قبائل طيء - Y-DNA SNP

The major branch points on our shared paternal lineage trace back through genealogy, history, antiquity, and ancient anthropology to reach our early hominid ancestors who lived in Africa. Recent (terminal) branches may be as recent as ten generations old or several thousand years. Thus, they are an established way to trace the migrations of human populations from the earliest times to the present. The branches on the paternal tree are haplogroups. SNP markers on the Y-Chromosome define them. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) SNP results for the project. It shows Y-DNA haplogroups and all SNP results both positive (derived) and negative (ancestral). A plus, +, sign denotes positive results. A negative, -, sign denotes negative results. You may learn more about Y-Chromosome SNPs on the Understanding Y-DNA SNP Results learning page.

Learn more about this page. This page displays project members' Y-DNA haplogroups and SNP results. Predicted haplogroups are in red, and confirmed haplogroups are in green.

* denotes a no call or heterozygous call.

Kit Number Last Name Short Hand Confirmed SNPs
N80831 Taylor A-BY16271 BY1101+, BY1103+, BY1118+, BY1123+, BY1126+, BY1150+, BY1167+, BY1174+, BY1196+, BY1197+, BY1201+, BY1202+, BY1214+, BY1229+, BY1232+, BY1234+, BY12393+, BY1249+, BY12495+, BY1253+, BY1258+, BY1260+, BY1272+, BY1274+, BY1292+, BY1299+, BY1312+, BY1313+, BY1323+, BY1331+, BY1332+, BY1334+, BY1336+, BY1339+, BY1347+, BY1348+, BY1357+, BY1382+, BY1392+, BY1393+, BY1402+, BY1403+, BY1435+, BY1486+, BY1499+, BY1500+, BY1504+, BY1512+, BY1519+, BY1526+, BY1530+, BY1536+, BY1537+, BY1554+, BY1563+, BY1589+, BY1594+, BY1596+, BY1602+, BY1605+, BY1606+, BY1611+, BY1615+, BY1617+, BY16189+, BY16190+, BY16191+, BY16192+, BY16194+, BY16195+, BY16196+, BY16197+, BY16198+, BY16200+, BY16201+, BY16202+, BY16203+, BY16207+, BY16209+, BY16210+, BY16211+, BY16212+, BY16213+, BY16214+, BY16215+, BY16216+, BY16217+, BY16218+, BY16219+, BY16220+, BY16221+, BY16222+, BY16223+, BY16224+, BY16225+, BY16226+, BY16227+, BY16228+, BY16229+, BY16230+, BY16231+, BY16232+, BY16233+, BY16234+, BY16235+, BY16236+, BY16237+, BY16238+, BY16239+, BY16240+, BY16241+, BY16242+, BY16243+, BY16244+, BY16245+, BY16246+, BY16247+, BY16248+, BY16249+, BY16250+, BY16251+, BY16252+, BY16253+, BY16254+, BY16255+, BY16256+, BY16257+, BY16258+, BY16259+, BY16260+, BY16268+, BY16271+, BY16289+, BY1634+, BY1648+, BY1665+, BY1667+, BY1674+, BY1685+, BY1699+, BY1705+, BY1707+, BY1708+, BY1712+, BY1730+, BY1735+, BY1753+, BY1757+, BY1764+, BY1766+, BY1772+, BY1778+, BY1780+, BY1784+, BY1789+, BY1794+, BY1807+, BY1808+, BY1820+, BY1830+, BY1831+, BY1835+, M91+, P289+, PF76+, A4766+, A5058+, A7405+, BY1010+, BY1028+, BY1034+, BY1040+, BY1042+, BY1045+, BY1073+, BY1080+, BY1082+, BY1083+, BY1871+, BY1872+, BY1876+, BY1877+, BY1886+, BY1904+, M13+, BY1851+, BY1944+, BY1945+, BY1962+, BY1966+, BY2067+, BY2072+, BY2076+, BY2094+, BY2102+, BY2109+, BY2124+, BY2127+, BY2141+, BY2155+, BY2158+, BY2164+, BY2168+, BY2178+, BY2181+, BY2182+, BY2196+, BY2213+, BY2217+, BY2224+, BY2245+, BY2261+, BY2265+, BY2272+, BY2274+, BY2279+, BY2283+, BY2339+, BY2370+, BY2382+, BY2405+, BY2424+, BY2450+, BY2458+, BY2459+, BY2460+, BY2466+, BY2472+, BY2514+, BY2521+, BY2523+, BY2529+, BY2530+, BY513+, BY731+, BY744+, BY752+, BY766+, BY772+, BY774+, BY791+, BY797+, BY819+, BY826+, BY835+, BY840+, BY859+, BY861+, BY864+, BY865+, BY868+, BY880+, BY882+, BY893+, BY894+, BY897+, BY905+, BY918+, BY939+, BY955+, BY961+, BY964+, BY970+, BY971+, BY978+, BY990+, BY992+, BY997+, CTS10362+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS3368+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5173+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9828+, E101+, E104+, E1049+, E107+, E117+, E118+, E119+, E143+, E146+, E148+, E159+, E169+, E18+, E181+, E182+, E186+, E19+, M9436+, M9449+, M9460+, M9483+, M9494+, M9516+, M9523+, M9536+, M9539+, M9546+, M9547+, M9548+, M9552+, M9554+, M9557+, M9562+, M9566+, M9567+, M9569+, M9572+, M9574+, M9576+, M9580+, M9581+, M9583+, M9588+, M9591+, M9596+, M9599+, M9600+, M9602+, M9603+, M9604+, M9605+, M9607+, M9610+, M9611+, M9614+, M9617+, M9619+, M9626+, M9630+, M9632+, M9633+, M9638+, M9640+, M9644+, M9647+, M9650+, M9651+, M9658+, M9660+, M9666+, M9667+, M9690+, M9691+, M9692+, M9701+, M9711+, M9713+, M9714+, M9737+, M9739+, M9740+, M9745+, M9748+, M9749+, M9750+, M9751+, M9754+, M9756+, M9769+, M9771+, M9780+, M9785+, M9786+, M9789+, M9792+, M9793+, M9802+, M9807+, M9812+, M9820+, M9825+, M9830+, M9832+, M9835+, M9836+, M9842+, M9848+, M9854+, M9860+, M9882+, M9885+, M9887+, M9890+, M9899+, M9904+, M9915+, M9916+, M9917+, M9921+, M9923+, M9944+, M9947+, M9951+, M9957+, M9965+, M9974+, M9975+, M9988+, M9993+, M9998+, P289+, PAGES00010+, PAGES00053+, PF10+, PF1001+, PF1002+, PF1005+, PF1010+, PF1013+, PF1016+, PF1023+, PF1024+, PF1028+, PF1029+, PF1035+, PF1036+, PF1037+, PF1038+, PF1040+, PF1041+, PF1043+, PF1046+, PF1048+, PF1051+, PF1052+, PF1054+, PF1055+, PF1058+, PF1061+, PF1068+, PF1075+, PF1082+, PF1083+, PF1089+, PF1092+, PF1094+, PF1097+, PF1099+, PF1102+, PF1123+, PF119+, PF1202+, PF1203+, PF1204+, PF1207+, PF1208+, PF1210+, PF1214+, PF1216+, PF1219+, PF1220+, PF1221+, PF1224+, PF1225+, PF1229+, PF1232+, PF1234+, PF1235+, PF1244+, PF1246+, PF1254+, PF1255+, PF1259+, PF1260+, PF1263+, PF1268+, PF1270+, PF1277+, PF1278+, PF1282+, PF1285+, PF1286+, PF1288+, PF1295+, PF1302+, PF1312+, PF1344+, PF174+, PF180+, PF197+, PF199+, PF203+, PF210+, PF212+, PF214+, PF219+, PF223+, PF225+, PF231+, PF238+, PF239+, PF241+, PF248+, PF249+, PF251+, PF252+, PF253+, PF254+, PF255+, PF257+, PF258+, PF263+, PF265+, PF271+, PF272+, PF273+, PF275+, PF277+, PF278+, PF281+, PF283+, PF284+, PF291+, PF292+, PF294+, PF295+, PF297+, PF305+, PF309+, PF312+, PF314+, PF316+, PF321+, PF322+, PF323+, PF325+, PF326+, PF334+, PF342+, PF344+, PF345+, PF353+, PF470+, PF5+, PF500+, PF549+, PF6+, PF603+, PF604+, PF634+, PF641+, PF660+, PF662+, PF663+, PF664+, PF666+, PF667+, PF669+, PF670+, PF676+, PF685+, PF697+, PF698+, PF7+, PF710+, PF711+, PF717+, PF718+, PF719+, PF722+, PF725+, PF728+, PF737+, PF738+, PF740+, PF742+, PF745+, PF746+, PF747+, PF748+, PF755+, PF758+, PF760+, PF774+, PF775+, PF778+, PF779+, PF781+, PF782+, PF784+, PF786+, PF788+, PF789+, PF790+, PF796+, PF799+, PF800+, PF803+, PF805+, PF806+, PF807+, PF812+, PF813+, PF814+, PF815+, PF817+, PF818+, PF819+, PF821+, PF823+, PF826+, PF830+, PF831+, PF832+, PF840+, PF842+, PF849+, PF851+, PF852+, PF853+, PF859+, PF863+, PF864+, PF871+, PF877+, PF878+, PF879+, PF882+, PF887+, PF888+, PF889+, PF892+, PF893+, PF894+, PF895+, PF897+, PF901+, PF906+, PF908+, PF910+, PF915+, PF916+, PF920+, PF923+, PF926+, PF927+, PF929+, PF935+, PF936+, PF937+, PF939+, PF942+, PF944+, PF951+, PF960+, PF963+, PF966+, PF967+, PF970+, PF971+, PF975+, PF978+, PF981+, PF982+, PF984+, PF986+, PF990+, PF994+, PH1023+, PH127+, PH135+, PH204+, PH2276+, PH3365+, PH368+, PH398+, PH4481+, PH4521+, PH5083+, PH621+, PH636+, PH642+, PH654+, SK234+, SK236+, SK237+, SK238+, SK240+, SK242+, SK243+, SK245+, SK246+, SK247+, SK250+, SK78+, V10+, V156+, V1561+, V160+, V168+, V221+, V241+, V243+, V250+, V2844+, E215+, E222+, E224+, E226+, E232+, E24+, E28+, E304+, E34+, E389+, E42+, E45+, E457+, E54+, E56+, E61+, E730+, E739+, E762+, E763+, E766+, E79+, E817+, E847+, E850+, E89+, E898+, E90+, E908+, E912+, E97+, E99+, F552+, FGC23785+, FGC37158+, FGC37291+, FGC37882+, FGC37891+, FGC37901+, FGC37915+, FGC37923+, FGC37933+, FGC37936+, FGC37940+, FGC37957+, FGC37964+, FGC37986+, FGC37993+, FGC37999+, FGC38026+, FGC38034+, FGC38035+, FGC38036+, FGC38043+, FGC38045+, FGC38050+, FGC38055+, FGC38084+, FGC38092+, FGC38098+, FGC38103+, FGC38109+, FGC38112+, FGC38126+, FGC38160+, FGC38181+, FGC38187+, FGC38369+, FGC39987+, FGC40011+, FGC44651+, FGC45624+, FGC7590+, KMS1702+, KMS523+, L1090+, L411+, L414+, L419+, L436+, L439+, M10010+, M10013+, M10023+, M10029+, M10045+, M10047+, M10055+, M10059+, M10060+, M10061+, M10064+, M10066+, M10075+, M10076+, M10081+, M10084+, M10088+, M10093+, M10097+, M10105+, M10106+, M10115+, M10121+, M10123+, M10129+, M10135+, M10137+, M10140+, M10152+, M10162+, M10170+, M10173+, M10174+, M10178+, M10182+, M10184+, M10190+, M10192+, M10213+, M10216+, M10218+, M10225+, M10228+, M10229+, M10230+, M10231+, M10253+, M10258+, M10270+, M10273+, M10278+, M10291+, M10293+, M10300+, M10308+, M10324+, M10327+, M10328+, M10341+, M10347+, M10352+, M10355+, M10361+, M10370+, M10371+, M10372+, M10384+, M10386+, M10390+, M10395+, M10403+, M10422+, M10781+, M13+, M144+, M190+, M219+, M220+, M244+, M246+, M305+, M308+, M315+, M32+, M63+, BY1995+, BY1999+, BY2009+, BY2016+, BY2020+, BY2032+, BY2033+, BY2039+, BY2040+, BY2045+, BY2056+, BY1973+, BY1980+, BY1868+, M11758+, Y20629+, Y22380+, Y26735+, M11768+, M11771+, M11774+, M11783+, YP4730+, YP4744+, YP4750+, YP4751+, YSC0000227+, Z12110+, Z17404+, Z18598+, Z2198+, Z27750+, Z28013+, Z34007+, Z8156+, ZS1309+, ZS1451+, ZS2934+, ZS4479+, ZS6412+, M118-, Z40379-, Z40380-, Z40381-, Z40384-, Z12133-, Z12140-, Z17375-, Z17376-, Z17377-, Z17378-, Z17379-, Z17384-, Z11976-, Z11981-, M118-, M11842-, M127-, Y8310-, Y8311-, Y8314-, Y8316-, Y8318-, Y8319-, Y8320-, Y8321-, Y8322-, Y8323-, Y8324-, Y8325-, Y8327-, Y8488-, Y8489-, Y9422-, M11767-, BY1870-, BY1982-, BY1987-, BY2057-, M8947-, M8951-, M8954-, M8967-, M8971-, M8972-, M8977-, M8986-, M8988-, M8994-, M8999-, M9000-, M9001-, M9003-, M9005-, M9006-, M9008-, M9010-, M9016-, M9026-, M9030-, M9031-, M9039-, M9042-, M9049-, M9050-, M9054-, M9056-, M9057-, M9066-, M9076-, M9081-, M9083-, M9095-, M9098-, M9105-, M9109-, M9114-, M9117-, M9121-, M9125-, M9128-, M9135-, M9137-, M9139-, M9140-, M9146-, M9169-, M9175-, M9182-, M9187-, M9188-, M9189-, M9193-, M9196-, M9197-, M9209-, M9214-, M9227-, M9228-, M9236-, M9238-, M9239-, M9245-, M9246-, M9248-, M9252-, M9257-, M9258-, M9260-, M9265-, M9269-, M9277-, M9280-, M9282-, M9284-, M9291-, M9298-, M9300-, M9302-, M9304-, M9319-, M9326-, M9327-, M9334-, M9346-, M9347-, M9349-, M9354-, M9356-, M9359-, M9361-, M9366-, M9368-, M9370-, M9373-, M9376-, M9378-, M9387-, M9389-, M9393-, M9397-, M9405-, M11754-, L1088-, FGC24561-, Y1542-, Y1546-, E207-, BY2211-, BY1970-, BY1972-, BY1867-, M171-, BY1920-, BY1931-, BY1939-, BY1940-, BY1941-, BY1086-, A5128-, A5132-, A5140-, A5141-, A5182-, A5183-, A5198-, A4780-, A4787-, A4794-, A4816-, A4817-, A4959-, A5036-, A4103-, A4457-, A4471-, A4741-, A4751-, BY1850-, BY16175-, BY16176-, BY16178-, BY16179-, BY16180-, BY16181-
315834 Alhammad A-M32  
634407 AlJabab AlShemery A-M32  
M9569   A-PF76 PF76+, M118-
M10972 العبيدان E-BY10950 BY10467+, BY10472+, BY10474+, BY10475+, BY10476+, BY10477+, BY10481+, BY10941+, BY10943+, BY10944+, BY10945+, BY10950+, BY10954+, BY10960+, BY10962+, BY10964+, BY10970+, BY10972+, BY1098+, BY11088+, BY1976+, BY2088+, BY4278+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS11273+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC18290+, FGC18333+, FGC2066+, FGC45179+, FGC45227+, L1090+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L676+, L787+, L788+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF2017+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF6746+, PF6747+, PF6748+, PF6750+, PF6751+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, S20101+, S20870+, S21355+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24351+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, S8428+, S8818+, S9621+, V168+, V189+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y1703+, Y18353+, Y18354+, Y18689+, Y18690+, Y18691+, Y18692+, Y18693+, Y21102+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2930+, Y2931+, Y5411+, Y5413+, Y5414+, Y5416+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5428+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z20977+, Z20979+, Z21000+, Z21014+, Z21040+, Z21041+, Z21048+, Z21420+, Z21421+, Z827+, Z830+, ZS7483+, F1382-
367789 Altayeb (Ibb,Yemen) عبدالله ص.ع.الطيب E-CTS1096 CTS1096+
367790 Altayeb (Ibb,Yemen) فايز ع. ع. الطيب E-CTS1096 CTS1096+
367791 Altayeb (Ibb,Yemen) هيثم ي. ع. الطيب E-CTS1096 CTS1096+
367793 Altayeb (Ibb,Yemen) سيف م. ع.الطيب E-CTS1096 CTS1096+
397933 آل الضو E-CTS11328 CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS229+, CTS2504+, CTS3105+, CTS3243+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3868+, CTS3902+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4110+, CTS4350+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS10914+, CTS11328+, CTS11557+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6620+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS897+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F3170+, F3750+, F986+, FGC22149+, CTS8432+, CTS8443+, L339+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L608+, L610+, L614+, M145+, M168+, M180+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M8944+, M94+, M96+, P1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1873+, PF3561+, P277+, P278+, P29+, P293+, P2+, P46+, PF6464+, U175+, U209+, V241+, V250+, V38+, V43+, Y1703+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, L222+, Z17694-, Z17911-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, CTS11108-, Z1296-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, S4442-, P53_3-, P211-, P314-, PF4330-, PF5371-, P195_2-, M9771-, M3453-, L643-, L701-, L362-, CTS8514-, L1065-, L1066-, L1272-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS9244-, CTS8241-, CTS8026-, CTS8027-, CTS6946-, CTS623-, CTS592-, CTS11878-, CTS5824-, CTS4781-, CTS3802-, CTS283-, CTS306-, CTS10834-, CTS10652-
343378 Abdulaziz E-CTS421 CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS897+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F1365+, F1977+, F3750+, F986+, FGC2066+, L1090+, L339+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L608+, L610+, L614+, M145+, M168+, M180+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M8944+, M94+, M96+, P1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, P2+, CTS10914+, CTS11557+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS229+, CTS2504+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3868+, CTS3902+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4110+, CTS421+, CTS4350+, CTS4368+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, P277+, P29+, P293+, P46+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1806+, PF1809+, PF1819+, PF1828+, PF1839+, PF1873+, U175+, U209+, U290+, V168+, V189+, V241+, V38+, V43+, V52+, V9+, Y1703+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, ZS3220+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, CTS10834-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, CTS623-, P211-
322460 عبدالسلام احمد مانع الطيب الأزدي E-FGC18412 M35+, M35+, M84+, BY10467+, BY10472+, BY10473+, BY10474+, BY10475+, BY10476+, BY10477+, BY1976+, BY2088+, BY4278+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS101+, CTS11004+, CTS11022+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, F986+, FGC18290+, FGC18333+, FGC18339+, FGC22149+, FGC45179+, FGC45227+, L104+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, F3170+, L117+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M35+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P108+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, L795+, L796+, L797+, M123+, L787+, L788+, P2+, P29+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF3561+, PF6464+, PH4761+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, PF6746+, PF6750+, S20101+, S20870+, S21430+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24351+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, S8428+, S8818+, S9621+, V221+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2931+, Y5411+, Y5413+, Y5414+, Y5416+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5428+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z20979+, Z830+, CTS1096+, CTS1096+, CTS4659+, FGC18412+, L117+, M123+, M34+, Y5412+, Z827+, Z830+, PF1962+, Z841-, Z842-, Z849-, Z5009-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, MZ7-, MZ80-, P72-, PF1952-, M4145-, MZ12-, MZ13-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, M136-, M165-, M183-, M293-, L19-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, A930-, B403-, B404-, B405-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, PF2546-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, PF6751-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15561-, Y15936-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, F2932-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, CTS1411-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, P53-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, Z17694-, Z17911-, Z16367-, Z1296-, S4442-, S2348-, PF6751-, PF6747-, S19819-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF5243-, PF5371-, PF5730-, P53_3-, L790-, M136-, PF2017-, P195_2-, M9771-, M3453-, L701-, L1272-, F3337-, F4030-, F701-, L643-, L1065-, L1066-, CTS7856-, DF41-, F1008-, F1365-, F1382-, F1539-, F1823-, F2509-, F254-, F2932-, CTS623-, CTS4336-, CTS5714-, CTS3802-, CTS11760-, CTS10126-, CTS10834-, CTS10004-, A6459*, A929*, A1152*, Y10539*, PF6753*, Z36730*, Z21398*, MZ64*, MZ16*, M81*, Y6720*, PF1975*
219273 Qasan E-L117  
219295 Tba E-L117  
197519 alhasn E-L117  
350145 ابوثامر E-L117  
