White Sea Karelian families /Беломорской Карелии ДНК - News

DNA TESTAUS SUKUTUTKIMUKSEN APUNA

Dna testausta sukututkimuksen apuna on käytetty 2000 luvun alkuvuosista saakka. Vielä vuonna 2007 se oli harvinaista. Yhä enenevässä määrin sukututkijat käyttävät testausta nykypäivänä apunaan. Keskityn tässä artikkelissa enemmänkin isälinjan testaukseen. 

Miksi testejä ylipäätään tehdään ja mitä niistä hyötyy?

Esimerkiksi suvussa saattaa olla useita haaroja, joiden jäljittäminen perinteisin sukututkimuskeinoin voi olla vaikeaa sekä sukulaisuuden löytäminen tämän vuoksi hankalaa.  Saman sukunimen omaavat eivät välttämättä ole saman esi-isän jälkeläisiä ja tämä pystytään testillä joko kumoamaan tai todistamaan. Löydetäänkö koskaan säilyneitä asiakirjoja sukututkimuksen avuksi esim. 1200-1300 luvulta?  Vanhimmat kirjalliset lähteet Suomessa alkavat 1500-luvulta. DNA testaus menee pidemmälle ja sillä saa tietää mitkä sukuhaarat kuuluvat saman esi-isän jälkeläisiin. Perinteinen sukututkimus nojautuu mm. kirkonkirjoihin, tuomioasiakirjoihin,henkikirjoihin jne, joiden tiedoista keskimääräisesti yli 5% on virheellisiä.  Lisäksi testauksella saadaan tietoja saman esi-isän jälkeläisten muuttoliikkeistä. DNA-tutkimusta voidaankin käyttää jo tehtyjen sukututkimusten tarkastamiseen, sillä voi vahvistaa tehdyt tutkimuksen oikeiksi, taikka kumota ne. Suvun mieslinjojen Y-DNA tutkimustulosten tulee olla lähes samoja, jos tutkitut miehet ovat saman 1500-luvulla eläneen kantaisän biologisia jälkeläisiä. Markkereiden ero saa olla 2 tai alle. Jo 3 markkerin ero kertoo sen, että esi-isää ei välttämättä löydy kirjallisista lähteistä.  Lisäksi testauksella voi löytää uusia sukulinjoja.  

Dna testi voidaan tehdä sekä naisesta että miehestä. Isälinjatutkimus on nimeltään Y-kromosomitutkimus (YDNA) eli  isänisänisänisän jne. hamaan alkuisään saakka. 

Äitilinjan testi on  MtDNA eli äidinäidinäidin jne. hamaan alkuäitiin saakka. Miehestä voi saada sekä äiti- että isälinjan testit. Naisesta vain äitilinjan, koska nainen ei kanna Y kromosomia.

 

Miten testi tehdään ja kuka niitä tekee?

On olemassa eri yrityksiä jotka tekevät testejä sukututkijoille. Suomessa on yleisesti käytetty FamilyTreeDNA:n (FTDNA) testejä. Testin voi tilata internetistä käyttäen maksutapana joko omaa pankkikorttia tai PayPall firmaa, lisäksi myös saa maksettua laskulla. 

 

Noin viikon – kahden päästä postitse saapuu testipaketti, jossa on 2 testipuikkoa ja –putkiloa.  Näyte otetaan posken sisäpinnalta kaapien testipuikolla 2 x päivässä minuutin ajan. Puikon pää pudotetaan putkiloon, jossa on nestettä. Lisäksi mukana on vihreälappu, johon kirjoitetaan esi-isän tai äidin nimi ja kotimaa, riippuen testistä. Lisäksi tarvitaan allekirjoitus, joka on lupa antaa tiedot testin tuloksesta toiselle testatulle, jolla on oleellisesti täsmäävät markkerit kanssasi. Putkilot ja lupapaperi laitetaan postitse laboratorioon. Noin kolmen kuukauden päästä saat tulokset testistäsi. Ne tulevat internettiin henkilökohtaisille sivuillesi, jonne vain sinulla on salasanat.

