NETHERLANDS Dual DNA Project - Y-DNA and mtDNA results from the Netherlands - Goals

Het in kaart brengen van de verschillende (sub)haplogroepen in Nederland en hun onderlinge verbondenheid. Ook de reconstructie van familieverbanden wordt daarin meegenomen.