358333 سالم بن صالح بن احمد بن صالح بن محمد التنيب E-L117  
394433 حسين عبدالله علي البخيت E-L117  
429059 Alamari (ammar alani studies T) E-L117  
M9948 Fahad Q8 E-L117  
M10884 الخــالـدي E-M2  
208758 Abouh E-M2  
306844 Al-Qahtani E-M2  
M9366 Bandar E-M2 CTS2504-, U290-
219254 Tba E-M35  
M8928 Abd Al-Aziz E-M35 M35+
M9565 Jmal E-M96 M96+, M2-, M35.1-
367062   E-PF6748 PF6748+, PF6751+
480730 M.Al_rmali(Saudi) E-V1008 BY13011+, BY13012+, BY13013+, BY13014+, BY13015+, BY13016+, BY13017+, BY13018+, BY13019+, BY13020+, BY13021+, BY13022+, BY13023+, BY13024+, BY13025+, BY13026+, BY13027+, BY13028+, BY2215+, BY4277+, CTS10714+, CTS10806+, CTS101+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1446+, CTS1876+, CTS1978+, CTS2150+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3536+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5629+, CTS6135+, CTS5884+, CTS6333+, CTS6513+, CTS6842+, CTS8053+, CTS8432+, CTS8443+, CTS7913+, CTS8900+, CTS8947+, CTS9338+, CTS9188+, F1365+, F1977+, F986+, FGC2066+, FGC42299+, L1090+, L339+, F3170+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, M145+, M168+, M203+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, M294+, M299+, M40+, M42+, M4941+, M5441+, M5533+, M8378+, M8963+, M94+, M96+, P2+, V52+, V9+, Y1703+, Y17860+, Y17862+, Y17863+, Y17866+, Y17867+, Y17868+, Y17869+, Y17870+, Y17871+, Y17872+, Y17904+, Y17905+, Y17906+, Y17907+, Y17908+, Y17909+, Y17910+, Y17912+, Y17914+, Y17915+, Y18242+, Y18243+, Y18262+, Y18266+, Y18267+, Y18268+, Y18269+, Y18270+, Y18277+, Y18278+, Y18279+, Y18280+, Y24404+, Y24406+, Y24408+, Y24409+, Y24410+, Y24411+, Y24412+, Y24434+, Y24435+, Y24436+, Y24437+, Y24899+, Y24900+, Y24901+, Y24902+, Y24903+, Y24904+, Y24905+, Y24907+, Y24908+, Y24909+, Y24910+, Y24911+, Y24912+, Y24913+, Y24914+, Y24939+, Y24940+, Y24941+, Y24942+, Y24943+, Y24945+, Y24946+, Y24947+, Y24948+, Y24949+, Y24950+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z27558+, Z32043+, ZS2106+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1806+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1839+, PF1873+, PF1927+, V1008+, V1061+, V1128+, V1150+, V1282+, V1379+, V1517+, V1600+, V1648+, V1658+, V168+, V1727+, V1729+, V1758+, V1786+, V1802+, V1870+, V1979+, V2157+, V2170+, V2203+, V221+, V2287+, V2295+, V2331+, V241+, V2429+, V2436+, V38+, P29+, PAGES00026+, PAGES00027-, PAGES00066-, P293-, P46-, V43-, PF4330-, U174-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P211-, P253-, P277-, P278-, P1-, P116-, M58-, P182-, P189-, M263-, M291-, M292-, M180-, M191-, M2-, L608-, L609-, L610-, L651-, L514-, L515-, L517-, L501-, L491-, L494-, F3750-, F3965-, F4064-, F478-, L421-, L433-, L477-, L485-, L488-, F2256-, CTS9227-, CTS9244-, CTS9430-, CTS95-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS8936-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8514-, CTS8562-, CTS8068-, CTS8123-, CTS8193-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8360-, CTS6946-, CTS7262-, CTS7372-, CTS7454-, CTS7641-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS6613-, CTS6631-, CTS6648-, CTS6474-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6302-, CTS6319-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4474-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4015-, CTS4054-, CTS4110-, CTS421-, CTS4350-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3989-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3661-, CTS3822-, CTS3393-, CTS3425-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3259-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS2504-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS3105-, CTS3243-, CTS205-, CTS2075-, CTS1878-, CTS1974-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1244-, CTS12048-, CTS1232-, CTS10239-, CTS10638-, CTS10652-, CTS10659-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS11557-, CTS11559-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11743-, CTS11878-, CTS1001-
M10104 احمد E-V38 M96+, P147+, V38+, L222-, M44-, U174-, M2-, M75-
M7817 Aljameel Hail G-L140 L140+, L42-, L43-, U1-, L13-
331326 Alaoui G-L91 PF3146+, PF3148+, L1259+, L91+, M201+, P15+, P287+, P303-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, M278-, M283-, M3240-, M3302-, M342-, M377-, M406-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, L30-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, PF3222-, PF3252-, PF3293-, PF3316-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, PF6858-, S10458-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, Z17774-, Z17780-, Z17887-, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, Z479-, Z6638-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, Z7940-, Z7943-, F3547-, CTS11352-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, FGC5672-, FGC595-, FGC6669-, FGC693-, FGC719-
219276 . G-M201  
M8154 آل بن علي G-M201  
M8070 Anas G-M201 M201+
M8799 Alkhaldi G-M201 M201+
306403 Bin Obied G-M201 M201+
545053 alraslany G-Z16670 Z16670+
M8527 آل عمرو - بالعبيد - سعد العشيرة J-BY136 L147+, M267+, FGC1695+, BY136+, BY9+, L65-, L222-, L174-, L92-, FGC4415-, FGC4421-, FGC4422-, FGC4720-, FGC4402-, FGC4416-, FGC4417-, FGC4420-, FGC4423-, FGC4427-
410249   J-BY145 BY145+, CTS11741+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1698+, FGC5+, FGC7638+, L222+, L620+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, L858+, L862+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, L92-, L859-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC6770-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-
259597 Al-Abdulmalik J-CTS3261 L26+, M172+, PF5116+, A1536+, A15814+, A4020+, BY1562+, BY1865+, BY3412+, BY946+, CTS10036+, CTS1030+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4800+, CTS3261+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS5482+, CTS6372+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS900+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1329+, F1559+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2418+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3368+, F4074+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4272+, F4283+, F719+, F7614+, FGC22016+, FGC22017+, FGC22018+, FGC22021+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC58686+, FGC7858+, FGC7970+, L132+, L134+, L15+, L16+, F2048+, F2078+, F2142+, F2155+, F3402+, F3556+, F3692+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L212+, L228+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, L26+, L27+, M410+, M42+, P209+, P316+, PAGES00026+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5119+, PF5120+, PF5123+, PF5125+, PF5127+, M67+, M89+, PAGES00081+, PF5143+, PF6464+, S23034+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3022+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z1849+, Z2229+, Z27231+, Z39421+, Z7671+, Z7676+, ZS3947+, ZS5760+, Z447-, Z450-, Z451-, Z452-, Z453-, Z455-, Z456-, Z457-, Z458-, Z461-, Z463-, Z467-, Z469-, Z471-, Z472-, Z476-, Z482-, Z489-, Z492-, Z499-, Z500-, Z504-, Z510-, Z511-, Z514-, Z2253-, Z2254-, Z2255-, Z2256-, Z2258-, Z2259-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7404-, PF7552-, PF7596-, PF5149-, PF5155-, PF5156-, PF5158-, PF2254-, PF2462-, M92-, PF5132-, PF3234-, PAGES00067-, M47-, L290-, P204-, M319-, M322-, M260-, M115-, M166-, L236-, L227-, L742-, L747-, F4049-, F2174-, L165-, L210-, F3397-, F1782-, CTS9880-, CTS9425-, CTS9000-, CTS7982-, CTS7193-, CTS754-, CTS6619-, CTS6804-, CTS5596-, CTS5965-, CTS603-, CTS623-, CTS5470-, CTS3330-, CTS4861-, CTS497-, CTS4132-, CTS4230-, CTS4304-, CTS2906-, CTS2330-, CTS11142-, CTS10834-, CTS2152-, CTS10662-, PF5160-, P279-, M158-, L24-, L25-
M9478 ZAID ALI SALEH J-CTS8120 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8120+, CTS8183+, A13331+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L765+, L778+, F4287+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, ZS9302+, ZS9305+, ZS9306+, ZS9309+, ZS9310+, ZS9317+, ZS9318+, FGC1723+, L862+, Z1877+, Z1881+, CTS11741+, Z2317+, Z2326+, FGC12+, FGC1695+, L620+, Z1889+, L858+, L862+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, M6661-, P56-, L93-, L859-, Z1890-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, Z640-, Z641-, Z644-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1878-, L897-, L92-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, L859-, L861-, F450-, L823-, L829-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, L615-, CTS9501-, CTS10834-, CTS8308-, CTS623-, FGC10588*
219267 Jassem الداموك الاعرجي J-FGC10500 M267+, FGC274+, FGC8703+, FGC8704+, FGC8706+, FGC8707+, FGC8711+, FGC8712+, FGC8713+, FGC8714+, FGC8718+, FGC8719+, FGC8720+, FGC8721+, FGC8722+, FGC8723+, FGC8726+, FGC8731+, FGC8732+, FGC8734+, FGC8735+, FGC8736+, FGC10500+, L859+, Z37030+, ZS4258+, ZS5448-, ZS5822-, FGC8702-, Z28962-, ZS2099-, ZS2100-, ZS2102-, ZS2104-, ZS2094-, ZS2095-, FGC10502-, ZS2107-, ZS2108-, ZS2109-, ZS2111-, ZS2113-, ZS2114-, ZS2115-, ZS2116-, ZS2117-, ZS2118-, ZS2119-, ZS2120-, ZS2121-, ZS2122-, ZS2123-, ZS2124-, ZS2125-, ZS2126-, ZS2127-, FGC9581-, FGC9583-, FGC9585-, FGC9587-, L615-, L616-, FGC30566-, FGC30569-, FGC30570-, FGC30571-, CTS8308-, FGC10492-, FGC10493-, BY3722*, FGC30572*, FGC8717*, Z28309*, ZS2096*, ZS2105*, ZS2106*
M9050 Al-Rumaih J-FGC11 FGC11+, M267+, FGC7-, FGC8-, L222-, FGC1696-, FGC1721-, FGC4453-, FGC8810-, FGC8144-, L536-, FGC5382-
288632 ابراهيم أحمد ابراهيم سليمان آل حمود J-FGC15865 M172+, CTS10036+, CTS1030+, CTS10362+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS109+, CTS113+, CTS11358+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4360+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4540+, CTS4740+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5482+, CTS5532+, CTS5628+, CTS5867+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7404+, CTS7683+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9718+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1183+, F1209+, F1227+, F1302+, F1320+, F1329+, F145+, F1450+, F1460+, F1559+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2078+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2418+, F2502+, F2587+, F2672+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4074+, F4095+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4266+, F4272+, F4283+, F4334+, F719+, F841+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L198+, L212+, L228+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L748+, L778+, M139+, M168+, M172+, M235+, M294+, M304+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4500+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4886+, PF4891+, PF4901+, PF4925+, PF4935+, PF4942+, PF4952+, PF4955+, PF4959+, PF4982+, PF4984+, PF4985+, PF4992+, PF500+, PF5084+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5116+, PF5119+, PF5123+, PF5125+, PF5127+, PF5138+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000064+, YSC0000066+, YSC0000165+, YSC0000197+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1849+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS1277+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4540+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1329+, F145+, F1559+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2078+, F2142+, F2155+, F2402+, F2418+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4074+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4272+, F4283+, F719+, FGC15865+, FGC15895+, FGC15896+, FGC15901+, FGC15903+, FGC15914+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC3272+, FGC3279+, FGC8665+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5119+, PF5123+, PF5125+, PF5127+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YP879+, YSC0000227+, Z1849+, Z2229+, Z6065+, Z7532+, PF5088+, FGC15782+, FGC15865+, M410+, Z2227+, Z6065+, Z6091-, Z628-, Z7366-, Z7671-, Z7700-, Z8074-, Z8085-, Z8425-, Z8428-, Z8429-, Z8430-, Z2433-, Z2443-, Z2444-, Z2448-, Z28502-, Z34440-, Z34460-, Z35865-, Z36800-, Z438-, Z467-, Z500-, Z575-, Z590-, Z6048-, Z6049-, Z6057-, Z6060-, Z6064-, M419-, M67-, M68-, P279-, PF5050-, PF5056-, PF5058-, FGC16088-, FGC16096-, FGC30776-, FGC35005-, L24-, L25-, L283-, L290-, M205-, M241-, M319-, M340-, PF5172-, PF5174-, PF5183-, PF5191-, PF5197-, PF5252-, PF7316-, PF7320-, PF7384-, PF7413-, PF7415-, PF7418-, PF7421-, PH3085-, PH4970-, S15439-, S18115-, S19231-, S23154-, S23891-, S25338-, SK1317-, SK1363-, SK1390-, SK1395-, SK1396-, Y12386-, Y14678-, Y5168-, Y5169-, Y5500-, Y7708-, Y8378-, Y8880-, Y8991-, Y8992-, Y9347-, Y965-, Y972-, Y998-, YP113-, YP129-, Z1048-, Z1296-, Z1297-, Z1846-, Z2222-, CTS9636-
223125 El YOUSUF J-FGC15940 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, L147+, P58+, M267+, CTS10640+, CTS1068+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, F719+, FGC15940+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, F4287+, L858+, M42+, M497+, M89+, M94+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PF6464+, L862+, P209+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1850+, Z1853+, Z2317+, Z2326+, CTS11741+, PF4678+, PF4843+, PF4851+, P316+, YSC0000076+, YSC0000234+, L1279-, P53_3-, V7-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, Z18216-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, P314-, L897-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, P195_2-, PF5371-, M9771-, L859-, L861-, F450-, M3453-, L823-, L829-, L615-, L643-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS623-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS5332-, CTS10834-, Z644-, L174-, L222-, L65-, L92-, M365-, M367-, CTS3802-
420887 Gitto J-FGC1695 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, CTS8183+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P209+, P316+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, FGC1695+, L147+, M172-, M67-, FGC3723-, FGC4745-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, FGC8712-, L222-, L816-, Z18271-, Z223-, ZS2102-, ZS227-, Z1890-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P53_3-, P314-, M9771-, P195_2-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, L897-, L92-, L859-, L861-, L823-, L829-, L615-, L701-, L1065-, L1272-, L362-, F450-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, CTS8308-, CTS9501-, F1008-, CTS8120-, CTS10834-, CTS623-
291404 الجابري‎ (al-Jabri) J-FGC1695 M267+, CTS11741+, FGC1723+, FGC1698+, FGC7638+, L620+, FGC1695+, L858+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, L862+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, L92-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L859-, FGC1696-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, L222-, FGC4415-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, FGC4361*
321282 الهاجري (Al Hajri) J-FGC1695 M267+, FGC1695+, FGC4415-, FGC4422-
M6035 Al Shrari J-FGC1721 M267+, L222+, L620+, FGC1721+, FGC8810-, FGC8812-, FGC4453-, FGC1696-
480620 Alhirsan J-FGC2 FGC12+, FGC1721+, FGC1723+, FGC2+, CTS11741+, FGC1696+, FGC5+, L222+, L620+, FGC1+, L858+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L859-, FGC10095-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC1695*, FGC10588*
292864 Descendants of Ali Bin Abdulghani Al-Mulla J-FGC2 M267+, L222+, L147+, FGC2+, FGC4+, FGC5+, A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2746+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC22149+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F1209+, F1744+, F3692+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, PF6464+, F4287+, P209+, P283+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, P316+, P53_3-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, BY145-, FGC4474-, FGC5441-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z2222-, Z2296-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P314-, F450-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, M9771-, PF5371-, P195_2-, L897-, L92-, L823-, L829-, L615-, L701-, F4200-, F2174-, L362-, L1065-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS9501-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS10834-, FGC7-, L859-, L65-, L1303-, L536-, L630-, L861-
198773 Alsager J-FGC3708 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, P58+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, L147+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, FGC3708+, FGC3718+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, M42+, M497+, M89+, M94+, P209+, P316+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, Z1889+, Z1890-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P53_3-, P314-, M9771-, P195_2-, M3453-, L897-, L92-, L859-, L861-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L362-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, L1065-, L1066-, L1272-, F450-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, M369-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS10834-, CTS8308-, CTS623-, P56-, M390-, L136-, M365-, M62-, L65-, L222-, L92-, L174-, CTS3802-
423107   J-FGC3708 FGC3708+, FGC3716+, CTS11741+, M267+, YSC0000080+, L620+, L858+, L862+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4492-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, FGC12-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC2-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-
M7019 المحيسن من عبده من شمر - الكويت J-FGC3708 M267+, L858+, FGC3708+, FGC1698-, Z644-
219274 القاضي الجبور الخالدي-الاردن J-FGC4 M267+, L222+, FGC4+
