مشروع الشرق الأوسط | Middle East DNA Project - Y-DNA SNP

The major branch points on our shared paternal lineage trace back through genealogy, history, antiquity, and ancient anthropology to reach our early hominid ancestors who lived in Africa. Recent (terminal) branches may be as recent as ten generations old or several thousand years. Thus, they are an established way to trace the migrations of human populations from the earliest times to the present. The branches on the paternal tree are haplogroups. SNP markers on the Y-Chromosome define them. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) SNP results for the project. It shows Y-DNA haplogroups and all SNP results both positive (derived) and negative (ancestral). A plus, +, sign denotes positive results. A negative, -, sign denotes negative results. You may learn more about Y-Chromosome SNPs on the Understanding Y-DNA SNP Results learning page.

Learn more about this page. This page displays project members' Y-DNA haplogroups and SNP results. Predicted haplogroups are in red, and confirmed haplogroups are in green.

* denotes a no call or heterozygous call.

  Page Size:
Kit Number Last Name Paternal Ancestor Name Short Hand Confirmed SNPs
427917 Rashed   A-BY16291 A5013+, ALK826+, BY1026+, BY1028+, BY1030+, BY1033+, BY1034+, BY1040+, BY1042+, BY1045+, BY1057+, BY1073+, BY1080+, BY1082+, BY1083+, BY1101+, BY1103+, BY1118+, BY1123+, BY1126+, BY1150+, BY1154+, BY1167+, BY1174+, BY11750+, BY1196+, BY1197+, BY1198+, BY1201+, BY1202+, BY1214+, BY1220+, BY1229+, BY1232+, BY1234+, BY1249+, BY1253+, BY1258+, BY1260+, BY1272+, BY1274+, BY1275+, BY1292+, BY1299+, BY1312+, BY1313+, BY1323+, BY1331+, BY1332+, BY1334+, BY1338+, BY1339+, BY1347+, BY1348+, BY1357+, BY1392+, BY1393+, BY1402+, BY1403+, BY1435+, BY1486+, BY1499+, BY1500+, BY1504+, BY1512+, BY1519+, BY1526+, BY1530+, BY1536+, BY1537+, BY16182+, BY16183+, BY16184+, BY16185+, BY16186+, BY16187+, BY16188+, BY16191+, BY16192+, BY16198+, BY16200+, BY16205+, BY16291+, BY16292+, BY16294+, BY16295+, BY16297+, BY16298+, BY16299+, BY16301+, BY16302+, BY16304+, BY16308+, BY16314+, BY1665+, BY1699+, BY1705+, BY1707+, BY1708+, BY1712+, BY1730+, BY1735+, BY1753+, BY1757+, BY1764+, BY1766+, BY1772+, BY1778+, BY1780+, BY1784+, BY1789+, BY1794+, BY1808+, BY1818+, BY1820+, BY1835+, BY1851+, BY1872+, BY18729+, BY1877+, BY1886+, BY1944+, BY1945+, BY1980+, BY1983+, BY1995+, BY2016+, BY2032+, BY2033+, BY2034+, BY2045+, BY2056+, BY2067+, BY2072+, BY2076+, BY2094+, BY2102+, BY2103+, BY2109+, BY2124+, BY2127+, BY2141+, BY2155+, BY2158+, BY2164+, BY2168+, BY2178+, BY2181+, BY2182+, BY2196+, BY22034+, BY22302+, BY2261+, BY2265+, BY2272+, BY2274+, BY2279+, BY2521+, BY2529+, BY2530+, BY27761+, BY3070+, BY31495+, BY31496+, BY31497+, BY31498+, BY31500+, BY31503+, BY31504+, BY31507+, BY31508+, BY31509+, BY31510+, BY31511+, BY31516+, BY31517+, BY31518+, BY31519+, BY31521+, BY31523+, BY31524+, BY31526+, BY31527+, BY31529+, BY31532+, BY31540+, BY31541+, BY36209+, BY48654+, BY48780+, BY513+, BY730+, BY731+, BY744+, BY752+, BY766+, BY772+, BY774+, BY791+, BY797+, BY819+, BY826+, BY835+, BY840+, BY859+, BY861+, BY864+, BY865+, BY868+, BY880+, BY882+, BY893+, BY894+, BY897+, BY905+, BY918+, BY939+, BY964+, BY970+, BY971+, BY978+, BY990+, BY992+, BY997+, CTS10362+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS125+, CTS1996+, CTS3368+