SiberiaTansbaikalia - The First Dual DNA Project of Siberia and Transbaikalia (Russia)- Background

Administrators

Surnames

Abalmasov, Abdumanapov, Adamov, Ahmetov, Akhundzada, Anokhin, Ayupov, Azhermachev, Babkin, Baimbetov, Baygulov, Bayshev, Belokopytov, Bersebayev, Betenekov, Bikmetov, Borgoyakov, Borisov, Chylinski, Devlet-Kildeyev, Dochshanov, Dolgorukov, Dumshebayev, Duseev, Elfimov, Evdokimov, Evlaschenko, Faizov, Fedorov, Frye, Gantimurov, Gilimovich, Grigoriev, Grishaev, Gryaznov, Hakimov, Iskhakov, Ivin, Izhenbin, Karamyshev, Kazydub, Khadzhivaleev, Khomskiy, Kolosov, Komiski, Kreker, Krokhalev, Kuczawski, Kudryavtzev, Kulmanakov, Kulmenev, Larichev, Larionov, Litosov, Lukacs, Malkov, Manzyrev, Martemyanov, Matrenin, Miyata, Mogilnikov, Morev, Muchla, Nasibutdinov, Nenakhov, Nigametzyanov, Nikolaev, Nochevnyy, Nuriakhmetov, Ogorodnikov, Pak, Pakati, Panov, Parshakov, Pavlov, Podakov, Puzynin, Pyak, Rachkovsky, Ryazapov, Sabitov, Sagataev, Sandaraev, Sayfutdinov, Semenov, Seredov-Bikmetov, Shahmatov, Sharipov, Shipitsin, Shkaev, Sibagatov, Sidorov, Smirnyagin, Soispaev, Sydykov, Syrkashev, Tarasov, Tatarinov, Tobolzhyn, Todykov, Tsuker, Tuzakov, Uskov, Vasin, Velikoselski, Vladimirov, Vlaskin, Volkov, Yurkov, Yushynsky, Zavorokhin, Zhuravlev, Zimenkov, Zuev

Background

SiberiaTransbaikalia is The First Russian DNA Geographical Project (Dual) of people living in Siberia and Transbaikalia and who interested the family tree. Moscow, Russia The First Russian DNA Geographical Project (Dual) "Siberia and Transbaikalia" URL - http://www.predistoria.org/dna.html Our project is dedicated to helping genealogists find lost relatives when the paper trail ends and the brick wall takes its place.

General Fund

Current balance: $50.00

Type Amount Date Donor Note KitNum Donation Type
Credit $50.00 5/5/2014 Sergey Kozlov Khanty FF testing   Unknown
Debit $99.00 1/28/2014     282278 Unknown
Credit $10.00 1/28/2014 Vladimir Volkov for khant' Family Finder   Honor
Credit $59.00 1/18/2014 SERGEY KOZLOV     Unknown
Credit $30.00 1/17/2014 Evgeny Zyatkov FF for Hanty (Vladimir Volkov)   Honor
Debit $39.00 11/26/2013     238997 Unknown
Credit $18.00 11/26/2013 Vladimir Volkov SNP L712 for 238997 Selkup Malkov   Individual
Debit $39.00 10/14/2013     238997 Unknown
Credit $60.00 8/20/2013 Niezgoda SNP L712 and L716 for Mr. Malkov kit 238997   Unknown
Debit $39.00 2/13/2013     202905 Unknown
Page: 1 2 3 4 of 4