M6765 Al-Mawajdeh Tribe - Jordan J-FGC42781 FGC4415+, FGC42781+, FGC4415+, M267+, L222-, FGC4416-, FGC4417-, FGC4420-, FGC4421-, FGC4423-, FGC4427-, FGC4428-, FGC4429-, FGC4430-, FGC4432-, FGC4433-, FGC4702-, FGC4703-, FGC4705-, FGC4708-, FGC4710-, FGC4711-, FGC4712-, FGC4713-, FGC4716-, FGC4717-, FGC4719-, FGC4720-, FGC7962-, FGC7963-, L897-, M6661-, Z24250-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, ZS10625-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, ZS4215-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, ZS8307-, ZS9471-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, FGC42800-, FGC4402-, FGC4403-, FGC4404-, FGC4405-, FGC4407-, FGC4409-, FGC4410-, FGC4411-, FGC4413-, FGC4414-, ZS4200-, CTS1630-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC10389-, FGC10390-, FGC10393-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, FGC19175-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19193-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC19208-, FGC19209-, FGC19210-, FGC19212-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC10404*, FGC42799*, FGC4422*
M9241 Saad Bin Daineh J-FGC4332 FGC4340+, CTS11741+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1698+, FGC1721+, FGC1723+, FGC4332+, FGC6+, FGC7+, FGC7638+, L222+, L620+, L858+, L862+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L92-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-
304562 بني حجيم J-FGC4402 CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4402+, FGC4415+, L620+, L858+, L862+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, FGC4302-, FGC4453-, FGC14295-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC4361*, ZS1682*
415180 Aljubari (ammar alani studies T) J-FGC4402 CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4402+, FGC4415+, L620+, L858+, L862+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-
340981 (الرشيد (الاسلم شمر J-FGC4402 CTS11741+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4402+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4417+, FGC4421+, FGC7638+, FGC1698+, L620+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, L858+, L862+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, L92-, L859-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC1696-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY86-, BY9-, FGC10588*
429062 اللامي (ammar alani studies T) J-FGC4402 FGC4402+, FGC4708-
409544 Alserwa J-FGC4411 CTS11741+, FGC1723+, FGC4402+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4417+, FGC4421+, FGC7638+, FGC1698+, L620+, M267+, P58+, PF4832+, FGC1695+, L858+, L862+, YSC0000065+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2746+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4411+, FGC4416+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4427+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4720+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L778+, L858+, F4287+, L862+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1881+, Z1877+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, Z641-, Z644-, Z1890-, Z2296-, Z1878-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000071-, YSC0000073-, L897-, L92-, F450-, L861-, F4200-, F2174-, L615-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PR4849-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS9501-, CTS8308-, CTS623-, CTS10834-, Z2223-, Z18718-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, YSC0000076-, L92-, L859-, FGC1696-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY86-, BY9-
356156   J-FGC4413 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4402+, FGC4413+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4427+, FGC4432+, FGC4433+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, F4287+, L858+, L862+, P209+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, P316+, Z1889+, Z2317+, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1890-, Z2222-, P53_3-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P314-, L897-, L92-, L859-, L861-, F450-, P195_2-, M9771-, L823-, L829-, L615-, L701-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, L362-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, L1065-, L1066-, L1272-, CTS9501-, F1008-, CTS10834-, CTS8308-, CTS623-
179991 Hashem (الدواجنة) J-FGC4415 FGC4415+
M7055 الحسان الشمري - الكويت J-FGC4415 FGC4415+
M9844 Bin Said J-FGC4415 FGC4415+, FGC4302-
448239 المعاضيدي (ammar alani studies T) J-FGC4415 FGC4415+, FGC4416-, FGC4417-, FGC4420-, FGC4421-, FGC19209-, FGC19210-, FGC19212-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC42781-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, FGC42800-, FGC4402-, FGC4403-, FGC4404-, FGC4405-, FGC4407-, FGC4409-, FGC4410-, FGC4411-, FGC4413-, FGC4414-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, ZS8307-, ZS9471-, BY527-, CTS1630-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC10390-, FGC10393-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19193-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC4427-, FGC4428-, FGC4429-, FGC4430-, FGC4432-, FGC4433-, FGC4702-, FGC4703-, FGC4705-, FGC4708-, FGC4710-, FGC4711-, FGC4712-, FGC4713-, FGC4716-, FGC4717-, FGC4719-, FGC4720-, FGC7962-, FGC7963-, L897-, M6661-, Z24250-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, ZS10625-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, ZS4215*, FGC19208*, FGC19175*, FGC10404*, FGC10389*, FGC42799*, FGC4422*, FGC4423*
186086 Togan J-FGC4415 FGC4415+, FGC4429-, L859-
M9459 Samer J-FGC4415 M267+, CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4415+, L620+, L858+, L862+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC7638*
190266 Al - Badareen - البدراين حلفاء بنو صخر J-FGC4415 M267+, FGC4415+
M6001 Khalaylah J-FGC4415 M267+, FGC4415+
224691 Al rshed ال رشيد J-FGC4415 M267+, FGC4415+, FGC4229-
217235 Al Ajrami J-FGC4415 M267+, FGC4415+, FGC42781+, FGC4415+, FGC4416-, FGC4417-, FGC4420-, FGC4421-, FGC19209-, FGC19210-, FGC19212-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC42800-, FGC4402-, FGC4403-, FGC4404-, FGC4405-, FGC4407-, FGC4409-, FGC4410-, FGC4411-, FGC4413-, FGC4414-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, CTS1630-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19193-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC4710-, FGC4711-, FGC4712-, FGC4713-, FGC4716-, FGC4717-, FGC4719-, FGC4720-, FGC7962-, FGC7963-, L897-, M6661-, Z24250-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, ZS10625-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, ZS4215-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, ZS8307-, ZS9471-, FGC4427-, FGC4428-, FGC4429-, FGC4430-, FGC4432-, FGC4433-, FGC4702-, FGC4703-, FGC4705-, FGC10390-, FGC10393*, FGC4708*, FGC19208*, FGC10389*, FGC19175*, FGC10404*, FGC42799*, FGC4422*, FGC4423*
197520 Zabeed البوعلي العبيد J-FGC4415 M267+, FGC4415+, L222-, BY4-
271365 K J-FGC4415 M267+, L147+, CTS11741+, FGC12+, FGC4415+, FGC1695+, FGC1723+, L620+, L858+, M267+, P58+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, Z1853+, Z1865+, CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC4415+, FGC1723+, L620+, P58+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2217+, L858+, Z1853+, Z1865+, Z2324+, M267+, Z2217+, Z2223-, P56-, Z640-, ZS1281-, ZS1559-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS237-, ZS241-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS5010-, ZS5891-, Z18718-, Z20773-, L93-, Z2223-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC2-, FGC3716-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L222-, FGC1696-, FGC1713-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, CTS5332-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, Z18718-, Z20773-, Z640-, ZS1281-, ZS1559-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS237-, ZS241-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS5010-, ZS5891-, BY4-, BY66-, BY69-, BY8-, BY89-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, P56-, L93-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC2-, FGC3716-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC1696-, FGC1713-, FGC1721-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L222-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, CTS5332-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, L174-, L222-, L65-, BY4-, BY66-, BY69-, BY8-, BY89-
358320 AHMED J-FGC4421 FGC4421+
217832 AL sayed - ( ابن سعيد الدغيرات ) J-FGC4421 FGC4421+, ZS12346-, L222-
563183 Aljwari (ammar alani studies T) J-FGC4423 M267+, FGC4402+, FGC4410+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4416+, FGC4417+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4720+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4702-, FGC4703-, FGC4705-, FGC4708-, FGC4710-, FGC4711-, FGC4712-, FGC4713-, FGC4716-, FGC4717-, FGC4719-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, FGC7962-, FGC7963-, L897-, M6661-, Z24250-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, ZS10625-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, FGC42800-, ZS9471-, FGC4428-, FGC4429-, FGC4403-, FGC4404-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, CTS1630-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC10389-, FGC10390-, FGC10393-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19193-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC19208-, FGC19209-, FGC19210-, FGC19212-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC42781-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, FGC42799*, FGC10404*, FGC19175*, FGC4405*, FGC4407*, FGC4409*, FGC4430*, ZS4215*, ZS8307*
242180 المانع J-FGC4423 M267+, FGC4422+, FGC4720+, FGC4415+, FGC4421+, FGC4427+, FGC4402+, FGC4416+, FGC4417+, FGC4420+, FGC4423+
M7002 AL TWALAH SHAMMER آل ابراهيم J-FGC4429 CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4402+, FGC4415+, FGC4429+, L620+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, L858+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, Z640-, ZS1281-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, L93-, L859-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC15940-, FGC15941-, FGC4332-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC10588*, CTS9107*, FGC15938*, FGC4316*, FGC7638*, FGC4361*, Z1828*, P56*, ZS7093*, ZS1644*, ZS1464*, Z642*, Z31382*
270127 أبن دهاش /الجوف قبيلة السرحان _ ال راشد _ا J-FGC4429 M267+, FGC4720+, FGC4429+
270123 ALsanad ALsirhani J-FGC4429 M267+, L147+, FGC4720+, FGC4429+
M10877 Adel J-FGC4430 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4402+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4429+, FGC4430+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4720+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000168+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, A1536+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, L92-, F2174-, CTS623-
272456 Alwasil J-FGC4430 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, M267+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, F2746+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4416+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4429+, FGC4430+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4720+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L765+, L778+, L92+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, F4287+, L858+, M42+, M497+, M89+, M94+, PF6464+, L862+, P209+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, P316+, FGC1695+, FGC1698+, FGC1723+, FGC4402+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4417+, FGC4421+, FGC7638+, YSC0000065+, YSC0000234+, YSC0000235+, L620+, Z1865+, Z2217+, Z2324+, L92+, L93-, BY4-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, Z2223-, Z18718-, L65-, L816-, L818-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, S20171-, S4924-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1696-, P53_3-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P314-, L897-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, M9771-, L859-, L861-, F450-, P195_2-, PF5371-, M3453-, L823-, L829-, F4200-, F2174-, L615-, L643-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-, ZS227*
423262 الزوبعي (ammar alani studies T) J-FGC4430 M267+, CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4402+, FGC4415+, FGC4429+, L620+, L858+, L862+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, FGC4430+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-
305112 خالد عبيد الصقر الشمري J-FGC4430 M267+, CTS11741+, FGC1723+, FGC4402+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4417+, FGC4421+, FGC7638+, FGC1698+, L620+, P58+, PF4832+, FGC1695+, L858+, L862+, YSC0000065+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, FGC4430+, Z2223-, Z18718-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1764-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, YSC0000076-, L92-, L859-, FGC1696-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC4708-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY86-, BY9-
219265 ابن عمار الثابتي الشمري J-FGC4430 M267+, FGC4429+, FGC4430+
429047 الجربا شيوخ شمر (ammar alani studies T) J-FGC4430 M267+, FGC4430+
241693 الدرباس - الكويت J-FGC4453 CTS11741+, FGC1698+, FGC1721+, FGC1723+, FGC4453+, FGC7638+, L222+, L620+, FGC1695+, L858+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, L862+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, L92-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L859-, FGC1696-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, ZS227*
179990 Aldbes Alsardy J-FGC4702 CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L620+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, P58+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000187+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, FGC4415+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4720+, FGC4402+, FGC4416+, FGC4417+, FGC4420+, FGC4423+, FGC4427+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, F719+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4421+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4702+, FGC4708+, FGC4710+, FGC4713+, FGC4716+, FGC4717+, FGC4719+, FGC7962+, FGC4703+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS9240+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M267+, L858+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M6661+, M89+, M94+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, L862+, P209+, Z1850+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, P316+, Z2317+, Z2326+, Z23532-, P53_3-, L222-, Z2222-, P314-, L897-, L92-, YSC0000787-, Z17911-, M9771-, PF5371-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, P195_2-, L861-, L444-, L859-, L823-, L829-, L615-, L701-, F450-, L362-, CTS9501-, F1008-, CTS10834-, L1065-, L1066-, L1272-, CTS8308-, FGC4403-, FGC4429-, BY527-, ZS4185-, FGC29793-, CTS623-, Z640-, Z641-, Z644-, L1436-, YSC0000076-
447578 ريان ناشر آل بن حسن J-FGC4702 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, CTS10640+, CTS1068+, F3692+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4402+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4416+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4702+, FGC4705+, FGC4708+, FGC4710+, FGC4712+, FGC4713+, FGC4716+, FGC4717+, FGC4719+, FGC4720+, FGC7962+, FGC7963+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M6661+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, Z1890-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000071-, YSC0000073-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, L92-, F4200-, CTS10834-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, CTS623-
B1533 Al-Khaldi J-FGC4702 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, L147+, L1030+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, FGC4415+, FGC4720+, FGC4421+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4402+, FGC4411+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4702+, FGC4705+, FGC4708+, FGC4710+, FGC4712+, FGC4713+, FGC4716+, FGC4717+, FGC4719+, FGC7962+, FGC7963+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, F4287+, L858+, M42+, M497+, M6661+, M89+, M94+, PF6464+, L862+, P209+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, P316+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1890-, Z2222-, P53_3-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P314-, L897-, L92-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, M9771-, L861-, F450-, P195_2-, PF5371-, M3453-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L362-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, L1065-, L1066-, L1272-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS10834-, CTS8308-, CTS623-, L444-, L1031-, L1279-, L174-, L222-, L859-, CTS3802-
M11584 Al-Khalaf العقيدي J-FGC4708 CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4708+, FGC4402+, FGC4415+, L620+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, L858+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, L859-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC10588*, FGC4361*
563220 Aljaheshi (ammar alani studies T) J-FGC4708 CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4708+, FGC4402+, FGC4415+, L620+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, L858+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, L859-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC4361*