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5173+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9828+, FGC17059+, FGC19510+, FGC37158+, FGC37882+, FGC37886+, FGC37891+, FGC37901+, FGC37906+, FGC37907+, FGC37910+, FGC37915+, FGC37923+, FGC37933+, FGC37936+, FGC37940+, FGC37944+, FGC37952+, FGC37957+, FGC37964+, FGC37972+, FGC37986+, FGC37993+, FGC37998+, FGC37999+, FGC38006+, FGC38011+, FGC38019+, FGC38023+, FGC38026+, FGC38034+, FGC38035+, FGC38036+, FGC38042+, FGC38043+, FGC38045+, FGC38050+, FGC38053+, FGC38055+, FGC38073+, FGC38080+, FGC38082+, FGC38084+, FGC38092+, FGC38093+, FGC38098+, FGC38103+, FGC38106+, FGC38109+, FGC38112+, FGC38113+, FGC38126+, FGC38139+, FGC38140+, FGC38141+, FGC38157+, FGC38160+, FGC38161+, FGC38165+, FGC38177+, FGC38180+, FGC38181+, FGC38187+, FGC38254+, FGC38282+, FGC38283+, FGC38291+, FGC39987+, FGC40002+, FGC40005+, FGC40011+, FGC44224+, FGC44227+, FGC44230+, FGC44322+, FGC44772+, FGC5795+, L1090+, L136+, L273+, L274+, L411+, L414+, L419+, L421+, L433+, L436+, L439+, M10010+, M10013+, M10023+, M10024+, M10029+, M10045+, M10047+, M10055+, M10059+, M10060+, M10061+, M10064+, M10066+, M10075+, M10076+, M10081+, M10084+, M10088+, M10092+, M10093+, M10096+, M10097+, M10105+, M10106+, M10115+, M10121+, M10123+, M10129+, M10135+, M10137+, M10140+, M10142+, M10152+, M10162+, M10170+, M10173+, M10174+, M10175+, M10176+, M10178+, M10179+, M10182+, M10184+, M10190+, M10192+, M10206+, M10213+, M10214+, M10216+, M10218+, M10225+, M10228+, M10229+, M10230+, M10231+, M10239+, M10241+, M10253+, M10254+, M10258+, M10270+, M10273+, M10275+, M10278+, M10291+, M10293+, M10300+, M10308+, M10324+, M10327+, M10328+, M10341+, M10347+, M10352+, M10355+, M10359+, M10361+, M10370+, M10371+, M10372+, M10373+, M10374+, M10384+, M10386+, M10390+, M10395+, M10403+, M10422+, M10781+, M11751+, M11758+, M11768+, M11771+, M11774+, M11778+, M11783+, M11784+, M127+, M13+, M144+, M190+, M202+, M219+, M220+, M244+, M246+, M2823+, M305+, M308+, M315+, M32+, M63+, M9427+, M9436+, M9449+, M9460+, M9482+, M9483+, M9489+, M9494+, M9495+, M9510+, M9513+, M9516+, M9523+, M9536+, M9539+, M9546+, M9547+, M9548+, M9552+, M9554+, M9557+, M9562+, M9566+, M9567+, M9569+, M9572+, M9574+, M9576+, M9580+, M9581+, M9583+, M9584+, M9588+, M9590+, M9591+, M9596+, M9599+, M9600+, M9601+, M9602+, M9603+, M9604+, M9605+, M9607+, M9610+, M9611+, M9614+, M9616+, M9617+, M9619+, M9620+, M9626+, M9629+, M9630+, M9632+, M9633+, M9637+, M9638+, M9640+, M9644+, M9647+, M9650+, M9651+, M9658+, M9660+, M9666+, M9667+, M9668+, M9691+, M9692+, M9701+, M9711+, M9713+, M9714+, M9732+, M9737+, M9739+, M9740+, M9745+, M9748+, M9749+, M9750+, M9751+, M9753+, M9754+, M9756+, M9769+, M9771+, M9780+, M9785+, M9786+, M9789+, M9792+, M9793+, M9799+, M9802+, M9807+, M9812+, M9820+, M9825+, M9830+, M9832+, M9835+, M9836+, M9842+, M9844+, M9848+, M9854+, M9860+, M9873+, M9882+, M9885+, M9887+, M9890+, M9899+, M9904+, M9915+, M9916+, M9917+, M9918+, M9919+, M9921+, M9923+, M9925+, M9944+, M9947+, M9951+, M9952+, M9957+, M9960+, M9965+, M9974+, M9975+, M9988+, M9993+, M9998+, P100+, P289+, PAGES00010+, PAGES00050+, PAGES00053+, PF10+, PF1001+, PF1002+, PF1005+, PF1010+, PF1013+, PF1016+, PF1023+, PF1024+, PF1028+, PF1029+, PF1035+, PF1036+, PF1037+, PF1038+, PF1040+, PF1041+, PF1043+, PF1046+, PF1048+, PF1051+, PF1052+, PF1054+, PF1055+, PF1058+, PF1061+, PF1068+, PF1075+, PF1082+, PF1083+, PF1089+, PF1092+, PF1094+, PF1097+, PF1099+, PF1102+, PF119+, PF1202+, PF1203+, PF1204+, PF1207+, PF1208+, PF1210+, PF1214+, PF1216+, PF1219+, PF1220+, PF1221+, PF1224+, PF1225+, PF1229+, PF1232+, PF1234+, PF1235+, PF1236+, PF1244+, PF1246+, PF1254+, PF1255+, PF1259+, PF1260+, PF1263+, PF1268+, PF1270+, PF1277+, PF1278+, PF1282+, PF1285+, PF1286+, PF1288+, PF1295+, PF1302+, PF1344+, PF138+, PF152+, PF174+, PF180+, PF192+, PF197+, PF199+, PF203+, PF210+, PF212+, PF214+, PF218+, PF219+, PF223+, PF225+, PF231+, PF234+, PF238+, PF239+, PF241+, PF248+, PF249+, PF251+, PF252+, PF253+, PF254+, PF255+, PF257+, PF258+, PF261+, PF262+, PF263+, PF265+, PF271+, PF272+, PF273+, PF275+, PF277+, PF278+, PF281+, PF283+, PF284+, PF291+, PF292+, PF294+, PF295+, PF297+, PF299+, PF305+, PF309+, PF312+, PF314+, PF316+, PF321+, PF322+, PF323+, PF325+, PF326+, PF334+, PF340+, PF342+, PF344+, PF345+, PF353+, PF3561+, PF4+, PF470+, PF5+, PF549+, PF6+, PF603+, PF604+, PF634+, PF640+, PF641+, PF660+, PF662+, PF663+, PF664+, PF666+, PF667+, PF669+, PF670+, PF676+, PF685+, PF697+, PF698+, PF7+, PF710+, PF711+, PF717+, PF718+, PF719+, PF722+, PF725+, PF728+, PF732+, PF736+, PF737+, PF738+, PF740+, PF742+, PF745+, PF746+, PF747+, PF748+, PF75+, PF755+, PF758+, PF760+, PF774+, PF775+, PF778+, PF779+, PF781+, PF782+, PF784+, PF786+, PF788+, PF789+, PF790+, PF796+, PF797+, PF799+, PF800+, PF803+, PF805+, PF806+, PF807+, PF812+, PF813+, PF814+, PF815+, PF817+, PF818+, PF819+, PF821+, PF823+, PF826+, PF830+, PF831+, PF832+, PF840+, PF842+, PF849+, PF85+, PF851+, PF852+, PF853+, PF859+, PF863+, PF864+, PF871+, PF877+, PF878+, PF879+, PF882+, PF887+, PF888+, PF889+, PF892+, PF893+, PF894+, PF895+, PF897+, PF901+, PF906+, PF908+, PF910+, PF915+, PF916+, PF919+, PF92+, PF920+, PF921+, PF923+, PF926+, PF927+, PF929+, PF935+, PF936+, PF937+, PF938+, PF939+, PF942+, PF944+, PF951+, PF960+, PF963+, PF966+, PF967+, PF970+, PF971+, PF975+, PF978+, PF981+, PF982+, PF984+, PF986+, PF990+, PF994+, PH1023+, PH127+, PH1331+, PH135+, PH1812+, PH204+, PH2158+, PH2276+, PH3365+, PH368+, PH398+, PH4481+, PH4521+, PH453+, PH5083+, PH621+, PH636+, PH642+, PH654+, PH896+, S782+, SK234+, SK236+, SK237+, SK238+, SK240+, SK242+, SK243+, SK245+, SK246+, SK247+, SK248+, SK250+, V10+, V1018+, V1446+, V1551+, V156+, V1561+, V160+, V168+, V221+, V2360+, V241+, V243+, V250+, V2844+, V3161+, V3214+, V3800+, Y20629+, Y20633+, Y22375+, Y22384+, Y23655+, Y23656+, Y23658+, Y23659+, Y23660+, Y23862+, Y23863+, Y23864+, Y23865+, Y23866+, Y23868+, Y23870+, Y23871+, Y23873+, Y23874+, Y23875+, Y23876+, Y23877+, Y23878+, Y23879+, Y23881+, Y23883+, Y23884+, Y23885+, Y23886+, Y23887+, Y23888+, Y23889+, Y23890+, Y23891+, Y23892+, Y23893+, Y23894+, Y23895+, Y23896+, Y23898+, Y23900+, Y23901+, Y23902+, Y23903+, Y26735+, Y26829+, Y7119+, YP4730+, YP4744+, YP4750+, YP5359+, YSC0000227+, Z16229+, Z2065+, Z2198+, ZS3220+, P283-
428658 جرار (Jarrar) آل جرار A-L419 L419+
428702 الهبانية (Al-Habbaneyyah) أم دريس الشبه الطارة الهبانية A-L419 L419+, MERGED+
745321 49   A-L419 L419+
M10004 Al-Nebrees عائلة النبريص - نجد غزة - الأصل من الشرقية بمصر A-M31 M31+
M10129 Munajjid (منجد) عائلة أبومنجد - قرية عرب أبوساعد مركز الصف الجيزة A-M31 M31+
M10133 أبومليجي (Abu Mleiji) عائلة أبومليجي - قرية عرب أبوساعد مركز الصف الجيزة A-M31 M31+
IN41841 Sliman Saudi Arbia A-M32  