 

Testien hinnat vaihtelevat eri yrityksillä. Perus Y Dna testi 12 markkeria maksaa noin 75 euroa, jolla saatiedon kaukaisesta alkuperästä eli siitä mitä reittiä esivanhemmat ovat afrikkalaisen alkukodin jälkeen määränpäähänsä vaeltaneet. Tutkimusta voi lisämaksusta syventää nykyaikaa kohti. Yleisin käytössä oleva Y DNA testi sisältää 67 markkeria. Mikäli tässä testissä on sinulla ja jollakulla toisella 2 tai vähemmän eroa markkereissa, pitäisi yhteinen esi-isä löytyä jo arkistolähteistä.  

 

Mitä testien tulokset kertovat?

 

Ihmisten DNA erotellaan toisistaan eri haploryhmiin eli heimoihin. Haploryhmiä on useita ja ne ovat merkitty eri kirjaimin.  Esim. N päähaploryhmän omaavilla miehillä, on yhteinen esi-isä noin 35 000 vuotta sitten. On olemassa päähaploryhmiä ja niillä on myös alahaploryhmiä. Alahaploryhmät ovat syntyneet mutaatioista. Mutaatiolla tarkoitetaan periytyvää tai pysyvää muutosta sukusolujen osissa. Evoluution kannalta mutaatiot ovat ainoa tapa tuottaa uusia vaihtoehtoisia muotoja geenien perimään. Ilman mutaatioita ei olisi voinut syntyä yksilöiden tai lajien välisiä eroja.

 

Maailman eri kansoilla on erilaiset haploryhmät. Kansojen sukulaisuutta voidaan koettaa yrittää määritellä haploryhmiä tutkimalla ja vertailemalla. Esimerkiksi suomalaisilla yleisimmät isän Y-kromosomin mukaiset heimot ovat N (58 %), I (29 %), R (7,5 %)Vanhimmat haplotyypit löytyvät Afrikasta. Tällähetkellä näyttää myös siltä, että Vienan geenit jakautuvat samalla tavalla kuin Suomessakin. Vahvin on N heimo, sitten I ja kolmantena R heimo. Toki toistaikseksi on vielä liian vähän testejä vertailussa. FTDNA määrittää testitulosten tullessa sinulle arvioidun haploryhmän valmiiksi.

 

Yhteinen sukulaisuus toisen testatun henkilön kanssa eli osumat.

 

Kun testituloksesi ovat tulleet saat listan nk. osumista (matches) kenellä on sama DNA perimä kuin Sinulla. Lista tulee omille sivuillesi kohtaa Y DNA matches.  Listalla on nimiä ja sähköpostiosoitteita, mikäli henkilö on antanut luvan tietojen antamiseen osumalleen.

Voit valita mistä markkerilistalta haluat katsella osumia: 12, 25 ,37,67 tai 111. Yleensä 12 ja 25 paneelissa on paljon osumia. Siis mitä enemmän niitä nimiä on, niin sitä enemmän on yhteisen esi-isän jälkeläisiä. Toki nämä ovat todella kaukaisia saman esi-isän jälkeläisistä – puhutaan tuhansista vuosista taaksepäin. Kannattaa katsoa 37, 67 ja 111 markkereiden osumia. Ne tuovat aikaa lähemmäs tätä päivää. Jos esim. 67 markkerin listalla on 0 step match se tarkoittaa täydellistä osumaa. Jos siinä on esim. 3 step match, niin se tarkoittaa hiukan kaukaisempaa osumaa. 

Lisäksi listalta näet testihenkilön tiedossa olevan varhaisimman esi-isän nimen ja mahdollisen syntymä- ja kuolinajat ja paikkakunnat. Nämä tiedot on testihenkilö syöttänyt itse sinne tietokantaan. He ovat saaneet nämä tiedot arkistolähteistä tutkimalla. Tämä on siis testihenkilön isänisänisänisänisä..jne mikä löydetty arkistolähteistä.  On tärkeää että myös Sinä tallennat nämä varhaisimman esi-isän tiedot tietokantaan. Jos sinulla on 0 tai 1-2 askeleen ero johonkin testattuun henkilöön, kannattaa häneen ottaa yhteyttä ja vertailla yhteisiä sukujuuria jotka olette saaneet selvitettyä arkistolähteistä. 


Miten löytää yhteisen esi-isän aika?

 

Tutkijat ovat kehitelleet erilaisia tapoja havainnoida ja laskea yhteisiä esi-isiä. Useat tutkijat tekevät evoluutiopuita, joiden perusteella voi hahmottaa eri sukujen yhteisiä juuria. Lisäksi on olemassa laskukaavoja millä voidaan kahden eri henkilön markkereista laskemalla laskea yhteisen esi-isän syntymäaikaa. Näihin onnetissä olemassa erilaisia ohjelmia, joita on pienellä tutustumisella aiheeseenaika helppo käyttää. Mielestäni parhain laskuri on tällähetkellä MyMcgee:n laskuri.  Laskurit ovat suuntaa antavia, ei siis tarkkoja.