262184 Almahmoud J-FGC4708 CTS11741+, FGC4708+, FGC19212+, M267+, L858+, P58+, L147+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4720+, FGC4415+, FGC4410+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4416+, FGC4417+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4402+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4708+, FGC4720+, FGC4405+, FGC4407-, FGC4409-, FGC42800-, FGC7962-, FGC7963-, L897-, M6661-, Z24250-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, ZS10625-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, ZS4215-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, ZS8307-, ZS9471-, FGC4710-, FGC4711-, FGC4712-, FGC4713-, FGC4716-, FGC4717-, FGC4719-, FGC4702-, FGC4703-, FGC4705-, FGC4403-, FGC4404-, FGC19209-, FGC19210-, FGC4428-, FGC4429-, FGC4430-, L444-, L859-, L222-, L174-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC42781-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, ZS4185-, ZS5340-, CTS1630-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC10389-, FGC10390-, FGC10393-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, FGC19175-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19193-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC19208*, FGC10404*, FGC42799*
563198 alazawi (ammar alani studies T) J-FGC4708 FGC4708+
563206 Alhalbosi (ammar alani studies T) J-FGC4708 FGC4708+
352974 (Abu Judi Proj.) العلجاني الظفيري J-FGC4708 FGC4708+, FGC4429-, FGC14297-
195821 Alsaeedi J-FGC4708 L147+, P58+, FGC4708+, L174-, L222-
423249 جبور الوكاع (ammar alani studies T) J-FGC4708 M267+, CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4708+, FGC4402+, FGC4415+, L620+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, L858+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, L859-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC10588*, FGC7638*, ZS2518*
429074 البوذياب الغريري تغلب (ammar alani studies T) J-FGC4708 M267+, CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4708+, FGC4402+, FGC4415+, L620+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, L858+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, L859-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, FGC4453-, FGC31318-, FGC14295-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC4361*
328569 الشميسات J-FGC4708 M267+, CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4708+, FGC4402+, FGC4415+, L620+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, L858+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, L859-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC4453-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC10588*, FGC4361*
534035 aldahmashi (ammar alani studies T) J-FGC4708 M267+, CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4708+, FGC4402+, FGC4415+, L620+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, L858+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, L859-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-
433527 HAMMAD MAHMOUD ALSHARAFAT J-FGC4708 M267+, FGC4410+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4416+, FGC4417+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4402+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4720+, FGC4708+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4702-, FGC4703-, FGC4705-, FGC4407-, FGC4409-, FGC42800-, FGC4710-, FGC4711-, FGC4712-, FGC4713-, FGC4716-, FGC4717-, FGC4719-, FGC7962-, FGC7963-, L897-, M6661-, Z24250-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, ZS10625-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, ZS4215-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, ZS8307-, ZS9471-, FGC4428-, FGC4429-, FGC4430-, FGC4403-, FGC4404-, FGC19209-, FGC19210-, FGC19212-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC42781-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, FGC4429-, CTS1630-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC10389-, FGC10390-, FGC10393-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, FGC19175-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19193-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC19208*, FGC10404*, FGC42799*, FGC4405*, FGC4422*
190285 Alfawaz Al Sardy J-FGC4708 M267+, FGC4708+, L222-, L1436-
433508 mohammad saeed alshrafat J-FGC4708 M267+, M267+, FGC4410+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4416+, FGC4417+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4402+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4720+, FGC4708+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4702-, FGC4703-, FGC4705-, FGC4407-, FGC4409-, FGC4710-, FGC4711-, FGC4712-, FGC4713-, FGC4716-, FGC4717-, FGC4719-, FGC7962-, FGC7963-, L897-, M6661-, Z24250-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, ZS10625-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, ZS4215-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, ZS8307-, ZS9471-, FGC4428-, FGC4429-, FGC4430-, FGC4403-, FGC4404-, CTS1630-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC10389-, FGC10390-, FGC10393-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, FGC19175-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19193-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC19208-, FGC19209-, FGC19210-, FGC19212-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC42781-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, FGC42799-, FGC42800-, FGC10404*, FGC4405*, FGC4422*
430621 Al Ghonaim J-FGC4711 CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4708+, FGC4713+, FGC4402+, FGC4415+, L620+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, L858+, L862+, M267+, M6661+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, A1536+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4705+, FGC4710+, FGC4711+, FGC4712+, FGC4716+, FGC4717+, FGC4719+, FGC4720+, FGC7962+, FGC7963+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000168+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, CTS1630+, FGC19212+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4702+, FGC4703+, FGC4705+, FGC4708+, FGC4710+, FGC4711+, FGC4712+, FGC4713+, FGC4716+, FGC4717+, FGC4719+, FGC4720+, FGC7962+, FGC7963+, M6661+, FGC4410+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4416+, FGC4417+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4402+, FGC4405+, FGC4407-, FGC4409-, FGC42800-, FGC4403-, FGC4404-, FGC19209-, FGC19210-, FGC4428-, FGC4429-, FGC4430-, Z24250-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, ZS10625-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, ZS4215-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, ZS8307-, ZS9471-, L897-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC42781-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, FGC19175-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19193-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC10389-, FGC10390-, FGC10393-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, L92-, F2174-, CTS623-, CTS10834-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, P56-, L93-, L859-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC7638*, FGC10404*, FGC19208*, FGC42799*
371297 Bin laily J-FGC4712 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4402+, FGC4411+, FGC4416+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4705+, FGC4710+, FGC4712+, FGC4713+, FGC4716+, FGC4717+, FGC4719+, FGC4720+, FGC7962+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M6661+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, FGC4708+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, Z1877+, Z1878-, Z640-, Z641-, Z644-, FGC4703-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1890-, Z2296-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, L897-, L92-, L859-, L861-, L823-, L829-, F450-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, FGC4429-, FGC4702-, CTS9501-, CTS10834-, CTS8308-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, L615-, CTS623-
M11137 (السبيعي (سبيع القصيم J-FGC4712 CTS1630+, FGC4410+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4416+, FGC4417+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4402+, FGC4405+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4705+, FGC4708+, FGC4710+, FGC4712+, FGC4713+, FGC4716+, FGC4717+, FGC4719+, FGC4720+, FGC7962+, FGC7963+, M6661+, Z24250-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, ZS10625-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, L897-, FGC4711-, FGC4702-, FGC4703-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, ZS8307-, ZS9471-, FGC4428-, FGC4429-, FGC4430-, FGC4407-, FGC4409-, FGC4403-, FGC4404-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC10389-, FGC10390-, FGC10393-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, FGC19175-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19193-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC19208-, FGC19209-, FGC19210-, FGC19212-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC42781-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, FGC42799-, FGC42800-, FGC10404*, FGC4422*, ZS4215*
180615 180615 J-FGC4720 M267+, FGC4720+, L222-
193539 A Rashidi Al Sharari J-FGC5415 FGC2+, FGC4+, M267+, FGC5427+, FGC5428+, FGC5426+, FGC5427+, FGC5428+, FGC5415+, FGC5416+, FGC5419+, FGC5418-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC6781-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC5468-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, FGC5418-, Z18222-, BY145-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4474-, FGC4480-, FGC4481-, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, FGC29883-, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, ZS4749-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7064-, ZS7065-, ZS7066-, ZS7067-, ZS7069-, ZS7093-, ZS7094-, ZS7710-, ZS7712-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-, FGC4484*, FGC6778*, Z26762*, FGC8089*, FGC5422*
M6031 Al Shrari J-FGC5427 M267+, FGC5427+
418758 السريّع الرماح J-FGC5441 CTS11741+, FGC1+, FGC12+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1721+, FGC1723+, FGC2+, FGC5+, L222+, L620+, L858+, L862+, P58+, PF4832+, M267+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1853+, Z1889+, Z2217+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC4+, FGC5+, FGC5441+, FGC5456+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000168+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z2324+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, CTS10834-, Z640-, Z1878-, F2174-, CTS623-, ZS1281-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, L174-, Z18718-, M6661-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC15940-, FGC15941-, FGC4332-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC10095-, F1614-, F450-, CTS1460-, CTS7188-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, CTS9107*, CTS5332*, FGC10588*, FGC15938*, FGC4316*, FGC7638*, L1189*, FGC4361*, ZS7093*, ZS3128*, ZS241*, ZS1644*, Z1828*, Z18471*, P56*, YSC0000414*, Z1865*, ZS1464*, Z642*, Z31382*
M7416 ( لبده ) Alomaim J-FGC5441 FGC2+, FGC4+, A4766+, L222+, CTS10640+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS1068+, CTS11741+, CTS12047+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS2453+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5884+, CTS5628+, CTS4133+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS7598+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F552+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC22149+, FGC5+, FGC5441+, FGC5456+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F3692+, F4287+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, M294+, M299+, M304+, M89+, M94+, M42+, M497+, P187+, P209+, P58+, PAGES00026+, P316+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V221+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1890-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, V38-, V43-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, PF5371-, PF4330-, PAGES00106-, P46-, P53_3-, PAGES00027-, PAGES00066-, P211-, P253-, P277-, P293-, P314-, P189-, P195_2-, M58-, M9771-, P1-, P116-, M3453-, P182-, M291-, M292-, M263-, M180-, M191-, M2-, L897-, L92-, L859-, L861-, L823-, L829-, L608-, L609-, L610-, L615-, L643-, L651-, L701-, L501-, L514-, L515-, L517-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L421-, L433-, F450-, F478-, F3750-, F3965-, F4064-, F4200-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, F2256-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9501-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, DF41-, F1008-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS7641-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8308-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS421-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS623-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4474-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4350-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4054-, CTS4110-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3661-, CTS3802-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3425-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3105-, CTS2504-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS205-, CTS2075-, CTS11878-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11743-, CTS10806-, CTS10834-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10652-, CTS10659-, L65-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-
274352 Kuwait J-FGC5441 FGC2+, FGC5441+, L630-, FGC4472-, FGC5427-, FGC4492-
268123 ALAWWAD J-FGC7 M267+, L222+, FGC7+, FGC11+, L859-, FGC9-
521144 العزام ريف درعا سوريا قرابة لعزام الشرارات J-FGC8806 CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1721+, FGC1723+, L222+, L620+, FGC8806+, L858+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L859-, L1189-, L174-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC10588*, FGC4361*
415178 العساف طيء (Wakas studies T) J-FGC9927 PF5088+, M172+, CTS7683+, L24+, L25+, L26+, M172+, Z2222+, M410+, Z7700+, CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, F2402+, F2418+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3133+, F3136+, F3335+, F3343+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4074+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4272+, F4283+, F719+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC3272+, FGC3279+, FGC9883+, FGC9927+, FGC9961+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L166+, L212+, L228+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1329+, F1559+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2078+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, YSC0000227+, Z1849+, Z2222+, Z33816+, Z388+, Z393+, Z396+, Z399+, Z400+, Z401+, Z407+, Z411+, Z436+, Z7700+, Z7706+, A4766+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, L24+, L25+, L26+, L27+, L350+, L363-, L317-, CTS10834-, F2174-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7390-, PF2785-, L231-, CTS623-, Z8074-, Z8085-, Z8425-, Z8428-, Z8429-, Z8430-, Y998-, YP113-, YP129-, Z1048-, Z1296-, Z1297-, M419-, M67-, M68-, P279-, PF5050-, PF5056-, PF5058-, Z2227-, Z2433-, Z2443-, Z2444-, Z2448-, Z28502-, Z34440-, Z34460-, Z35865-, Z36800-, Z438-, Z467-, Z500-, Z575-, Z590-, Z6048-, Z6049-, Z6057-, Z6060-, Z6064-, Z6065-, Z6091-, Z628-, Z7366-, Z7430-, Z7671-, M205-, M241-, M319-, M340-, L283-, L290-, M12-, CTS9636-, FGC15782-, FGC15865-, FGC16088-, FGC16096-, FGC30776-, FGC35005-, PF5125-, PF5172-, PF5174-, PF5183-, PF5191-, PF5197-, PF5252-, PF7316-, PF7320-, PF7384-, PF7413-, PF7415-, PF7418-, PF7421-, PH3085-, PH4970-, S15439-, S18115-, S19231-, S23154-, S23891-, S25338-, SK1317-, SK1363-, SK1390-, SK1395-, SK1396-, Y12386-, Y14678-, Y5168-, Y5169-, Y5500-, Y7708-, Y8378-, Y8880-, Y8991-, Y8992-, Y9347-, Y965-, Y972-, Y978*, Z1846*
M11346   J-FGC9962 M172+, CTS7683+, L24+, L25+, L26+, M172+, M410+, PF5088+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1277+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1329+, F1559+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2078+, F2142+, F2155+, Z2222+, F2418+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3133+, F3136+, F3335+, F3343+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4074+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4272+, F4283+, F719+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC3272+, FGC3279+, FGC9927+, FGC9961+, FGC9962+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, Z7700+, L24+, L25+, L26+, L27+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4935+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, S9397+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000227+, Z1849+, Z2222+, Z388+, Z393+, Z396+, Z399+, Z400+, Z401+, Z407+, Z411+, Z436+, L350+, Z7700+, Z7706+, L363-, Z478-, PF7398-, PF2785-, M158-, L534-, L271-, L317-, Z8074-, Z8085-, Z8425-, Z8428-, Z8429-, Z8430-, L231-, F3369-, Z2227-, Z2433-, Z2443-, Z2444-, Z2448-, Z28502-, Z34440-, Z34460-, Z35865-, Z36800-, Z438-, Z467-, Z500-, Z575-, Z590-, Z6048-, Z6049-, Z6057-, Z6060-, Z6064-, Z6065-, Z6091-, Z628-, Z7366-, Z7430-, Z7671-, F2174-, PF5125-, PF5172-, PF5174-, PF5183-, PF5191-, PF5197-, PF5252-, PF7316-, PF7320-, M419-, M67-, M68-, P279-, PF5050-, PF5056-, PF5058-, M205-, M241-, M319-, M340-, L283-, L290-, CTS9636-, FGC16088-, FGC16096-, FGC30776-, FGC35005-, PF7413-, PF7415-, PF7418-, PF7421-, PH3085-, PH4970-, S15439-, S18115-, S19231-, S23154-, S23891-, S25338-, SK1313-, SK1317-, SK1363-, SK1390-, SK1395-, SK1396-, Y12386-, Y14678-, Y5168-, Y5169-, Y5500-, Y7708-, Y8378-, Y8880-, Y8991-, Y8992-, Y9347-, Y965-, Y972-, Y998-, YP113-, YP129-, Z1048-, Z1296-, Z1297-, Z1846*, FGC15782*, M12*, PF7384*