518590 Abdullah AL-Rubaiye'e   A-M32  
247178 Al Temeemy   A-M32  
309197 salm272   A-M32  
310030 Almosauy Almosauy A-M32 M42-
315834 Alhammad   A-M32  
333746 Binibrahim Al-Abbasi   A-M32  
376222 Alhadyan Ali Alhadyan, b. ~1880 A-M32  
M8497 Abu Yazeed al kraida A-M32  
M8505 A assaf A-M32  
N110329 Woldekiros Woldekiros A-M32  
M9569 A   A-PF76 PF76+, M118-
M8414 fahad yosof Al Yamamah A-SK808 PF76+, ALK826+, BY1026+, BY1028+, BY1030+, BY1033+, BY1034+, BY1040+, BY1042+, BY1045+, BY1057+, BY1073+, BY1080+, BY1082+, BY1083+, BY1101+, BY1118+, BY1123+, BY1126+, BY1150+, BY1154+, BY1167+, BY1174+, BY1196+, BY1197+, BY1198+, BY1201+, BY1202+, BY1214+, BY1220+, BY1229+, BY1232+, BY1234+, BY1249+, BY1253+, BY1258+, BY1260+, BY1272+, BY1274+, BY1275+, BY1292+, BY1299+, BY1312+, BY1313+, BY1323+, BY1331+, BY1332+, BY1334+, BY1338+, BY1339+, BY1347+, BY1348+, BY1357+, BY1392+, BY1393+, BY1402+, BY1403+, BY1435+, BY1486+, BY1499+, BY1500+, BY1504+, BY1512+, BY1519+, BY1526+, BY1530+, BY1536+, BY1537+, BY16182+, BY16183+, BY16184+, BY16185+, BY16186+, BY16187+, BY16188+, BY16191+, BY16192+, BY16198+, BY16200+, BY16205+, BY16298+, BY16299+, BY16301+, BY16302+, BY16304+, BY16308+, BY16311+, BY16314+, BY1665+, BY1699+, BY1705+, BY1707+, BY1708+, BY1712+, BY1730+, BY1735+, BY1753+, BY1757+, BY1764+, BY1766+, BY1772+, BY1778+, BY1780+, BY1784+, BY1789+, BY1794+, BY1808+, BY1818+, BY1820+, BY1835+, BY1851+, BY1872+, BY1877+, BY1886+, BY1944+, BY1945+, BY1980+, BY1983+, BY1995+, BY2032+, BY2033+, BY2034+, BY2039+, BY2045+, BY2056+, BY2067+, BY2072+, BY2076+, BY2094+, BY2102+, BY2103+, BY2109+, BY2124+, BY2127+, BY2141+, BY2155+, BY2158+, BY2164+, BY2168+, BY2178+, BY2181+, BY2182+, BY2196+, BY22034+, BY2261+, BY2265+, BY2272+, BY2274+, BY2279+, BY2521+, BY2529+, BY2530+, BY27761+, BY3070+, BY31495+, BY31496+, BY31497+, BY31498+, BY31500+, BY31503+, BY31504+, BY31507+, BY31508+, BY31509+, BY31510+, BY31511+, BY31516+, BY31517+, BY31518+, BY31519+, BY31521+, BY31523+, BY31524+, BY31526+, BY31527+, BY31529+, BY31531+, BY31532+, BY31540+, BY31541+, BY36209+, BY45844+, BY730+, BY731+, BY744+, BY752+, BY766+, BY772+, BY774+, BY791+, BY797+, BY819+, BY826+, BY835+, BY840+, BY859+, BY861+, BY864+, BY865+, BY868+, BY880+, BY882+, BY894+, BY897+, BY905+, BY918+, BY939+, BY964+, BY970+, BY971+, BY978+, BY990+, BY992+, BY997+, CTS10362+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS125+, CTS1996+, CTS3368+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5173+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9107+, CTS9828+, FGC19510+, FGC37158+, FGC37882+, FGC37886+, FGC37891+, FGC37901+, FGC37907+, FGC37910+, FGC37913+, FGC37915+, FGC37923+, FGC37933+, FGC37936+, FGC37940+, FGC37957+, FGC37964+, FGC37986+, FGC37993+, FGC37998+, FGC37999+, FGC38006+, FGC38011+, FGC38019+, FGC38023+, FGC38025+, FGC38026+, FGC38032+, FGC38034+, FGC38035+, FGC38036+, FGC38043+, FGC38045+, FGC38050+, FGC38053+, FGC38055+, FGC38073+, FGC38080+, FGC38082+, FGC38084+, FGC38092+, FGC38093+, FGC38098+, FGC38103+, FGC38106+, FGC38109+, FGC38112+, FGC38113+, FGC38126+, FGC38139+, FGC38140+, FGC38141+, FGC38157+, FGC38160+, FGC38161+, FGC38165+, FGC38177+, FGC38180+, FGC38181+, FGC38182+, FGC38187+, FGC38254+, FGC38282+, FGC38283+, FGC38291+, FGC39987+, FGC40002+, FGC40011+, FGC44227+, FGC44230+, FGC44322+, FGC60280+, L136+, L273+, L274+, L411+, L414+, L419+, L421+, L433+, L436