Plewako Y-DNA Project Website- Background

Administrators

Background

Plewako/Plevako/Plewaka clan spread widely since a 500 years in area of Grand Duchy of Lithuania: Belarus&Lithuania, Poland (over 100 living person) Ukraine (about 1000 living person), Russia and Kazakhstan (and in XX century - in all world) starting from Jaroslaw Plewako, which was with son Stanislaw was noticed at 1528 year in the mobilisation of armed forces of Grand Duchy of Lithuania. His descendant Pawel (Paul) Plewako has lived in the middle of XVII century and is MRCA of two lines Plewako noble family, which persist to this day.

Plewako clan uses coat of arms Pogonia:

Ród Plewako pieczętuje się herbem Pogonia (j.w.)

Ród Plewako/Plevako/Plewaka rozprzestrzenił się szeroko w ciągu 500 lat na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego: Białoruś & Litwa, w Polsce (ponad 100 żyjących osób), Ukrainie (około 1000 żyjących osób), w Rosji i Kazachstanie (a w XX wieku - na całym świecie). Protoplasta rodu to Jarosław Plewako (Plewaka), notowany wraz z synem Stanisławem w 1528 r. jako uczestnik Popisu Wojska Litewskiego, którego wnuk Mikołaj notowany był w 1567 r. podczas kolejnego Popisu Wojska Litewskiego  a w 1582 r. wymieniany jest jako świadek w mińskich księgach sądowych. Prawnuk Mikołaja Stanisławowicza Plewaki - Paweł żył w połowie XVII wieku i jest najbliższym  wspólnym przodkiem dwóch linii szlacheckiego rodu Plewako, które utrzymały się do naszych czasów.

General Fund

Current balance: $0.50

Type Amount Date Donor Note KitNum Donation Type
Debit $156.00 5/14/2013     282758 Unknown
Credit $156.00 5/14/2013 TOWARZYSTWO RODU PLEWAKO for Plewako Society member payment   Honor
Debit $16.00 5/29/2012     171790 Unknown
Debit $9.50 5/29/2012     171790 Unknown
Credit $26.00 5/29/2012 Towarzystwo Rodu Plewako     Honor