M10794 ال محفوظ J-L1279 L1279+
186066 ibn mansour J-L136 L136+, L255+, L147+, M267+, L444-, L859-, L1436-, L222-, L92-, L93-, L256-, L87-
642406 Alzobaidi (ammar alani studies T) J-L222 L222+
M6032 Al Shrari J-L222 L222+, FGC1721-, L65-
M6613 AL Shwai3er Al-Da3mi Al-Khaldi - (alqasab - Najed J-L222 M267+, L222+
M9723 mujalli J-L222 M267+, L222+, FGC1723+, FGC1721-
M9721 mujalli J-L222 M267+, L222+, FGC8712-, FGC2-, M276-
M9430 mujalli J-L222 M267+, L222+, L147+, L222+, A13331+, A4766+, YSC0000234+, CTS10640+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS1068+, CTS11741+, CTS12047+, CTS1983+, CTS11765+, CTS11787+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3210+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3492+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5884+, CTS5628+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8938+, CTS9240+, CTS8340+, CTS8437+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, CTS852+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L403+, L858+, M168+, L862+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M267+, M42+, M497+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, M89+, M94+, P209+, P187+, P316+, P58+, PAGES00026+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF6464+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, PAGES00081+, FGC1695+, FGC8-, FGC5-, PAGES00106-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, FGC1713-, FGC4302-, L65-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, V38-, V43-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S4442-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, PF4330-, PAGES00027-, PAGES00066-, P46-, P53_3-, P189-, P195_2-, P211-, P253-, P277-, P278-, P293-, P314-, M9771-, P1-, P116-, PF5371-, P182-, M58-, M291-, M292-, M3453-, M263-, L897-, L92-, M180-, M191-, M2-, L861-, L421-, L433-, L823-, L829-, L608-, L609-, L610-, L615-, L643-, L651-, L701-, L501-, L514-, L515-, L517-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F450-, F478-, CTS8562-, CTS8936-, F3750-, F3965-, F4064-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, F2256-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9501-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, DF41-, F1008-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8308-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS623-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6631-, CTS6648-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4474-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4350-, CTS4408-, CTS4415-, CTS421-, CTS4054-, CTS4110-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3661-, CTS3802-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3425-, CTS3105-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS2504-, CTS11878-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11743-, CTS10806-, CTS10834-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10652-, CTS10659-, FGC8810-, FGC4453-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-, L362-, L859-, FGC1721-, FGC1696-
304553 الخزاعل J-L243 L25+, L243+
N100355 Sager J-L26 M172+, L26+, M163-, M319-, M327-, M339-, M419-, M47-, M67-, M68-, P81-, L198-, L210-, L229-, L231-, L24-, L243-, L25-, L254-
196396 التركي الخالدي - عنيزة القصيم - السعوديه J-L620 L147+, L620+, L859-, L859-, L859-, L859-, L222-, L65-
219260 العيسى طيء )الاردن) J-L829 L858+, M267+, PF4872+, L829+, YSC0000076-
M8395 Ijmail J-L829 M267+, CTS11741+, L620+, L829+, L858+, L862+, P58+, PF4832+, PF4872+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, Z644-, BY136-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC12-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC10588*
243264 قبيلة آل عيسى الطائية J-L829 M267+, PF4872+, L829+, Z644-, FGC11-, FGC1701-, YSC0000076-
263408 ALFADLy الفضلي اللامي الطائي J-M172  
197522 السرحان J-M172  
M11313 Al-Husainawi J-M172  
497042 السرحان (Abufaisal.T) J-M172  
488720 Aljashami (ammar alani studies T) J-M172  
531519 الغباري الرفيع J-M172  
423254 البو صالح العيساوي (ammar alani studies T) J-M172  
415184 ا الدليمي (Wakas studies T) J-M172  
329831 أحمد محمد منصور علي الموالي J-M172 M172+
484893 Faraj طي (IQ Project) J-M172 M172+
M11391 علي الغزي السرحان J-M172 M172+
176186 آل قدورة بني خالد J-M172 M172+
219281 المسافر الحباب السرحان J-M172 M172+
M9313 Abdullah Baraheem J-M172 M172+
600974 السرحاني J-M205 PF7316+, M12+, M172+, M205+, M241-, M319-, M340-, M410-, M419-, M67-, M68-, P279-, PF5050-, PF5056-, PF5058-, PF5088-, PF5125-, PF5172-, PF5174-, PF5183-, PF5191-, PF5197-, PF5252-, CTS7683-, CTS9636-, FGC15782-, FGC16088-, FGC16096-, FGC30776-, FGC35005-, L24-, L25-, L26-, L283-, L290-, PF7320-, PF7384-, PF7413-, PF7415-, PF7418-, PF7421-, PH3085-, PH4970-, S15439-, S18115-, S19231-, S23154-, S23891-, S25338-, SK1313-, SK1317-, SK1363-, SK1390-, SK1395-, SK1396-, Y12386-, Y14678-, Y5168-, Y5169-, Y5500-, Y7708-, Y8378-, Y8880-, Y8991-, Y8992-, Y9347-, Y965-, Y972-, Y998-, YP113-, YP129-, Z1048-, Z1296-, Z1297-, Z1846-, Z2222-, Z2227-, Z2433-, Z2443-, Z2444-, Z2448-, Z28502-, Z34440-, Z34460-, Z35865-, Z36800-, Z438-, Z467-, Z500-, Z575-, Z590-, Z6048-, Z6049-, Z6057-, Z6060-, Z6064-, Z6065-, Z6091-, Z628-, Z7366-, Z7430-, Z7671-, Z7700-, Z8074-, Z8085-, Z8425-, Z8428-, Z8429-, Z8430-
637245 Alrubaie (IQ Project) J-M267  
563213 Almanaser (ammar alani studies T) J-M267  
534006 (ammar alani studies T) J-M267  
534020 Alazawi (ammar alani studies T) J-M267  
554424 Alhamdani (IQ Project) J-M267  
555371 alshaalan J-M267  
524178 Al Ghezi (IQ Project) J-M267  
491599 هلال جعفر الشرفات J-M267  
491616 محمد علي طريف مسلم بادي الشرفات --- ابن سمير J-M267  
491620 خلف مطير الشرفات J-M267  
491624 عقيل خلف عقيل الشرفات J-M267  
M11385 الكاملي الشمري J-M267  
642422 Alamri (ammar alani studies T) J-M267  
665520 alnaser J-M267  
343110 الجفالي (Abu Judi Proj.) J-M267  
350215 شمر الرس J-M267  
347828 salem J-M267  
352987 A.A.O الفضلي اللامي الطائي (Abu Judi Proj.) J-M267  
415194 Alkhutoba (ammar alani studies T) J-M267  
373885 (العريدي المغيري اللامي (ابوحذيفة J-M267  
367795 Altayeb (Jordan) أرشيد ز. أ. الطيب J-M267  
423263 الزوبعي (ammar alani studies T) J-M267  
429057 Almhdauwi عبادة( ammar alani studies T) J-M267  
428711 alshammari J-M267  
423253 الصعب (ammar alani studies T) J-M267  
423243 الزوبعي (ammar alani studies T) J-M267  
433493 عايد محروت السلمان الشرفات J-M267  
433510 عواد خلف المسحم الشرفات J-M267  
433520 الازند العمار الثابت الشمري J-M267  
433522 ظاهر الغريري الاسلمي الشمري J-M267  
219292 الفقهاء بنو حميدة J-M267  
219271 الفاعوري J-M267  
219262 الليمون بنو حميدة J-M267  
201167 العبيدي‎ البو شاهر(Al-Obaidy) J-M267  
197525 Zbed J-M267  
197517 alroesat zobid J-M267  
197518 المخاريز J-M267  
197497 Anas J-M267  
197511 Al Zubaidi J-M267  
258002 Zaid J-M267  
238639 Alaqeedi J-M267  
328566 العويد - خفاجة ، الناصرية J-M267  
343097 أحمد علي حمد علي حسن الأمير J-M267  
M9551 الزوبعي الشمري J-M267  
M9646 Abd Al-Hameed Al-Humaid J-M267  
M9648 Al-Humaid J-M267  
M8456   J-M267  
M8014 الزهراني‎ بني سار - العدواني J-M267  
M8049 ALMARSHOOD J-M267  
M7054 Mohamad al mohteb Alnabhan Alkatheeri tay J-M267  
M6623 Al-Syari-2 Al-Jebree Al-Khalidi J-M267  
491623 Albohamdan امارة تغلب J-M267 FGC14295-
304581 آل حويس - خفاجة J-M267 FGC4-
304645 بني حجيم J-M267 FGC4302-, FGC14295-
415171 Al-fartusi (Wakas studies T) J-M267 FGC4415-
423265 العنزي (ammar alani studies T) J-M267 FGC4453-, FGC14295-
304613 المراشدة ، الفجر J-M267 FGC4453-, FGC14295-
304636 ال غريب - مياح J-M267 FGC4453-, FGC14295-
304643 الحميد - عنزة ، قلعة سكر J-M267 FGC4453-, FGC2-, FGC14295-
218343 ALMUGHEARAH J-M267 L1436-, FGC4708-
204336 الهجول النبهان الكثيري الخالدي- عنك السعودية J-M267 L147+, L1436-, L222-
179344 Rabe'A - Meya7 J-M267 L222-, BY136-, FGC4453-, FGC14295-
223570 Joboor - Zabeed J-M267 L222-, BY4-
197515 المسيب Al Sardy J-M267 L222-, FGC4429-
M6042 Al Shrari J-M267 L222-, L222-
197516 البو سلطان Zabeed J-M267 L860-, L147-
150216 Al-Yasi J-M267 M267+
150218 Al-Yasi J-M267 M267+
150219 Al-Yasi J-M267 M267+
187831 يبحث عن أبناء عمومته (أجداده جالين) J-M267 M267+
214630 Almarzouki J-M267 M267+
219257 اليونس J-M267 M267+
219264 Abu-dlo J-M267 M267+
219272 . J-M267 M267+
219299 الطوقة بنو صخر J-M267 M267+
270518   J-M267 M267+
255123 Mubark J-M267 M267+
272082 alghazi J-M267 M267+
306191   J-M267 M267+
310510 المحيميد J-M267 M267+
313094 علي بن حمود الخدام الفايز بني صخر حائل J-M267 M267+
315664 DJABOUR J-M267 M267+
M6615 Al-Syari-3 Al-Jebree Al-Khalidi J-M267 M267+
M6620 Al-Syari-5 Al-Jebree Al-Khalidi J-M267 M267+
M6622 Al Salim Al Blaihid Al Jabri Al Khalidi J-M267 M267+
534034 aldahmashi (ammar alani studies T) J-M267 M267+
423258 Almehemdi (ammar alani studies T) J-M267 M267+
423259 الزوبعي (ammar alani studies T) J-M267 M267+
477320 القروعي الفضيل الجعفري J-M267 M267+
433514 الضحيان الجعفر شمر J-M267 M267+
433516 السرحان J-M267 M267+
433518 ابو حمدي المخمس الشرفات J-M267 M267+
433506 SAEED GHAEAD ALSHARAFAT J-M267 M267+
415204 aldori - alhyder (ammar alani studies T) J-M267 M267+
417475 Al-Breizat Bani Hameeda (البريزات بني حميدة) J-M267 M267+
318230 حوطة بني تميم - آل قنيعير J-M267 M267+
M6624 Al-Syari-4 Al-Jebree Al-Khalidi J-M267 M267+
M7078 Turkey Saab J-M267 M267+
M7581 السلاطين - عنزه J-M267 M267+
M8591 Senany J-M267 M267+
M8656 قنياوي غفيلي سنجاري J-M267 M267+
M7801 Awwad J-M267 M267+
M8920 Mohamad Ahmad J-M267 M267+
M8936 الظفيري J-M267 M267+
306193 Saleh J-M267 M267+, A13331+, A4318+, A4320+, BY1564+, BY1585+, BY1683+, BY1881+, BY1882+, BY1986+, BY2291+, BY2296+, BY2340+, BY2372+, BY2376+, BY2449+, BY6660+, BY7899+, FGC13861+, FGC1592+, FGC1612+, FGC1619+, FGC1626+, FGC1632+, FGC1634+, FGC1641+, FGC1661+, FGC1675+, FGC1707+, FGC1714+, FGC1722+, FGC1728+, FGC22104+, FGC37529+, FGC42290+, FGC4699+, S4953+, Y1945+, Y2271+, Y2277+, Y2279+, Y2313+, Y2326+, Y2327+, Y2329+, Y2333+, Y2336+, Y2339+, Y2349+, Y2350+, Y2357+, Y2360+, Y3015+, Y4352+, Y4357+, Y510+, Y5325+, PF4644+, PF4801+, PF4816+, Z16738+, Z18495+, M10071+, M10434+, Z40145+, Z6326+, Z7811+, Z7814+, Z7815+, Z7822+, Z7823+, ZS3970+, ZS3971+, ZS4988+, ZS222-, ZS227-, ZS228-, ZS231-, ZS237-, ZS238-, ZS241-, ZS242-, ZS251-, ZS259-, Z640-, Z641-, Z644-, M365-, P56-, PF1242-, Z1878-, Z2223-, Z2269-, Z2272-, Z2276-, Z2280-, Z2284-, Z2285-, Z2286-, Z2289-, Z2290-, Z2296-, Z1828-, Z1829-, Z1832-, Z1834-, Z1836-, Z1840-, Z1841-, Z1842-, PF4866-, PF4867-, PF4869-, PF4874-, PF4876-, PF4877-, PF4878-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000416-, YSC0000499-, YSC0000787-, YSC0001133-, Z1255-, L1189-, L1279-, L1405-, L174-, L615-, L816-, L818-, L823-, L829-, L859-, L860-, L861-, L897-, L92-, L93-, CTS10619-, CTS11495-, CTS11754-, CTS1267-, CTS1460-, CTS2263-, CTS2572-, CTS3569-, CTS4459-, CTS4510-, CTS4515-, CTS5332-, CTS6379-, CTS7188-, CTS8120-, CTS8308-, CTS9501-, F1614-, F2168-, F2174-, F2306-, F3249-, F3547-, F4036-, F4256-, F4303-, F4306-, F450-
420588 Al Breaki J-M267 M267+, FGC14295-
513856 Al-zayadi J-M267 M267+, FGC14295-
M9764 AlAdani J-M267 M267+, FGC1723-, YSC0000076-, Z644-
321283 ALHajri J-M267 M267+, FGC4415-, FGC4422-
304566 البو حسين - إمارة ربيعة J-M267 M267+, FGC4453-, FGC14295-, Z18243-
328596 الشميسات - ديالى J-M267 M267+, FGC5-, FGC4453-
190277 (العليان العون)Al Sardy J-M267 M267+, L1436-
218338 آل وريك من آل الجحيش من الاسلم ALshammary J-M267 M267+, L147+, L222-
239770 K. J-M267 M267+, L147+, L222-
317657 ال بازعي/ الجعفر/ عبده/ شمر J-M267 M267+, L222-
200005 الخويطر الدعمي الخالدي - عنيزة القصيم السعودية J-M267 M267+, L222-
M7200 ZOBAID MOTHEHEJ J-M267 M267+, L222-
M6628 Al-Ghannam Al Da3mi Al Khaldi J-M267 M267+, L222-
189198 Al Zaidi (IQ Project) J-M267 M267+, L222-, FGC29866-
M5027 Al Huthali J-M267 M267+, L222-, FGC8712-, ZS4740-
169195 خالد المهاشير - عنك السعودية J-M267 M267+, L222-, L222-, L444-
M6348 Al-Zaobae J-M267 M267+, L222-, L444-
215428 العجاجي - الاحساء السعودية J-M267 M267+, L444-
M6771 Hamad J-M267 M267+, L65-
M9204 علي حسن الناصر J-M267 M267+, L65.2-
207557 Alramale Alshmare J-M267 M267+, L859-
415168 Alnasralah (Wakas studies T) J-M267 M267+, L860-
364289 السرحان J-M267 M267+, M267+, M172-
190851 الملا‎ (Almulla) J-M267 M267+, M365-, M62-, P58-, L136-, L147-
190042 A3win J-M267 M267+, YSC0000076-, BY4-, L222-
521362 almedlji (ammar alani studies T) J-M267 M267+, Z18292-
489271 آل هـامل/ اليحيا / عبدة / شمر J-M267 ZS12346-
B78531 النعيمي J-M6661 CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4708+, FGC4402+, FGC4415+, L620+, L858+, L862+, M267+, M6661+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, FGC4402+, FGC4410+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4416+, FGC4417+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4705+, FGC4708+, FGC4710+, M6661+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4720+, FGC7962+, FGC7963+, L897-, FGC4702-, FGC4703-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, Z24250-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, ZS10625-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, FGC19209-, FGC42800-, ZS9471-, FGC4711-, FGC4712-, FGC4713-, FGC4716-, FGC4717-, FGC4719-, FGC4428-, FGC4429-, FGC4403-, FGC4404-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, FGC19175-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19193-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC19212-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC42781-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, CTS1630-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC10389-, FGC10390-, FGC10393-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, L93-, L859-, FGC4332-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC10588*, CTS9107*, FGC4316*, FGC7638*, FGC4361*, P56*, FGC10404*, ZS7093*, Z31382*, FGC42799*, FGC19208*, ZS1644*, ZS1464*, FGC4405*, FGC4407*, FGC4409*, FGC4430*, FGC19210*, ZS4215*, ZS8307*
190276 -(الماضي) Al-Aysa J-M6661 M267+, FGC4708+, M6661+, L1436-
204327 المبرد المغيري الطائي - الخرج السعودية J-M6661 M267+, M6661+, L222-, L222-
179929 Al-Musaieed Al-Randi J-P58 L147+, P58+, L174-, L222-, L65-
N77141 Al Touqi, Fadl, Tayy J-P58 P58+, L147+, L1436-, L222-, M367-, M368-, M369-
271582 الحميدين J-PF4341 M172+, CTS10036+, CTS1030+, CTS10362+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS109+, CTS113+, CTS11358+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4360+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4540+, CTS4740+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5482+, CTS5532+, CTS5628+, CTS5867+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7404+, CTS7683+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9718+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1183+, F1209+, F1227+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1559+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2078+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2418+, F2502+, F2587+, F2672+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4074+, F4095+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4266+, F4272+, F4283+, F4334+, F719+, F841+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L748+, L778+, M139+, M168+, M172+, M235+, M294+, M304+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4341+, PF4490+, PF4491+, PF4500+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4886+, PF4891+, PF4901+, PF4925+, PF4935+, PF4942+, PF4952+, PF4955+, PF4959+, PF4982+, PF4984+, PF4985+, PF4992+, PF500+, PF5084+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5163+, PF5197+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000064+, YSC0000066+, YSC0000165+, YSC0000197+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000253+, YSC0000265+, Z1849+, FGC2790+, FGC3279+, PF5169-, YSC0000246-, YSC0000246-
M6499 ALSHEHAB J-PF4832 M267+, L827+, A13331+, A4766+, BY1564+, BY1585+, BY1881+, BY1986+, CTS10858+, CTS1138+, CTS10640+, CTS1068+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS2769+, CTS3068+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS6932+, CTS8183+, CTS8340+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2746+, F719+, FGC13861+, FGC1592+, FGC1612+, FGC1614+, FGC1619+, FGC1626+, FGC1632+, FGC1634+, FGC1661+, FGC22149+, FGC42290+, FGC4699+, F1209+, F1744+, F3692+, F4287+, L132+, L134+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M10071+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, L255+, L321+, L350+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4644+, PF4653+, L15+, L16+, P209+, P316+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4832+, PF6464+, S4953+, V241+, V250+, Y1945+, Y2271+, Y2279+, Y2313+, Y2326+, Y2327+, Y2333+, Y2350+, Y2357+, Y510+, Z16738+, Z16840+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, Z40145+, Z6326+, Z7814+, Z7815+, Z7822+, Z7823+, PF4816+, ZS6591+, PF4830-, ZS222-, ZS227-, ZS228-, ZS231-, ZS237-, ZS238-, ZS241-, ZS242-, ZS251-, ZS259-, Z640-, Z641-, Z644-, PF4663-, YSC0000234-, YSC0000235-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, Z1850-, Z1853-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, Z1877-, Z1878-, Z1881-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1889-, Z1890-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2269-, Z2272-, Z2276-, Z2280-, Z2284-, Z2285-, Z2286-, Z2289-, Z2290-, Z2296-, Z2317-, Z2326-, Z2338-, Z23532-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, YSC0000080-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, PF4833-, PF4835-, PF4838-, PF4843-, PF4866-, PF4867-, PF4869-, PF4874-, PF4876-, PF4877-, PF4878-, PF5371-, PF4798-, PF4799-, PF4800-, PF4801-, PF4812-, PF4685-, P53_3-, P56-, P58-, P314-, L174-, PF4654-, P195_2-, M9771-, L362-, M3453-, M365-, L816-, L817-, L818-, L823-, L829-, L858-, L859-, L860-, L861-, L862-, L897-, L92-, L93-, L615-, L643-, L701-, L1405-, F4303-, F450-, F4036-, F4200-, F2174-, L1065-, L1066-, L1272-, L1279-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS9107-, CTS8437-, CTS8308-, CTS712-, CTS7997-, CTS8120-, CTS623-, CTS5332-, CTS3101-, CTS3802-, CTS4459-, CTS4510-, CTS4515-, CTS5269-, CTS2263-, CTS2453-, CTS2572-, CTS11741-, CTS11754-, CTS10834-, CTS11495-, CTS11501-, CTS10619-, Z1834-, Z2223-, Z1828-, M365-, M390-, M62-, P56-, P58-, L136-
