Plewako Y-DNA Project Website- Background

Administrators

Background

Ród Plewako/Plevako/Plewaka rozprzestrzenił się szeroko w ciągu 500 lat na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego: Białoruś & Litwa, w Polsce (ponad 100 żyjących osób), Ukrainie (około 1000 żyjących osób), w Rosji i Kazachstanie (a w XX wieku - na całym świecie). Protoplasta rodu to Jarosław (Jarosz) Plewako (Plewaka), notowany wraz z synem Stanisławem (Stanko) w 1528 r. jako uczestnik Popisu Wojska Litewskiego, którego wnuk Mikołaj notowany był w 1567 r. podczas kolejnego Popisu Wojska Litewskiego  a w 1582 r. wymieniany jest jako świadek w mińskich księgach sądowych. Prawnuk Mikołaja Stanisławowicza Plewaki - Paweł żył w połowie XVII wieku i jest Najbliższym  Wspólnym Przodkiem (MRCA) dwóch linii szlacheckiego rodu Plewako, które utrzymały się do naszych czasów.

Ród Plewako pieczętuje się herbem Pogonia
(na zdjęciu zachowany sygnet z końca XIX wieku)

Plewako clan uses coat of arms Pogonia

on the photo a preserved signet from the late nineteenth century

Plewako/Plevako/Plewaka kin spread widely since a 500 years in area of Grand Duchy of Lithuania: Belarus&Lithuania, Poland (over 100 living person) starting from Jaroslaw (Jarosz) Plewako, which was with son Stanislaw (Stanko) has been noticed at 1528 year in the mobilisation of armed forces of Grand Duchy of Lithuania. His descendant Pawel Plewako has lived in the middle of XVII century and is MRCA of two lines Plewako noble family, which persist to this day.

PLEWAKO Y-DNA Project działa  pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako
PLEWAKO Y-DNA Project operates under the auspices of Plewako Clan Society

General Fund

Current balance: $0.00

Type Amount Date Donor Note KitNum Donation Type
Debit $79.00 4/26/2016     154905 Unknown
Credit $79.00 4/26/2016 Towarzystwo Rodu Plewako for #154905   Unknown
Debit $68.95 4/16/2016     449107 Unknown
Credit $68.40 4/16/2016 Towarzystwo Rodu Plewako #449107   Unknown
Debit $71.95 2/18/2016     480070 Unknown
Credit $72.00 2/18/2016 Oleksandr Plevako via Plewako Society for Y12 test of #480070 kit   Individual
Debit $494.50 6/17/2014       Unknown
Credit $495.00 6/17/2014 Towarzystwo Rodu Plewako for SNP determination in the BigY program for the second line of Plewako noble clan   Honor
Debit $0.50 6/17/2014       Unknown
Debit $156.00 5/14/2013     282758 Unknown
Page: 1 2 of 2

Project Stats

Statistic Type Count
Big Y 2
Combined GEDCOMs Uploaded 1
DISTINCT mtDNA Haplogroups 3
DISTINCT Y-DNA Confirmed Haplogroups 6
DISTINCT Y-DNA Predicted Haplogroups 0
Family Finder 3
Maternal Ancestor Information 9
mtDNA 3
mtDNA Plus 1
mtDNA Subgroups 2
Paternal Ancestor Information 16
Predicted Y-DNA Haplogroups 3
Total Members 17
Unpredicted Y-DNA Haplogroups 0
Unreturned Kits 1
WTY 1
Y-DNA Deep Clade (After 2008) 1
Y-DNA Subgroups 7
Y-DNA12 16
Y-DNA25 13
Y-DNA37 13
Y-DNA67 5