 

DNA projektit

 

Tutkijat ylläpitävät erilaisia DNA projekteja. On olemassa mm. maantieteellisiä, haploryhmiin, sukunimiin sekä heimoihin perustuvia projekteja.   Maantieteellisistä projekteista voisin mainita mm. RussianDNAproject, SuomiDNAprojekti, North Dvina projekti, Finno-Urgic-Samoedic ja tämä Vienan Karjalan DNA projekti. Sukunimiin perustuvista DNA projekteista, joita yleensä ylläpitää sukuseurat, muutamia suomalaisia mainitakseni: Holappa, Hiltunen, Kukkonen, Marttinen, Rossi, Piira sekä lukuisia ulkomaalaiseen nimeen perustuvia tutkimusryhmiä. Heimoihin perustuvia ovat mm. Normannien DNA ryhmä, jne. Ryhmiin kannattaa liittyä, sillä he usein jaottelevat testituloksia eri tavoin ja niistä saa lisää tietoa. Kannattaa kuitenkin tarkistaa ryhmän tavoitteet ja esittelysivut mitä he tutkivat, kuka on admin ja että adminien yhteystiedot ovat näkyvillä.  

 

Kirjoittaja ylläpitää tätä Vienan Karjalan DNA projekti (White Sea Karelian families)  yhdessä tutkijat Jaakko Häkkisen ja Deniz Kuzminin kanssa. Tutkimme vienalaisten isä -ja äitilinjoja ja projektin tarkoituksena on selvittää DNA:n keinoin Vienan Karjalan asutuksen historiaa. Otamme projektiin mukaan myös Suomessa samaa sukunimeä edustavia testihenkilöitä, joiden kanssa saman sukunimisiä esiintyy Vienassa. Nyt on mm. selvitetty ovatko Vienan Latvajärven Perttuset ja Oulujoen Perttulankylän Perttuset samaa sukua. Näiden kahden testin perusteella olemme saaneet selville, ettei Perttuset ole todennäköisesti tulleet Oulujoelta Vienaan. Latvajärven Perttusten testihenkilön isälinjaiset sukujuuret menevät suoraan Arhippa Perttuseen ja Perttulankylän Perttusen testihenkilön isälinjaiset sukujuuret menevät suoraan Perttu Yrjänäpoika Perttuseen.  Lisää testejä vielä Perttusistakin tarvittaisiin,  jotta voimme varmista aasian.  

 

Myös Malisista on testejä projektissa mukana. Liperin ja Kuhmon Maliset ovat testatut. Projektiin haluttaisiin tutkimukseen myös vienanlainen Malinen, sitä ei vielä toistaiseksi projektissa ole. Tutkijoiden tekemästä evoluutiopuusta selvisi mm. että Liperin Maliset ovat samaa sukujuurta Pistojärven Lesosen kanssa. Olemme nyt Malisten kanssa tutkimassa arkistolähteistä yhteistä sukujuurta, joka mitä todennäköisimmin on Pohjois-Karjalassa Tohmajärven suunnalla, jossa Lesosia on ollut jo 1580-1600 luvulla.  Evoluutiopuu näyttää, että Pistojärven Lesosen DNA on hiukan vanhempaa kantaa kuin Maliset, joten siitä voi päätellä, että alkuaan Liperin Malisten esi-isä on ollut Tohmajärvellä elänyt Lesonen. Mutta mitä Malisia ovat Vuonnisen runonlaulaja Maliset?Se voisi selvitä saamalla Vuonnisen Malisen mieslinjainen testi vertailuun.

DNA testillä myös selvisi,että Kivijärven Lesoset, joiden perinnetarina kertoo, että ovat tulleet Venehjärveltä, pitää paikkaansa. Kivijärven Joakkosen (Lesonen)  suvun isälinjainen haploryhmä on sama kuinVenehjärven alkuperäisten Lesosten I heimo. 

 

Sari Heimonen

sari.heimonen@gmail.com

Vienan Karjalan DNA projekti

http://www.familytreedna.com/public/White_Sea_Karelian_families/