M9890 altai J-PF4874 CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, CTS2453+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, FGC22149+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, L858+, L862+, P209+, P316+, PF6464+, PF4869+, PF4874+, PF4876+, PF4877+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, YSC0000076-, Z1890-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF4878-, PF5371-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, P53_3-, P314-, L897-, L92-, L859-, L861-, PF4866-, PF4867-, P195_2-, M9771-, L823-, L829-, L615-, L701-, L362-, L174-, L1065-, L1066-, L1272-, F450-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, CTS2572-, CTS9501-, F1008-, CTS2263-, CTS8308-, CTS11754-, CTS10834-, CTS10619-, CTS623-
186284 الشمري J-S15439 M172+, PF5160+, PF5169+, S15439+
M9516 Ali Khangar Al-Senedi J-S4924 L620+, P58+, PF4832+, Z2217+, S4924+, M267+, M6661-, P56-, YSC0000076-, YSC0000234-, YSC0000235-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z1853-, Z1865-, Z18718-, Z1889-, Z20773-, Z2223-, Z2296-, Z2324-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L858-, L859-, L862-, L93-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, CTS11741-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC12-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC10588*
348503 Al-Gonem J-SK1344 CTS7683+, L26+, M410+, M67+, M92+, PF5088+, PF5125+, SK1344+, Z2227+, Z500+, Z1846+, Z1847+, Z2177-, Z2222-, Z6253-, Z6267-, Z7671-, Z7700-, Z7706-, Z8104-, Z8114-, Z28050-, Z28551-, Z28583-, Z30390-, Z30685-, Z30695-, Z33772-, Z33905-, Z33968-, Z36098-, Z387-, Z421-, Z435-, Z438-, Z458-, Z467-, Z478-, Z482-, Z489-, SK1382-, Y11149-, Y11202-, Y11782-, Y13097-, Y13373-, Y13511-, Y13640-, Y14700-, Y15241-, Y3629-, Y6240-, Y6958-, Y6964-, Y7291-, Y7800-, Y9005-, PF5348-, PF5350-, PF5368-, PF5380-, PF5456-, PF7390-, PF7398-, PF7431-, PH185-, PH2725-, PH2838-, PH4273-, S11348-, S12459-, S21160-, S23155-, S25258-, SK1336-, SK1337-, P244-, PF2254-, L222-, A5360-, A5834-, BY61-, CTS4132-, CTS6061-, CTS6804-, L264-, L271-, L317-, L363-, L396-, L534-, L560-, L589-, L590-, L70-, L84-, M137-, M158-, M318-, CTS8690-, CTS900-, F3369-, F4049-, FGC16561-, FGC16628-, FGC21079-, FGC21360-, FGC21376-, FGC24630-, FGC2857-, FGC30507-, FGC30635-, FGC30649-, FGC30681-, FGC32703-, FGC32709-, FGC32723-, FGC32752-, FGC33111-, FGC34168-, FGC35503-, FGC4977-, FGC4992-, FGC6734-, FGC6735-, FGC9883-, FGC9961-, FGC9962-, FGC9966-, L210-, L229-, L231-, L24-, L243-, L25-, L254-
359321 Rasheed J-Y14700 CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1329+, F1559+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2078+, F2142+, F2155+, F2402+, F2418+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3133+, F3136+, F3335+, F3343+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4074+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4272+, F4283+, F719+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC3272+, FGC3279+, FGC9927+, FGC9961+, FGC9962+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, PF6464+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y14700+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z1849+, Z21260+, Z2222+, Z388+, Z393+, Z396+, Z399+, Z400+, Z401+, Z407+, Z411+, Z419+, Z436+, Z7700+, Z7706+, M172+, FGC9961+, FGC9962+, A4766+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, L24+, L25+, L26+, L27+, L350+, L363-, L317-, CTS10834-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7390-, L231-, F2174-, CTS623-
M8074 البوحاتم البو عيسى J-YSC0000253 YSC0000253+
M6553   J-Z18243 Z18243+, L859-, FGC8712-
M9290 AL-jabarti J-Z18256 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, M267+, L858+, FGC11+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F2746+, F719+, FGC22149+, FGC3708+, FGC3718+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, F4287+, L862+, M42+, M497+, M89+, M94+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1037+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PF6464+, P209+, P316+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z18256+, Z18257+, Z18258+, Z1850+, Z1853+, Z2317+, Z2326+, FGC3708+, FGC3723+, YSC0000080+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, FGC7638+, Z1889+, L620+, L862+, Z18256+, Z18258+, YSC0000065+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1865+, Z2217+, Z2324+, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z2223-, Z18718-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, L92-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L859-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, L222.2-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1698-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P53_3-, P314-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, P195_2-, PF5371-, M9771-, L897-, F450-, M3453-, L861-, F4200-, F2174-, L615-, L643-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS10834-, FGC1701-, FGC4415-, FGC4422-, CTS3802-
419317 ETHIOPIA ,Tigray ,Shire#اثيوبي# J-Z18256 FGC3708+, FGC3716+, CTS11741+, L620+, L858+, L862+, Z2324+, P58+, PF4832+, Z18256+, Z18258+, YSC0000234+, YSC0000235+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC12-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC2-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC10588*
N106110 Massey-Neves J-Z18258 P58+, L147+, CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6620+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L236+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L620+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, P305+, P37+, P44+, P53+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF2861+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF93+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000187+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, FGC3708+, Z18258+, L859-, FGC8712-
209396 ALHAY الحاي J-Z1834 M267+, Z1834+, Z2215+, L1279-, L136-, L147-, M365-, M62-
M7641 Abdelah J-Z1853 L815+, M267+, P58+, L620+, P58+, PF4832+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z2324-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, Z20773-, Z18718-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, M6661-, P56-, FGC10095-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000234-, YSC0000235-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L858-, L859-, L862-, L93-, L92-, L147-, Z640-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, CTS11741-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC12-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228*, FGC4273*, FGC1*, FGC7638*, FGC4713*, FGC4332*, YSC0000414*, Z18258*, FGC10588*
M7944 Fahad J-Z1853 M267+, L620+, P58+, PF4832+, YSC0000065+, Z1889+, Z2217+, Z1853+, Z1865+, Z18718-, Z2223-, Z2324-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, YSC0000076-, YSC0000234-, YSC0000235-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L858-, L859-, L862-, L92-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS11741-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1698-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC7638-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-
343103   J-Z1865 L620+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000065+, Z1889+, Z2217+, Z1865+, Z18718-, Z2223-, Z2324-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1764-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, YSC0000076-, YSC0000234-, YSC0000235-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, Z1853-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L858-, L859-, L862-, L92-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY86-, BY9-, CTS11741-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1698-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC7638-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-
197947 Alkhaldi J-Z18718 L147+, Z18718+, L174-, L222-, L65-
243322 قبيلة آل عيسى الطائية J-Z1884 M267+, Z1884+, YSC0000076-
M10388 عبدالله حسن حمد علي حسن الأمير (Al Amir) J-Z2293 L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000168+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, Z640+, Z641+, Z644+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F552+, F719+, FGC5205+, L132+, L134+, L15+, L16+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, L858+, Z640+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, FGC5204+, FGC5205+, Z644+, CTS10858+, CTS1138+, CTS6152+, Z2293+, Z640+, Z641+, ZS157+, ZS5745-, ZS5746-, ZS5764-, ZS5768-, ZS5770-, ZS6381-, CTS9836-, Z642-, Z2296-, Z2299-, CTS11495-, ZS1325-, ZS1330-, ZS1332-, ZS1335-, ZS1342-, ZS1343-, ZS1409-, ZS1410-, ZS1411-, ZS1413-, ZS1414-, ZS1416-, ZS1418-, ZS1419-, ZS1420-, ZS1422-, ZS1424-, ZS1464-, ZS1468-, ZS1469-, ZS1470-, ZS1471-, ZS1473-, ZS1479-, ZS1482-, ZS7282-, ZS7284-, ZS7286-, ZS7293-, ZS7295-, ZS7298-, ZS7299-, ZS8181-, ZS8310-, ZS8379-, ZS8557-, Z2266-, Z2267-, Z2269-, Z2270-, Z2271-, Z2272-, Z2276-, Z2277-, Z2283-, Z2284-, Z2285-, Z2289-, Z2290-, Z2291-, FGC5206-, FGC5207-, FGC5208-, FGC5209-, FGC5210-, FGC5211-, FGC5213-, FGC5214-, FGC5215-, FGC5216-, FGC5217-, FGC5218-, FGC5219-, FGC5220-, FGC5221-, FGC5223-, FGC5224-, FGC5225-, FGC5226-, FGC5227-, FGC5228-, FGC5230-, FGC5232-, FGC5233-, FGC5234-, FGC5235-, FGC5236-, FGC5237-, FGC5238-, FGC5239-, FGC5241-, FGC5244-, FGC5245-, FGC7982-, L174-, M2819-, M5592-, Y875-, CTS623-, ZS5810-, ZS5811-, ZS5812-, ZS5814-, ZS6419-, ZS6969-, ZS7213-, ZS7214-, ZS7215-, ZS7216-, ZS7218-, ZS7220-, ZS7226-, ZS7227-, ZS7274-, ZS9193-, ZS9194-, ZS9195-, ZS9196-, ZS9251-, ZS9474-, ZS9609-, ZS9613-, ZS9614-, ZS9615-, ZS9616-, ZS9617-, BY74-, CTS11495-, CTS11754-, CTS1922-, CTS4510-, CTS4515-, ZS1820-, ZS1821-, ZS1824-, ZS1951-, ZS2355-, ZS4062-, ZS4682-, ZS4710-, ZS4713-, ZS4715-, ZS4716-, ZS4718-, ZS5000-, ZS5010-, ZS5801-, ZS5802-, ZS5803-, ZS5805-, ZS5806-, ZS5807-, ZS5808-, L861-, M4743-, S20171-, YSC0000076-, Z18243-, Z18718-, Z20775-, CTS11754-, CTS10834-, L174-, FGC28699-, FGC29866-, FGC34525-, FGC3723-, FGC38706-, FGC38708-, FGC4-, FGC4228-, FGC4253-, FGC4302-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4358-, FGC4371-, FGC4415-, FGC4453-, FGC5-, FGC5473-, FGC7-, FGC7376-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8712-, FGC8806-, L222-, BY2-, BY4-, BY8-, BY9-, CTS10619-, CTS9501-, FGC1-, FGC10-, FGC10588-, FGC10785-, FGC12-, FGC14706-, FGC16651-, FGC1694-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1704-, FGC1712-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1716-, FGC1717-, FGC1719-, FGC1721-, FGC1723-, FGC1725-, FGC1733-, FGC1749-, FGC19118-, FGC2-, FGC22237-, FGC22238-, FGC22745-, Z2272-, Z2276-, Z2280-, Z2284-, Z2285-, Z2286-, Z2289-, Z2290-, F2174-, CTS4510-, CTS4515-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, FGC23924*, Z5355*, ZS5809*, ZS7281*, ZS5813*, Z1895*, ZS9192*, CTS7034*
217891 Bin Saleem - بن سليم J-Z644 L147+, P58+, Z644+, L174-, L222-, L65-
M8061 بوسعيد J-Z644 M267+, Z644+, YSC0000076-
441696 Al Khamiss(الخميس) J-Z7425 F2402+, F2418+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4074+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4272+, F4283+, F719+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC3272+, FGC3279+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L701+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2246+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4341+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4935+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5197+, PF6464+, CTS10858+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4540+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1329+, F1559+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2078+, F2142+, F2155+, YSC0000253+, A4766+, BY3704+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y8998+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000253+, Z1849+, Z2222+, Z2396+, Z27231+, Z7403+, Z7425+, Z7430+, M172+, YSC0000246-, SK1395-, YSC0000246-, CTS10834-, F2174-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-
449664 المسند السرحان (D.Hussein&Abufaisal.T) J-Z7430 F2418+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3368+, F3402+, F3556+, F4074+, F4106+, F4188+, F4259+, F4272+, F4283+, F719+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC3279+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4341+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5197+, PF6464+, CTS10858+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4540+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1329+, F1559+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y8998+, YSC0000207+, YSC0000227+, A4766+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, YSC0000253+, Z1849+, Z2222+, Z2396+, Z7403+, Z7430+, CTS10834-, YSC0000246-, F2174-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-
186088 المبادر الحباب السرحان J-Z7430 M172+, Z7430+
442850 السرحان (D.Hussein&Abufaisal.T&A.P proj) J-Z7430 Z7430+
497024 السرحان (D.Hussein&Abufaisal.T) J-Z7430 Z7430+
196730 Sohail Alshadokhi ( Buraydah - Al-Qassim ) J-ZS10625 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, M267+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4708+, FGC4720+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V168+, V186+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS10625+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, FGC4410+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4416+, FGC4417+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, L862+, FGC4402+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4708+, FGC4720+, ZS10625+, FGC4405+, FGC4407-, FGC4409-, FGC42800-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, ZS8307-, ZS9471-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, FGC7962-, FGC7963-, L897-, M6661-, Z24250-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, FGC4710-, FGC4711-, FGC4712-, FGC4713-, FGC4716-, FGC4717-, FGC4719-, FGC4702-, FGC4703-, FGC4705-, FGC4403-, FGC4404-, L897-, L92-, FGC4428-, FGC4429-, FGC4430-, F2174-, CTS1630-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC10389-, FGC10390-, FGC10393-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, Z1878-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, FGC19175-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19193-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC19209-, FGC19210-, FGC19212-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC42781-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PR4849-, L861-, CTS9501-, CTS10834-, L222-, L65-, L859-, L1436-, CTS623-, FGC42799*, FGC19208*, FGC10404*, ZS4215*
488719 Alkubisi الدريعات (ammar alani studies T) J-ZS10625 M267+, FGC4402+, FGC4402+, FGC4410+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4416+, FGC4417+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4708+, FGC4720+, ZS10625+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4702-, FGC4703-, FGC4705-, FGC42800-, ZS9471-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, FGC7962-, FGC7963-, L897-, M6661-, Z24250-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, FGC4710-, FGC4711-, FGC4712-, FGC4713-, FGC4716-, FGC4717-, FGC4719-, FGC4428-, FGC4429-, FGC4403-, FGC4404-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, FGC19210-, FGC19212-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC42781-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, CTS1630-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC10389-, FGC10390-, FGC10393-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC19208*, FGC19209*, FGC19193*, FGC10404*, FGC42799*, FGC19175*, FGC4405*, FGC4407*, FGC4409*, FGC4430*, ZS8307*, ZS4215*
245687 Ashehri J-ZS11641 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, M267+, L147+, L858+, A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS11641+, ZS11645+, ZS11649+, FGC1695+, L862+, L897-, L92-, BY9-, BY7-, F2174-, Z1878-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PR4849-, L861-, CTS9501-, CTS8120-, CTS10834-, FGC4415-, L222-, CTS623-
M7638 النصار J-ZS1574 L147+, L858+, YSC0000076+, BY86+, ZS1585+, ZS1574+, L859-, L174-, L1279-