+, L439+, M10010+, M10013+, M10023+, M10024+, M10029+, M10045+, M10047+, M10055+, M10059+, M10060+, M10061+, M10064+, M10066+, M10075+, M10076+, M10081+, M10084+, M10088+, M10093+, M10097+, M10105+, M10106+, M10115+, M10121+, M10123+, M10129+, M10135+, M10137+, M10140+, M10142+, M10152+, M10162+, M10170+, M10173+, M10174+, M10175+, M10176+, M10178+, M10179+, M10182+, M10184+, M10190+, M10192+, M10206+, M10213+, M10214+, M10216+, M10218+, M10225+, M10228+, M10229+, M10230+, M10231+, M10239+, M10241+, M10253+, M10254+, M10258+, M10270+, M10273+, M10275+, M10278+, M10291+, M10293+, M10300+, M10308+, M10324+, M10327+, M10328+, M10341+, M10347+, M10352+, M10355+, M10361+, M10370+, M10372+, M10373+, M10374+, M10384+, M10386+, M10390+, M10395+, M10403+, M10422+, M11758+, M11768+, M11771+, M11774+, M11778+, M11783+, M11784+, M127+, M13+, M144+, M190+, M202+, M219+, M220+, M244+, M246+, M2823+, M305+, M308+, M315+, M32+, M63+, M9436+, M9449+, M9460+, M9483+, M9494+, M9495+, M9510+, M9516+, M9523+, M9536+, M9539+, M9546+, M9547+, M9548+, M9552+, M9554+, M9557+, M9562+, M9566+, M9567+, M9569+, M9572+, M9574+, M9576+, M9580+, M9581+, M9583+, M9584+, M9588+, M9590+, M9591+, M9596+, M9599+, M9600+, M9601+, M9602+, M9603+, M9604+, M9605+, M9607+, M9610+, M9611+, M9614+, M9616+, M9617+, M9619+, M9620+, M9626+, M9630+, M9632+, M9633+, M9638+, M9640+, M9644+, M9647+, M9650+, M9651+, M9658+, M9660+, M9666+, M9667+, M9668+, M9691+, M9692+, M9701+, M9711+, M9713+, M9714+, M9732+, M9737+, M9739+, M9740+, M9745+, M9748+, M9749+, M9750+, M9751+, M9753+, M9754+, M9756+, M9769+, M9771+, M9780+, M9785+, M9786+, M9789+, M9792+, M9793+, M9799+, M9802+, M9807+, M9812+, M9820+, M9825+, M9830+, M9832+, M9835+, M9836+, M9842+, M9848+, M9854+, M9860+, M9882+, M9885+, M9887+, M9890+, M9899+, M9904+, M9915+, M9916+, M9917+, M9918+, M9919+, M9921+, M9923+, M9925+, M9944+, M9947+, M9951+, M9957+, M9960+, M9965+, M9974+, M9975+, M9988+, M9993+, M9998+, P100+, P289+, PAGES00010+, PAGES00053+, PF1001+, PF1002+, PF1005+, PF1010+, PF1013+, PF1016+, PF1023+, PF1024+, PF1028+, PF1029+, PF1035+, PF1036+, PF1037+, PF1038+, PF1040+, PF1041+, PF1043+, PF1046+, PF1048+, PF1051+, PF1052+, PF1054+, PF1055+, PF1058+, PF1061+, PF1068+, PF1075+, PF1082+, PF1083+, PF1089+, PF1092+, PF1094+, PF1097+, PF1099+, PF1102+, PF119+, PF1202+, PF1203+, PF1204+, PF1207+, PF1208+, PF1210+, PF1214+, PF1216+, PF1219+, PF1220+, PF1221+, PF1224+, PF1225+, PF1229+, PF1232+, PF1234+, PF1235+, PF1236+, PF1244+, PF1246+, PF1254+, PF1255+, PF1259+, PF1260+, PF1263+, PF1268+, PF1270+, PF1277+, PF1278+, PF1282+, PF1285+, PF1286+, PF1288+, PF1295+, PF1302+, PF1344+, PF138+, PF152+, PF174+, PF180+, PF192+, PF197+, PF199+, PF203+, PF210+, PF212+, PF214+, PF219+, PF223+, PF225+, PF231+, PF238+, PF239+, PF241+, PF248+, PF249+, PF251+, PF252+, PF253+, PF254+, PF255+, PF257+, PF258+, PF262+, PF263+, PF265+, PF271+, PF272+, PF273+, PF275+, PF277+, PF278+, PF281+, PF283+, PF284+, PF291+, PF292+, PF294+, PF295+, PF297+, PF299+, PF305+, PF309+, PF312+, PF314+, PF316+, PF321+, PF322+, PF323+, PF325+, PF326+, PF334+, PF340+, PF342+, PF344+, PF345+, PF353+, PF3561+, PF4+, PF470+, PF5+, PF549+, PF6+, PF603+, PF604+, PF634+, PF640+, PF641+, PF662+, PF663+, PF664+, PF666+, PF667+, PF669+, PF670+, PF676+, PF685+, PF697+, PF698+, PF7+, PF710+, PF711+, PF717+, PF718+, PF719+, PF722+, PF725+, PF728+, PF732+, PF736+, PF737+, PF738+, PF740+, PF742+, PF745+, PF746+, PF747+, PF748+, PF755+, PF758+, PF760+, PF774+, PF775+, PF778+, PF779+, PF781+, PF782+, PF784+, PF786+, PF788+, PF789+, PF790+, PF796+, PF797+, PF799+, PF800+, PF803+, PF805+, PF806+, PF807+, PF812+, PF813+, PF814+, PF815+, PF817+, PF818+, PF819+, PF821+, PF823+, PF826+, PF830+, PF831+, PF832+, PF840+, PF842+, PF849+, PF85+, PF851+, PF852+, PF853+, PF859+, PF863+, PF864+, PF871+, PF877+, PF878+, PF879+, PF882+, PF887+, PF888+, PF889+, PF892+, PF893+, PF895+, PF897+, PF901+, PF906+, PF908+, PF910+, PF915+, PF916+, PF919+, PF92+, PF920+, PF921+, PF923+, PF926+, PF927+, PF929+, PF935+, PF936+, PF937+, PF939+, PF942+, PF944+, PF951+, PF960+, PF963+, PF966+, PF967+, PF970+, PF971+, PF975+, PF978+, PF981+, PF982+, PF984+, PF986+, PF990+, PF994+, PH1023+, PH127+, PH1331+, PH135+, PH204+, PH2158+, PH2276+, PH3365+, PH368+, PH398+, PH4481+, PH4521+, PH453+, PH5083+, PH621+, PH636+, PH642+, PH654+, PH896+, S782+, SK234+, SK236+, SK237+, SK238+, SK240+, SK242+, SK243+, SK245+, SK246+, SK247+, SK250+, SK78+, SK79+, SK808+, V10+, V1018+, V1446+, V1551+, V156+, V1561+, V160+, V221+, V2360+, V243+, V2844+, V3161+, V3214+, V3800+, Y20629+, Y20633+, Y22375+, Y23655+, Y23656+, Y23657+, Y23658+, Y23862+, Y23863+, Y23864+, Y23865+, Y23866+, Y23868+, Y23870+, Y23874+, Y23875+, Y23876+, Y23877+, Y23878+, Y23879+, Y23881+, Y23883+, Y23884+, Y23885+, Y23886+, Y23887+, Y23888+, Y23889+, Y23890+, Y23891+, Y23892+, Y23893+, Y23894+, Y23895+, Y23896+, Y23898+, Y23900+, Y23901+, Y23902+, Y23903+, Y24402+, Y24713+, Y24714+, Y24715+, Y24716+, Y24717+, Y24720+, Y24721+, Y24722+, Y24723+, Y24724+, Y24725+, Y24726+, Y24727+, Y24728+, Y24729+, Y24730+, Y24731+, Y24732+, Y26735+, Y26829+, Y28045+, Y7119+, YP4730+, YP4744+, YP4750+, YP5359+, YSC0000227+, Z16229+, Z2198+, ZS3220+, M42-, SRY10831-, M118-, P283-
423185 Khaled Al Yamamah A-SK808 BY1026+, BY1028+, BY1030+, BY1033+, BY1034+, BY1040+, BY1042+, BY1045+, BY1057+, BY1073+, BY1080+, BY1082+, BY1083+, BY1101+, BY1103+, BY1118+, BY1123+, BY1126+, BY1150+, BY1154+, BY1167+, BY1174+, BY1196+, BY1197+, BY1198+, BY1201+, BY1202+, BY1214+, BY1220+, BY1229+, BY1232+, BY1234+, BY1249+, BY1253+, BY1258+, BY1260+, BY1272+, BY1274+, BY1275+, BY1292+, BY1299+, BY1312+, BY1313+, BY1323+, BY1331+, BY1332+, BY1334+, BY1338+, BY1339+, BY1347+, BY1348+, BY1357+, BY1382+, BY1392+, BY1393+, BY1402+, BY1403+, BY1435+, BY1486+, BY1499+, BY1500+, BY1504+, BY1512+, BY1519+, BY1530+, BY1536+, BY1537+, BY16182+, BY16183+, BY16191+, BY16192+, BY16198+, BY16200+, BY16205+, BY16298+, BY16299+, BY16301+, BY16302+, BY16304+, BY16308+, BY16311+, BY16314+, BY1665+, BY1699+, BY1705+, BY1707+, BY1708+, BY1712+, BY1730+, BY1735+, BY1753+, BY1757+, BY1764+, BY1766+, BY1772+, BY1778+, BY1780+, BY1784+, BY1789+, BY1794+, BY1808+, BY1820+, BY1835+, BY1851+, BY1872+, BY1877+, BY1886+, BY1944+, BY1945+, BY1980+, BY1983+, BY1995+, BY2016+, BY2032+, BY2033+, BY2034+, BY2045+, BY2056+, BY2067+, BY2072+, BY2076+, BY2094+, BY2102+, BY2103+, BY2109+, BY2124+, BY2127+, BY2141+, BY2155+, BY2158+, BY2164+, BY2168+, BY2178+, BY2181+, BY2182+, BY2196+, BY22034+, BY2261+, BY2265+, BY2272+, BY2274+, BY2279+, BY2521+, BY2529+, BY2530+, BY27761+, BY3070+, BY31495+, BY31496+, BY31497+, BY31498+, BY31503+, BY31504+, BY31507+, BY31508+, BY31509+, BY31510+, BY31511+, BY31517+, BY31518+, BY31519+, BY31521+, BY31523