Bulgarian DNA Project - News

До момента проектът има около 270 участника, не всички с български произход, от които 213 са се изследвали по У хромозома, 116 по мтДНК, както и 35 са получили резултати от аутосомния тест Family Finder.
Тук са включени и тези, които са прехвърлили резултатите си от Genographic Project 1.0 и 2.0.
Съществуват българи, които са се изследвали и с други лаборатории като 23andMe, DNA Heritage, GeneBase, DNA-Fingerprint, Relative Genetics, National Health Lab- Johannesburg, Sorenson Genomics, Ancestry, Genomac и др, но те не могат да се включат пряко в Българския проект. Все пак съществува възможност за прехвърляне на резултати от някои от тези компании срещу допълнително заплащане.
Причината за малкия брой участници в проекта е липсата на информация за неговото съществуване, езиковата бариера с английския за голяма част от българите, слабата мотивация, сравнително високата цена на анализите и други лични съображения като достъпа до лични данни. Поради тази причина Българският проект не позволява истинските имена да се виждат в таблиците с резултати.