311997 Baker J-ZS1581 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, M267+, L147+, BY66+, BY86+, CTS10640+, CTS1068+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, YSC0000076+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, FGC22149+, FGC8223+, FGC8224+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z18206+, Z18209+, Z18210+, Z18211+, Z18212+, Z18215+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, ZS1581+, ZS1585+, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, PF5371-, P53_3-, P314-, M9771-, M3453-, P195_2-, L897-, L92-, L859-, L861-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, L1279-, F450-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, L222-, CTS623-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS5332-, CTS10834-, L174-, L65-, CTS3802-
M9588 العامر‎ (Al-Amer) J-ZS1711 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, L858+, YSC0000076+, CTS10640+, CTS1068+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, F719+, FGC15940+, FGC22149+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, F4287+, L858+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, L862+, P209+, P316+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000076+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, ZS1711+, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1890-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, Z18216-, YSC0000071-, YSC0000073-, P53_3-, L897-, L92-, P195_2-, M9771-, L861-, F450-, M3453-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L584-, L1065-, L1066-, L1272-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, L362-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS10834-, L859-, L222-, FGC11-, FGC4415-, CTS3802-
227149 بن يوسف (ibn Yusuf) J-ZS1809 A13331+, A4766+, BY145+, M267+, L222+, CTS10640+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS1068+, CTS11741+, CTS12047+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS2453+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5884+, CTS5628+, CTS4133+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS7598+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC22149+, FGC5+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F3692+, F4287+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, M42+, M497+, P187+, P209+, P58+, PAGES00026+, P316+, PAGES00081+, PF6464+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, ZS1809+, ZS1810+, ZS1811+, ZS1812+, ZS1813+, ZS1814+, ZS1815+, ZS1816+, ZS1817+, ZS1818+, ZS1819+, FGC2+, FGC4+, Z2317+, Z2326+, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, L65-, L859-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, V38-, V43-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF4330-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, PAGES00106-, P46-, P53_3-, PAGES00027-, PAGES00066-, P211-, P253-, P277-, P293-, P314-, P189-, P195_2-, M58-, PF5371-, P182-, M9771-, P1-, P116-, M3453-, M291-, M292-, M263-, M180-, M191-, M2-, L897-, L92-, L861-, L823-, L829-, L608-, L609-, L610-, L615-, L643-, L651-, L701-, L501-, L514-, L515-, L517-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L421-, L433-, F450-, F478-, F3750-, F3965-, F4064-, F4200-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, F2256-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9501-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, DF41-, F1008-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS7641-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8308-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS421-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS623-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4474-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4350-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4054-, CTS4110-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3661-, CTS3802-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3425-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3105-, CTS2504-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS205-, CTS2075-, CTS11878-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11743-, CTS10806-, CTS10834-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10652-, CTS10659-, F936-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-
M8031 aldhowaihi J-ZS1948 M267+, CTS11741+, FGC1723+, FGC4415+, FGC7638+, FGC1698+, L620+, P58+, PF4832+, FGC1695+, L858+, L862+, YSC0000065+, Z2324+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4422+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, YSC0000234+, YSC0000235+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, CTS10640+, CTS1068+, L862+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS1948+, Z1878-, L897-, L92-, CTS10834-, Z2223-, Z18718-, F2174-, CTS9501-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PR4849-, L861-, CTS623-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, YSC0000076-, L92-, L859-, FGC1696-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-
238638 الغانم (Alghanim) J-ZS1958 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, M267+, A4766+, BY8+, BY9+, CTS10640+, CTS1068+, F2746+, F552+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, L104+, L132+, L134+, L147+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, P108+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, F1209+, F1744+, F3692+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, F4287+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, L862+, P209+, P305+, P58+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PK1+, SRY10831+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, ZS1951+, ZS1952+, ZS1955+, ZS1957+, ZS1958+, ZS1961+, ZS1963+, ZS1964+, ZS1965+, P316+, P53_3-, ZS227-, ZS241-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PF5371-, P314-, L897-, L92-, M9771-, M3453-, L859-, L861-, F450-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, F4200-, F2174-, P195_2-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-
563197 Alnouimat (ammar alani studies T) J-ZS4062 FGC1723+, M267+, CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, L620+, BY8+, L858+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2324+, Z2217+, ZS4062+, Z2223-, Z2296-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, L859-, BY89-, BY9-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, FGC4745-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-
246367 ال سليمان ال الصقر عبيدة J-ZS4085 L147+, L620+, L862+, M267+, L572+, A4766+, BY4+, BY5+, BY6+, BY7+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, F4287+, L858+, M42+, M497+, M89+, M94+, L862+, P209+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, ZS2066+, ZS2067+, ZS2068+, ZS2072+, ZS2074+, ZS4082+, ZS4083+, ZS4085+, ZS4086+, ZS4087+, ZS4088+, P316+, P53_3-, ZS227-, ZS241-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P314-, L897-, L92-, M9771-, L859-, L861-, F450-, P195_2-, M3453-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-, CTS10834-, L829-, L859-, L174-, L144-, L444-
M8904 العبيدلي (Al-Obaidly) J-ZS4615 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, M267+, YSC0000076+, L1279+, A4766+, BY66+, CTS10640+, CTS1068+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, F719+, FGC22149+, FGC8223+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, F4287+, L858+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, L862+, P209+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000787+, Z18206+, Z18209+, Z18210+, Z18211+, Z18212+, Z18213+, Z18214+, Z18215+, Z1850+, Z1853+, V241+, V250+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, ZS1600+, ZS1601+, ZS1602+, ZS1603+, ZS1605+, ZS1606+, ZS1607+, ZS1608+, ZS1609+, ZS1610+, ZS1612+, ZS1614+, ZS1615+, ZS4615+, P316+, P53_3-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1890-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, YSC0000071-, YSC0000073-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, P314-, L897-, L92-, M9771-, M3453-, P195_2-, L859-, L861-, F450-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L1065-, L1066-, L1272-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, L362-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS10834-, CTS3802-
301262 المهدى (al Mahdi) J-ZS4721 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, M267+, L147+, M267+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, L858+, F1209+, F1744+, F2746+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, F3692+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, M42+, M497+, M89+, M94+, L862+, P209+, PF6464+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1850+, Z1853+, Z2317+, Z2326+, ZS4721+, ZS4722+, ZS4723+, ZS4724+, ZS4725+, ZS4740+, P316+, FGC1695+, P53_3-, FGC4421-, FGC4422-, FGC4720-, FGC4415-, L174-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1890-, Z2222-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, P314-, L897-, L92-, M9771-, P195_2-, PF5371-, M3453-, L861-, F4200-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, M183-, Z644-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS10834-, L859-, L222-, CTS3802-
M10239   J-ZS4870 ZS4870+, BY66+, FGC22728+, FGC22733+, FGC22734+, FGC22735+, FGC30109+, FGC31302+, FGC31303+, FGC31304+, FGC31305+, FGC31307+, FGC31308+, FGC31309+, FGC31311+, FGC31312+, FGC32175+, FGC31300+, FGC37860+, L1279+, YSC0000787+, Z18206+, Z18209+, Z18210+, Z18215+, FGC37870+, FGC43928+, ZS1600+, ZS1601+, ZS1603+, ZS1605+, ZS1607+, ZS1608+, ZS1609+, ZS1610+, ZS1612+, ZS1615+, ZS4020+, ZS4878+, ZS4870+, ZS6155+, FGC43934+, FGC43938-, ZS6801-, ZS6315-, ZS6318-, ZS6319-, ZS6321-, ZS6324-, ZS4875-, ZS4876-, ZS4877-, ZS6810-, ZS6811-, ZS6812-, ZS6814-, ZS6817-, ZS7406-, ZS7409-, ZS7411-, ZS7412-, ZS7413-, ZS5597-, ZS5599-, ZS5601-, ZS5602-, ZS5603-, ZS5604-, ZS5606-, ZS4021-, ZS4023-, ZS4615-, ZS4011-, ZS4013-, ZS4014-, ZS4015-, ZS4008-, ZS4009-, ZS1606-, FGC43929-, FGC43930-, FGC43931-, FGC43932-, ZS1574-, ZS1575-, ZS1576-, ZS1579-, ZS1581-, ZS1582-, ZS1585-, FGC37861-, FGC37862-, FGC37863-, FGC37864-, FGC37866-, FGC37867-, FGC37868-, FGC37869-, FGC31301-, FGC35115-, FGC35117-, FGC35118-, FGC35119-, FGC35120-, FGC35122-, FGC35123-, FGC35126-, FGC35110-, FGC35112-, FGC35113-, FGC31310-, FGC30147-, FGC30149-, BY86-, FGC22711-, FGC22718-, FGC22719-, FGC22720-, FGC22723-, FGC22712*, FGC31306*, FGC35114*, FGC35116*, ZS1588*, ZS4010*, ZS6572*, ZS6806*
331179 Almahmoud J-ZS5341 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, F2746+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4402+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4416+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4708+, FGC4720+, F1209+, F1744+, F3692+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, F4287+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, M42+, M497+, M89+, M94+, L862+, P209+, PF6464+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, Z1889+, P316+, ZS5341+, P53_3-, Z1890-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S4442-, P314-, L897-, L92-, M9771-, P195_2-, PF5371-, M3453-, L859-, L861-, F450-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L584-, L362-, F4200-, F2174-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-
205558 Alaqeedi البوجامل J-ZS5341 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, F2746+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4402+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4708+, FGC4720+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F1209+, F1744+, F3692+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, F4287+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, M42+, M497+, M89+, M94+, L862+, P209+, PF6464+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, Z1889+, P316+, ZS5341+, S2348-, S4442-, P53_3-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S4442-, P314-, L897-, L92-, M9771-, P195_2-, PF5371-, M3453-, L859-, L861-, F450-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, F4200-, F2174-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-
515825 alshehibi J-ZS5833 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4422+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000168+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS4056+, ZS5833+, ZS5835+, ZS5860+, A4766+, BY527+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2174-
M10141 Abdulaziz J-ZS8307 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, CTS10640+, CTS1068+, F1209+, F1744+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4402+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4416+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4429+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4720+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, F2746+, F3692+, F4287+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z1877+, ZS8307+, Z1878-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, L897-, L92-, L859-, L861-, L823-, L829-, F450-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, L615-, F2174-, CTS10834-, CTS9501-, CTS8308-, CTS623-
M9510 آل جمهور من الكامل من الأسلم شمر J-ZS8307 L858+, M267+, P58+, FGC4417+, FGC11+, FGC4402+, FGC4410+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4416+, FGC4417+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4720+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4405+, FGC4429+, ZS8307+, ZS9471-, FGC42800-, FGC4430-, FGC4407-, FGC4409-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, FGC4702-, FGC4703-, FGC4705-, FGC4708-, FGC4710-, FGC4711-, FGC4712-, FGC4713-, FGC4716-, FGC4717-, FGC4719-, FGC7962-, FGC7963-, L897-, M6661-, Z24250-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, ZS10625-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, FGC4428-, FGC4403-, FGC4404-, L444-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, FGC19209-, FGC19210-, FGC19212-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC42781-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, CTS1630-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC10389-, FGC10390-, FGC10393-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19193-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC19208*, FGC10404*, FGC42799*, FGC19175*, ZS4215*
271039 السدرة J-ZS8308 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, M267+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, F2746+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4429+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4720+, L104+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F1209+, F1744+, F3692+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, F4287+, L858+, M42+, M497+, M89+, M94+, L862+, P209+, V221+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, ZS8307+, ZS8308+, P316+, FGC1698+, FGC1723+, FGC4402+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4417+, FGC4421+, FGC7638+, YSC0000065+, YSC0000234+, YSC0000235+, L858+, L862+, L620+, FGC1695+, Z1865+, Z2324+, Z2217+, Z2223-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18718-, FGC1696-, L65-, L816-, L818-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, S20171-, S4924-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, P53_3-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY86-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P314-, L897-, L92-, M9771-, L859-, L861-, F450-, P195_2-, M3453-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L584-, F4200-, F2174-, L362-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-, FGC10588*
M11154 العزة السبيعي J-ZS8629 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F552+, F719+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, S4924+, S5011+, V168+, V186+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, YSC0000073+, YSC0000164+, YSC0000168+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z18311+, Z18312+, Z18314+, Z1836+, Z1874+, Z1890+, ZS5379+, ZS5383+, ZS5385+, ZS5389+, ZS5391+, ZS5392+, ZS8629+, ZS8637+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2174-, FGC29883-
525774 Al Yamani J-ZS8637 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, S4924+, S5011+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, YSC0000073+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z18311+, Z18312+, Z18314+, Z1874+, Z1890+, ZS5379+, ZS5383+, ZS5385+, ZS5389+, ZS5391+, ZS5392+, ZS8637+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2174-
235947 آل مضحي بن عليَّان القواسم الأخيضرية الحسنية J-ZS9471 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4402+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4705+, FGC4708+, FGC4710+, FGC4712+, FGC4713+, FGC4716+, FGC4717+, FGC4719+, FGC4720+, FGC7962+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M6661+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L765+, L778+, F4287+, L858+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, L862+, Z1877+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, Z1889+, ZS9471+, Z1890-, Z2296-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1878-, L897-, L92-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, L859-, L861-, F450-, L823-, L829-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, L615-, CTS9501-, CTS10834-, CTS8308-, CTS623-
329581 Faize L-BY12427 M11+, M168+, M185+, M20+, M213+, M22+, M235+, M2357+, M2358+, M2360+, M2363+, M2364+, M2365+, M2366+, M2367+, M2371+, M2374+, M2375+, M2379+, M2380+, M2381+, M2384+, M2386+, M2387+, M2391+, M2392+, M2394+, M2398+, M2399+, M2401+, M2402+, M2405+, M2406+, M2416+, M2418+, M2420+, M2421+, M2424+, M2429+, M2432+, M2436+, M2437+, M2439+, M2445+, M2451+, M2457+, M2460+, M2464+, M2469+, M2474+, M2475+, M2476+, M2479+, M2489+, M2490+, M2491+, M2494+, M2496+, M2498+, M2500+, M2514+, M2517+, M2520+, M2523+, M2527+, M2528+, M2530+, M2531+, M2533+, M2535+, M2540+, M2542+, M2546+, M2548+, M2549+, M2552+, M2557+, M2558+, M2559+, M2564+, M2565+, M2574+, M2583+, M2586+, M2593+, M2594+, M2600+, M2601+, M2605+, M2606+, M2607+, M2608+, M2612+, M2614+, M2617+, M2618+, M2619+, M2623+, M2627+, M2628+, M2632+, M2633+, M2634+, M2638+, M2646+, M2650+, M2652+, M2659+, M2664+, M2665+, M2666+, M2669+, M2671+, M2672+, M2673+, M2676+, M2680+, M294+, M295+, M299+, BY12358+, BY12361+, BY12413+, BY12414+, BY12415+, BY12416+, BY12417+, BY12418+, BY12425+, BY12427+, BY12428+, BY12429+, BY1427+, BY1583+, BY1666+, BY1878+, BY1946+, BY2146+, BY2409+, BY2553+, BY2565+, BY886+, BY945+, CTS2888+, CTS3648+, CTS3654+, CTS4437+, CTS4783+, CTS5454+, CTS5884+, F1209+, F3692+, F719+, FGC32235+, FGC32237+, FGC32238+, FGC32243+, FGC40721+, FGC40780+, FGC40784+, FGC8665+, L132+, L15+, L16+, L350+, L468+, L470+, L498+, CTS753+, L656+, M357+, M42+, M61+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PF5528+, PF5531+, PF5532+, PF5536+, PF5554+, PF5557+, PF5563+, PF5564+, PF5566+, PF5586+, PF5683+, PF5692+, PF5699+, PF5705+, PF5715+, PF5717+, PF5720+, PF5723+, PF5729+, PF5737+, PF5743+, PF5756+, PF5757+, PF5771+, PF5773+, PF5779+, PF5790+, PF5791+, PF5804+, PF5810+, PF5813+, PF5815+, PF5821+, PF5823+, PF5830+, PF5832+, PF5839+, PF5841+, PF6464+, SK1417+, SK1418+, SK1446+, SK1454+, SK1455+, V241+, V250+, Y12418+, Y12419+, Y12420+, Y17950+, Y17951+, Y17953+, Y17954+, Y17955+, Y17958+, Y17960+, Y17961+, Y17962+, Y17964+, Y17965+, Y17966+, Y17967+, Y17968+, Y18178+, Y18179+, Y18180+, Y18182+, Y18183+, Y18184+, Y18185+, Y18186+, Y18187+, Y18188+, Y18189+, Y18190+, Y18191+, Y18192+, Y18193+, Y18194+, Y18195+, Y18197+, Y18198+, Y5514+, Y5536+, Y5549+, Y5557+, Y6263+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z12236+, Z12237+, Z20079+, Z20116+, Z20118+, Z20124+, Z20128+, Z20129+, Z20133+, Z20141+, Z20154+, Z20155+, Z20156+, Z20158+, Z20161+, Z20163+, Z20165+, Z20168+, Z20169+, Z20171+, Z20172+, Z20173+, Z20179+, Z20181+, Z20182+, Z20184+, Z20185+, Z20190+, Z20194+, Z20199+, Z20200+, Z20201+, Z20202+, Z20203+, Z20229+, Z20231+, Z20232+, Z20236+, Z20237+, Z20240+, Z20242+, Z20243+, Z20244+, Z20246+, Z20247+, Z20248+, Z20249+, Z20250+, Z20251+, Z20252+, Z20254+, Z20257+, Z20258+, Z20259+, Z20260+, Z20266+, Z20273+, Z20274+, Z20524+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, P316+, P326+, PH3273+, PH3845+, PK3-, S19819-, S4442-, P53_3-, PAGES00006-, PF5524-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, S12547-, S2348-, S4442-, Z17694-, Z17911-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF5780-, P195_2-, P314-, M9771-, L701-, DF41-, F1008-, L643-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, CTS623-, CTS3802-, CTS10834-, M3453-
218341 Tba L-M20  
M7228 Ismael Ahmed L-M20  
M10441 Hasan L-Z8032 BY12358+, BY12359+, BY12360+, BY12361+, BY12395+, BY1427+, BY1583+, BY1666+, BY2146+, BY735+, BY886+, CTS1277+, CTS2888+, CTS3648+, CTS3654+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4783+, CTS5884+, CTS6888+, CTS753+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2402+, F2587+, F2688+, F2837+, F2985+, F3111+, F3136+, F3335+, F3556+, F3692+, F552+, F719+, FGC32237+, FGC32238+, FGC40721+, FGC8665+, L1090+, L132+, L1320+, L15+, L16+, L298+, L350+, L468+, L470+, L498+, M11+, M168+, M185+, M20+, M213+, M22+, M235+, M2357+, M2358+, M2363+, M2365+, M2375+, M2379+, M2381+, M2384+, M2386+, M2391+, M2392+, M2394+, M2399+, M2401+, M2405+, M2406+, M2416+, M2418+, M2420+, M2421+, M2436+, M2437+, M2445+, M2460+, M2464+, M2470+, M2474+, M2479+, M2481+, M2489+, M2490+, M2494+, M2495+, M2496+, M2498+, M2500+, M2517+, M2520+, M2527+, M2528+, M2530+, M2546+, M2548+, M2552+, M2555+, M2559+, M2565+, M2583+, M2586+, M2593+, M2594+, M2600+, M2605+, M2607+, M2612+, M2614+, M2617+, M2619+, M2623+, M2628+, M2633+, M2635+, M2638+, M2639+, M2642+, M2646+, M2650+, M2652+, M2664+, M2665+, M2666+, M2669+, M2673+, M2676+, M2680+, M27+, M294+, M295+, M299+, M42+, M61+, M76+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P329+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5524+, PF5528+, PF5531+, PF5532+, PF5536+, PF5554+, PF5557+, PF5563+, PF5564+, PF5566+, PF5586+, PF5683+, PF5689+, PF5692+, PF5693+, PF5699+, PF5705+, PF5715+, PF5717+, PF5720+, PF5723+, PF5729+, PF5737+, PF5743+, PF5756+, PF5757+, PF5771+, PF5773+, PF5779+, PF5790+, PF5791+, PF5804+, PF5810+, PF5813+, PF5815+, PF5821+, PF5823+, PF5830+, PF5832+, PF5839+, PF5841+, PH2400+, S24646+, SK1417+, SK1418+, SK1423+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y15613+, Y15614+, Y15772+, Y5514+, Y5549+, Y5561+, YSC0000227+, Z12236+, Z12237+, Z20067+, Z20079+, Z20116+, Z20118+, Z20124+, Z20128+, Z20129+, Z20133+, Z20141+, Z20154+, Z20155+, Z20156+, Z20158+, Z20161+, Z20163+, Z20165+, Z20168+, Z20169+, Z20171+, Z20172+, Z20173+, Z20179+, Z20181+, Z20182+, Z20184+, Z20185+, Z20190+, Z20194+, Z20200+, Z20201+, Z20202+, Z20203+, Z20336+, Z20345+, Z20354+, Z20355+, Z20356+, Z20357+, Z20358+, Z20359+, Z20360+, Z20361+, Z20362+, Z20363+, Z20364+, Z20365+, Z20366+, Z20367+, Z20369+, Z20378+, Z20379+, Z20380+, Z20382+, Z20384+, Z20385+, Z20391+, Z20392+, Z20393+, Z20394+, Z20396+, Z20397+, Z20403+, Z20404+, Z20405+, Z20407+, Z20408+, Z20412+, Z20413+, Z20414+, Z20415+, Z20416+, Z20417+, Z20418+, Z20419+, Z20422+, Z20425+, Z20427+, Z20428+, Z20429+, Z20430+, Z20433+, Z20434+, Z20435+, Z20436+, Z20437+, Z20439+, Z20441+, Z20442+, Z20443+, Z20446+, Z20448+, Z20449+, Z20450+, Z20492+, Z20493+, Z20499+, Z20502+, Z20505+, Z20506+, Z20507+, Z20508+, Z20510+, Z20512+, Z38766+, M76+, Z8032+, Z8044+, Z8047+, Z8048+, Z8049+, Z8050+, F168-, PAGES00113-, PF5721-, PF89-, F3987-, Z5924-
M11604 Almsafer L-Z8032 BY12358+, BY12359+, BY12395+, BY1427+, BY1583+, BY1666+, BY2146+, BY2409+, BY2553+, BY886+, CTS2888+, CTS3648+, CTS3654+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4783+, CTS5884+, CTS6888+, CTS753+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2402+, F2587+, F2688+, F2837+, F2985+, F3111+, F3136+, F3335+, F3556+, F3692+, F719+, FGC32237+, FGC32238+, FGC40721+, FGC8665+, L1090+, L132+, L1320+, L15+, L16+, L298+, L350+, L468+, L470+, L498+, L656+, M11+, M168+, M185+, M20+, M213+, M22+, M235+, M2357+, M2358+, M2363+, M2365+, M2375+, M2379+, M2381+, M2384+, M2386+, M2391+, M2392+, M2394+, M2399+, M2401+, M2405+, M2406+, M2416+, M2418+, M2420+, M2421+, M2436+, M2437+, M2445+, M2457+, M2460+, M2464+, M2474+, M2479+, M2481+, M2489+, M2490+, M2494+, M2495+, M2496+, M2498+, M2500+, M2517+, M2520+, M2527+, M2528+, M2530+, M2531+, M2546+, M2548+, M2552+, M2559+, M2564+, M2583+, M2586+, M2593+, M2594+, M2600+, M2605+, M2607+, M2612+, M2614+, M2617+, M2619+, M2623+, M2628+, M2633+, M2635+, M2638+, M2639+, M2642+, M2646+, M2650+, M2652+, M2664+, M2665+, M2666+, M2669+, M2673+, M2676+, M2680+, M27+, M294+, M295+, M299+, M42+, M61+, M76+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P329+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5524+, PF5528+, PF5531+, PF5532+, PF5536+, PF5554+, PF5557+, PF5563+, PF5566+, PF5586+, PF5683+, PF5689+, PF5692+, PF5693+, PF5699+, PF5705+, PF5715+, PF5717+, PF5720+, PF5723+, PF5729+, PF5737+, PF5743+, PF5747+, PF5756+, PF5757+, PF5771+, PF5773+, PF5779+, PF5790+, PF5791+, PF5804+, PF5810+, PF5813+, PF5815+, PF5821+, PF5823+, PF5830+, PF5832+, PF5839+, PF5841+, PH2400+, S24646+, SK1417+, SK1418+, SK1423+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y15613+, Y15772+, Y5514+, Y5549+, Y5561+, YSC0000227+, Z12236+, Z12237+, Z20067+, Z20079+, Z20116+, Z20118+, Z20124+, Z20128+, Z20133+, Z20141+, Z20154+, Z20155+, Z20156+, Z20158+, Z20161+, Z20163+, Z20165+, Z20168+, Z20169+, Z20171+, Z20172+, Z20173+, Z20181+, Z20182+, Z20184+, Z20185+, Z20190+, Z20194+, Z20200+, Z20201+, Z20202+, Z20203+, Z20336+, Z20345+, Z20354+, Z20355+, Z20356+, Z20357+, Z20359+, Z20360+, Z20361+, Z20362+, Z20363+, Z20364+, Z20365+, Z20366+, Z20367+, Z20378+, Z20379+, Z20380+, Z20382+, Z20383+, Z20384+, Z20385+, Z20388+, Z20391+, Z20392+, Z20394+, Z20396+, Z20397+, Z20403+, Z20404+, Z20405+, Z20407+, Z20408+, Z20412+, Z20413+, Z20414+, Z20415+, Z20416+, Z20417+, Z20418+, Z20422+, Z20427+, Z20428+, Z20429+, Z20433+, Z20434+, Z20435+, Z20436+, Z20437+, Z20439+, Z20441+, Z20442+, Z20443+, Z20446+, Z20448+, Z20449+, Z20450+, Z20492+, Z20493+, Z20499+, Z20502+, Z20505+, Z20506+, Z20507+, Z20508+, Z20510+, Z20512+, Z8032+, Z8044+, Z8047+, Z8048+, Z8049+, Z8050+, L1320+, M11+, M185+, M20+, M22+, M2357+, M2375+, M76+, P329+, PH2400+, SK1418+, Y15613+, Z20492+, Z20493+, Z20499+, Z20502+, Z20505+, Z20506+, Z20355+, Z20366+, Z20391+, Z20396+, Z8032+, Z8047+, Z20458-, Z20571-, Z5924-, Y12419-, Y12420-, Y6288-, Z20266-, Z20273-, Z20274-, Z20284-, Y15956-, Y15957-, Y15959-, Y15960-, Y16031-, Y16193-, Y16195-, Y16196-, Y16361-, Y16365-, Y16385-, Y16388-, Y16390-, SK1433-, SK1435-, SK1436-, SK1444-, SK1454-, SK1460-, SK1461-, SK1463-, V2609-, Y17966-, Y18178-, Y18180-, Y18186-, Y18187-, Y18192-, Y18888-, Y18889-, Y18890-, Y18891-, Y19629-, Y19631-, Y24497-, Y24629-, Y24978-, Y24981-, Y24983-, Y24985-, Y24992-, Y6248-, Y6249-, Y6251-, Y6252-, Y6257-, Y6258-, Y6262-, Y6265-, Y6268-, PH3342-, M317-, M349-, M357-, FGC36791-, FGC36799-, FGC36814-, FGC36831-, FGC36845-, FGC51036-, FGC51037-, PH612-, PH8-, PH997-, PK3-, SK1412-, SK1414-, SK1415-, SK1416-, PAGES00006-, PAGES00116-, PF5533-, PF5780-, PH1060-, PH108-, PH1099-, PH1371-, PH1428-, PH1520-, PH1714-, PH1728-, PH2079-, M2398-, M2533-, M2542-, M2549-, M2557-, B373-, B374-, BY12363-, BY12364-, BY12365-, BY12366-, BY12367-, BY12369-, BY12370-, BY12371-, BY12372-, BY12373-, BY12374-, BY12388-, BY12396-, BY12397-, BY12424-, BY12426-, BY12427-, BY12428-, BY12532-, BY12533-, BY13002-, BY13003-, BY13004-, BY13005-, F3987-, FGC23590-, FGC32289*, M27*, PH3523*, Y6269*, Y12418*, Y17953*, Y6290*
M8519 A L-Z8032 F719+, FGC32237+, FGC32238+, FGC40721+, FGC8665+, L132+, L1320+, L15+, L16+, L350+, L468+, L470+, L498+, M11+, M168+, M185+, M20+, M213+, M22+, M235+, M2357+, M2358+, M2363+, M2365+, M2375+, M2379+, M2381+, M2384+, M2386+, M2391+, M2392+, M2394+, M2399+, M2401+, M2405+, M2406+, M2416+, M2418+, M2420+, M2421+, M2436+, M2437+, M2445+, M2457+, M2460+, M2464+, M2474+, M2479+, M2489+, M2490+, M2491+, M2494+, M2495+, M2496+, M2498+, M2500+, M2517+, M2527+, M2528+, M2530+, M2531+, M2546+, M2548+, M2552+, M2559+, M2564+, M2565+, M2583+, M2586+, M2593+, M2594+, M2600+, M2605+, M2607+, M2612+, M2614+, M2617+, M2619+, M2623+, M2628+, M2633+, M2638+, M2639+, M2646+, M2650+, M2652+, M2664+, M2665+, M2666+, M2669+, M2673+, M2676+, M2680+, M27+, M294+, M295+, M299+, M42+, M61+, M76+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P329+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PH2400+, S24646+, SK1417+, SK1418+, SK1423+, V241+, V250+, Y15613+, Y15614+, Y15772+, Y5514+, Y5549+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z12236+, Z12237+, Z20067+, Z20079+, Z20116+, Z20118+, Z20124+, Z20128+, Z20129+, Z20133+, Z20141+, Z20154+, Z20155+, Z20156+, Z20158+, Z20161+, Z20163+, Z20168+, Z20169+, Z20171+, Z20172+, Z20173+, Z20179+, Z20181+, Z20182+, Z20184+, Z20185+, Z20190+, Z20194+, Z20200+, Z20201+, Z20202+, Z20203+, Z20336+, Z20345+, Z20354+, Z20355+, Z20356+, Z20357+, Z20358+, Z20359+, Z20360+, Z20361+, Z20362+, Z20363+, Z20364+, Z20365+, Z20366+, Z20367+, Z20369+, Z20378+, Z20379+, Z20380+, Z20382+, Z20383+, Z20384+, Z20385+, Z20390+, Z20391+, Z20392+, Z20394+, Z20396+, Z20397+, Z20403+, Z20404+, Z20405+, Z20407+, Z20408+, Z20412+, Z20413+, Z20414+, Z20415+, Z20416+, Z20417+, Z20418+, Z20419+, Z20422+, Z20425+, Z20427+, Z20428+, Z20429+, Z20433+, Z20434+, Z20435+, Z20436+, Z20437+, Z20439+, Z20441+, Z20442+, Z20443+, Z20446+, Z20448+, Z20449+, Z20450+, Z20492+, Z20493+, Z20499+, Z20502+, Z20505+, Z20506+, Z20507+, Z20508+, Z20510+, Z20512+, Z38766+, Z8032+, Z8047+, Z8048+, Z8049+, Z8050+, PF5528+, PF5531+, PF5532+, PF5536+, PF5557+, PF5563+, PF5564+, PF5566+, PF5586+, PF5683+, PF5689+, PF5692+, PF5699+, PF5705+, PF5715+, PF5717+, PF5720+, PF5723+, PF5729+, PF5737+, PF5743+, PF5756+, PF5757+, PF5771+, PF5773+, PF5779+, PF5790+, PF5791+, PF5804+, PF5810+, PF5813+, PF5815+, PF5821+, PF5823+, PF5830+, PF5839+, PF5841+, PF6464+, BY12358+, BY12359+, BY12360+, BY12361+, BY12362+, BY12387+, BY12395+, BY1427+, BY1583+, BY1666+, BY2146+, BY2409+, BY2553+, BY735+, BY886+, CTS2888+, CTS3648+, CTS3654+, CTS4437+, CTS4783+, CTS5175+, CTS5454+, CTS5884+, CTS6888+, CTS753+, F1209+, F3692+, F3987-, CTS623-, CTS10834-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF5524-
219294   R-M173  
M8204 ALTAYY R-M198 M198+
M8090 Al-Obeidli R-M269  
186087 dlmaz R-M269  
173183 Pérez R-M269  
429037 Tai (ammar alani studies T) R-M343 M343+
219256 ZEADNA (Zidiy) R-M512  
294304 Graham R-PF7562 L278+, L389+, M269+, M343+, P297+, PF7562+, P310-, P311-, P312-, PF3252-, PF6610-, PF6714-, M73-, MC14-, M335-, Z16500-, Z17-, Z17300-, Z18-, Z1862-, Z195-, Z198-, Z209-, Z2103-, Z2109-, Z225-, Z251-, Z253-, Z2542-, Z255-, Z2573-, Z295-, Z296-, Z3000-, Z301-, Z302-, Z326-, Z36-, Z367-, Z381-, Z49-, Z8-, Z8052-, Z9-, L408-, L47-, L48-, L51-, L513-, L584-, L617-, L881-, M1994-, M222-, L371-, FGC11134-, FGC13620-, FGC20761-, FGC22501-, FGC3861-, FGC396-, FGC5301-, PF7600-, S1026-, S1051-, S11493-, S11601-, S12025-, S1567-, S16264-, S1688-, S18632-, S18827-, S7721-, SRY2627-, U106-, U152-, U198-, V88-, Y5058-, A1773-, A2150-, A274-, A4670-, A517-, BY2823-, BY2868-, BY575-, BY653-, CTS10429-, CTS11567-, CTS11994-, CTS1751-, CTS3386-, CTS3937-, CTS4466-, CTS4528-, CTS5330-, CTS5689-, CTS6937-, CTS7763-, DF103-, DF110-, DF17-, DF19-, DF21-, DF41-, DF49-, DF63-, DF81-, DF83-, DF88-, DF95-, DF99-, F2017-, F2691-, F2863-, FGC5344-, FGC5345-, FGC5351-, FGC5354-, FGC5356-, FGC5367-, FGC5373-, FGC5494-, FGC5798-, L1335-, L2-, L21-, L23-, L238-, FGC10516*, DF27*, Z156*, FGC5336*, FGC14641*, PF7589*
M7114 Al-Ali T-BY11516 CTS11569+, CTS11746+, CTS150+, CTS2157+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS5454+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, F1209+, L350+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, BY11516+, BY11517+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, M70+, L131+, CTS10879+, CTS11054+, F2376+, F3692+, L131+, L132+, L15+, L16+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, PH141+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, F719+, FGC22149+, L1065-, Z1296-, Z2222-, Z2338-, S19819-, L201-, L202-, L203-, L1323-, L1324-, F4113-, F4297-, F2885-, CTS11562-, PAGES00002-, CTS10834-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, P328-, F1761-, CTS623-
220605 Al- Saeed T-M70  
307341 alfouzan T-P77 M70+, P77+
M8960 عبدالله بن محمد العويص الشتيري T-Y10898 M70+, CTS10278+, CTS10700+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS150+, CTS1818+, CTS2134+, CTS2214+, CTS2611+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS5454+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8397+, CTS6275+, CTS6375+, CTS7164+, CTS7169+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS9506+, F1209+, F3692+, F719+, L104+, CTS8994+, L132+, L15+, L16+, L350+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, L453+, L454+, L468+, L490+, L498+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P326+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF6464+, V221+, V241+, V250+, Y10898+, Y3781+, Y3789+, Y4119+, Y9102+, YSC0000207+, YSC0000227+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, Z526+, P316+, P317-, P321-, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, S19819-, S2348-, S4442-, PF7469-, PF7473-, Z112-, Z17694-, Z17911-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7443-, PF7444-, PF7453-, PF7455-, PF7457-, PF5371-, PF6391-, PAGES00131-, P327-, P53_3-, P77-, M9771-, L643-, L906-, P195_2-, P314-, M3453-, L362-, L288-, L137-, CTS9045-, L1065-, L1066-, L1254-, L1272-, CTS9882-, DF41-, F1008-, CTS7225-, CTS6507-, CTS8512-, CTS8603-, CTS6901-, CTS4319-, CTS623-, CTS6250-, CTS5299-, CTS3802-, CTS2860-, CTS11968-, CTS10834-
488726 Aldefai (ammar alani studies T) T-Y19767 M70+, L206+, L490+, M184+, M70+, Y12871+, Y14629+, Y11151+, Y19767+, Y8614+, Y8694-, Y8849-, Y8852-, Y8853-, Y9102-, Y9104-, Y20698-, Y21004-, Y21012-, Y11596-, Y11675-, Y12641-, Y12643-, Y9221-, Y9326-, YP5441-, Z19963-, Z20015-, Z709-, L454-, Y15122-, Y15127-, Y15128-, Y15129-, Y15130-, Y15648-, Y15709-, Y15711-, Y16021-, Y16136-, Y16240-, Y16241-, Y16244-, Y16279-, Y16897-, Y17493-, Y18003-, Y18004-, Y18472-, Y18956-, Y19159-, Y19161-, Y19167-, Y19196-, Y19367-, Y19370-, Y19372-, Y19381-, Y21204-, Y21205-, Y21221-, Y22256-, Y22257-, Y22258-, Y22559-, Y23280-, Y23343-, Y3781-, Y3782-, Y3789-, Y3824-, Y3836-, Y4119-, Y4981-, Y5674-, Y5685-, Y6055-, Y6409-, Y6410-, Y6671-, Y7381-, Y7389-, Y7393-, Y7430-, Y7438-, Y7468-, Y7794-, Y13243-, Y13263-, Y13279-, Y13384-, Y13698-, P317-, L906-, P322-, P327-, P328-, PAGES00002-, PF7443-, PF7444-, PF7445-, PF7455-, PF7469-, PF7473-, PH1097-, PH110-, PH114-, PH141-, SK1474-, SK1478-, Y10898-, Y11077-, BY11516-, BY11517-, BY11518-, BY11519-, BY11520-, BY11521-, CTS11984-, CTS2214-, CTS3767-, CTS4319-, CTS4647-, CTS6071-, CTS6174-, CTS6250-, CTS6280-, CTS6507-, CTS6901-, CTS8489-, CTS8512-, CTS8603-, CTS8862-, CTS933-, CTS9882-, FGC29142-, FGC40371-, FGC41138-, FGC4692-, FGC46969-, FGC46972-, FGC47100-, FGC47123-, FGC47830-, L1254-, L1255-, L131-, L162-, L446*, P321*, Y14121*, Y14426*, Y16247*, Y21017*, Y9109*
394415 احمد عبدالله احمد حسين النقات    
219275 Tba    
219270 omar    
218335 Tba    
M8046 Tm2