+, BY31524+, BY31526+, BY31527+, BY31529+, BY31531+, BY31532+, BY31540+, BY31541+, BY730+, BY731+, BY744+, BY752+, BY766+, BY772+, BY774+, BY791+, BY797+, BY819+, BY826+, BY835+, BY840+, BY859+, BY861+, BY864+, BY865+, BY868+, BY880+, BY882+, BY893+, BY894+, BY897+, BY905+, BY918+, BY939+, BY964+, BY970+, BY971+, BY978+, BY990+, BY992+, BY997+, CTS10362+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS125+, CTS1996+, CTS3368+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5173+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9828+, FGC19510+, FGC37882+, FGC37886+, FGC37891+, FGC37901+, FGC37907+, FGC37910+, FGC37915+, FGC37923+, FGC37933+, FGC37936+, FGC37940+, FGC37957+, FGC37964+, FGC37972+, FGC37986+, FGC37993+, FGC37999+, FGC38011+, FGC38019+, FGC38026+, FGC38034+, FGC38035+, FGC38036+, FGC38043+, FGC38045+, FGC38050+, FGC38053+, FGC38055+, FGC38073+, FGC38080+, FGC38084+, FGC38092+, FGC38093+, FGC38098+, FGC38103+, FGC38109+, FGC38112+, FGC38113+, FGC38126+, FGC38139+, FGC38140+, FGC38141+, FGC38157+, FGC38160+, FGC38165+, FGC38180+, FGC38181+, FGC38182+, FGC38187+, FGC38254+, FGC38282+, FGC38283+, FGC38291+, FGC39987+, FGC40011+, FGC44230+, FGC44322+, FGC44772+, L136+, L273+, L274+, L411+, L414+, L419+, L421+, L433+, L436+, L439+, M10010+, M10013+, M10023+, M10029+, M10045+, M10047+, M10055+, M10059+, M10060+, M10061+, M10064+, M10066+, M10075+, M10076+, M10081+, M10084+, M10088+, M10092+, M10093+, M10097+, M10105+, M10106+, M10115+, M10121+, M10123+, M10129+, M10135+, M10137+, M10140+, M10142+, M10152+, M10162+, M10170+, M10173+, M10174+, M10178+, M10182+, M10184+, M10190+, M10192+, M10213+, M10216+, M10218+, M10225+, M10228+, M10229+, M10230+, M10231+, M10239+, M10241+, M10253+, M10258+, M10270+, M10273+, M10275+, M10278+, M10291+, M10293+, M10300+, M10308+, M10324+, M10327+, M10328+, M10341+, M10347+, M10352+, M10355+, M10361+, M10370+, M10371+, M10372+, M10373+, M10374+, M10384+, M10386+, M10390+, M10395+, M10403+, M10422+, M11758+, M11768+, M11771+, M11774+, M11778+, M11783+, M11784+, M127+, M13+, M144+, M190+, M202+, M219+, M220+, M244+, M246+, M2823+, M305+, M308+, M315+, M32+, M63+, M9436+, M9449+, M9460+, M9483+, M9494+, M9495+, M9513+, M9516+, M9523+, M9536+, M9539+, M9546+, M9547+, M9548+, M9552+, M9554+, M9557+, M9562+, M9566+, M9567+, M9569+, M9572+, M9574+, M9576+, M9580+, M9581+, M9583+, M9584+, M9588+, M9590+, M9591+, M9596+, M9599+, M9600+, M9602+, M9603+, M9604+, M9605+, M9607+, M9610+, M9611+, M9614+, M9616+, M9617+, M9619+, M9620+, M9626+, M9630+, M9632+, M9633+, M9638+, M9640+, M9644+, M9647+, M9651+, M9658+, M9660+, M9666+, M9667+, M9668+, M9691+, M9692+, M9701+, M9711+, M9713+, M9714+, M9737+, M9740+, M9745+, M9748+, M9749+, M9750+, M9751+, M9753+, M9754+, M9756+, M9769+, M9771+, M9780+, M9785+, M9786+, M9789+, M9792+, M9793+, M9802+, M9807+, M9812+, M9820+, M9825+, M9830+, M9832+, M9835+, M9836+, M9842+, M9844+, M9848+, M9854+, M9860+, M9882+, M9885+, M9887+, M9890+, M9899+, M9904+, M9915+, M9916+, M9917+, M9918+, M9919+, M9921+, M9925+, M9944+, M9947+, M9951+, M9957+, M9960+, M9965+, M9974+, M9975+, M9988+, M9993+, M9998+, P100+, P289+, PAGES00010+, PAGES00053+, PF1001+, PF1002+, PF1005+, PF1010+, PF1013+, PF1016+, PF1023+, PF1024+, PF1028+, PF1029+, PF1035+, PF1036+, PF1037+, PF1038+, PF1040+, PF1041+, PF1043+, PF1046+, PF1048+, PF1051+, PF1052+, PF1054+, PF1055+, PF1058+, PF1061+, PF1068+, PF1075+, PF1082+, PF1083+, PF1089+, PF1092+, PF1094+, PF1097+, PF1099+, PF1102+, PF119+, PF1202+, PF1203+, PF1204+, PF1207+, PF1208+, PF1210+, PF1214+, PF1216+, PF1219+, PF1220+, PF1221+, PF1224+, PF1225+, PF1229+, PF1232+, PF1234+, PF1235+, PF1236+, PF1244+, PF1246+, PF1254+, PF1255+, PF1259+, PF1260+, PF1263+, PF1268+, PF1270+, PF1277+, PF1278+, PF1282+, PF1285+, PF1286+, PF1288+, PF1295+, PF1302+, PF1344+, PF138+, PF152+, PF174+, PF180+, PF192+, PF197+, PF199+, PF203+, PF210+, PF212+, PF214+, PF219+, PF223+, PF225+, PF231+, PF238+, PF239+, PF241+, PF248+, PF249+, PF251+, PF252+, PF253+, PF254+, PF255+, PF257+, PF258+, PF263+, PF265+, PF271+, PF272+, PF273+, PF275+, PF277+, PF278+, PF281+, PF283+, PF284+, PF291+, PF292+, PF294+, PF295+, PF297+, PF299+, PF305+, PF309+, PF312+, PF314+, PF316+, PF321+, PF322+, PF323+, PF325+, PF326+, PF334+, PF340+, PF342+, PF344+, PF345+, PF353+, PF3561+, PF4+, PF470+, PF5+, PF549+, PF6+, PF603+, PF604+, PF634+, PF641+, PF660+, PF662+, PF663+, PF664+, PF666+, PF667+, PF669+, PF670+, PF676+, PF685+, PF697+, PF698+, PF7+, PF710+, PF711+, PF717+, PF718+, PF719+, PF722+, PF725+, PF728+, PF732+, PF736+, PF737+, PF738+, PF740+, PF742+, PF745+, PF746+, PF747+, PF75+, PF755+, PF758+, PF760+, PF774+, PF775+, PF778+, PF779+, PF781+, PF782+, PF784+, PF786+, PF788+, PF789+, PF790+, PF796+, PF797+, PF799+, PF803+, PF805+, PF806+, PF807+, PF812+, PF813+, PF814+, PF815+, PF817+, PF818+, PF819+, PF821+, PF823+, PF826+, PF830+, PF831+, PF832+, PF840+, PF842+, PF849+, PF85+, PF851+, PF852+, PF853+, PF859+, PF863+, PF864+, PF871+, PF877+, PF878+, PF879+, PF882+, PF887+, PF888+, PF889+, PF892+, PF893+, PF895+, PF897+, PF901+, PF906+, PF908+, PF910+, PF915+, PF916+, PF92+, PF920+, PF921+, PF923+, PF926+, PF927+, PF929+, PF935+, PF936+, PF937+, PF938+, PF939+, PF942+, PF944+, PF951+, PF960+, PF963+, PF966+, PF967+, PF970+, PF971+, PF975+, PF978+, PF981+, PF982+, PF984+, PF986+, PF990+, PF994+, PH1023+, PH127+, PH1331+, PH135+, PH204+, PH2158+, PH2276+, PH3365+, PH368+, PH398+, PH4481+, PH4521+, PH5083+, PH621+, PH636+, PH642+, PH654+, PH896+, S782+, SK234+, SK236+, SK237+, SK238+, SK240+, SK242+, SK243+, SK245+, SK246+, SK247+, SK248+, SK250+, SK78+, SK808+, V10+, V1018+, V1446+, V1551+, V156+, V1561+, V160+, V221+, V2360+, V2844+, V3161+, V3214+, V3800+, Y20629+, Y20633+, Y22375+, Y23655+, Y23656+, Y23658+, Y23659+, Y23660+, Y23862+, Y23863+, Y23864+, Y23865+, Y23866+, Y23868+, Y23870+, Y23874+, Y23875+, Y23876+, Y23877+, Y23878+, Y23879+, Y23881+, Y23883+, Y23884+, Y23885+, Y23886+, Y23887+, Y23888+, Y23889+, Y23890+, Y23891+, Y23892+, Y23893+, Y23894+, Y23895+, Y23896+, Y23898+, Y23900+, Y23901+, Y23902+, Y23903+, Y24402+, Y24713+, Y24714+, Y24715+, Y24716+, Y24717+, Y24720+, Y24721+, Y24722+, Y24723+, Y24724+, Y24725+, Y24726+, Y24727+, Y24728+, Y24729+, Y24732+, Y26735+, Y26829+, Y28045+, YP4730+, YP4744+, YP4750+, YSC0000227+, Z16229+, Z2198+, ZS3220+, M173-, L152-, P283-
731397 Daf H M B A-Y23870 A1207+, A4940+, A5013+, BY1000+, BY1001+, BY1002+, BY1010+, BY1026+, BY1028+, BY1030+, BY1033+, BY1034+, BY1040+, BY1042+, BY1045+, BY1073+, BY1080+, BY1082+, BY1083+, BY1101+, BY1103+, BY1118+, BY1121+, BY1123+, BY1126+, BY1150+, BY1154+, BY1167+, BY11707+, BY1174+, BY11750+, BY1196+, BY1197+, BY1201+, BY1202+, BY1214+, BY1220+, BY1229+, BY1232+, BY1234+, BY1249+, BY1253+, BY1258+, BY1260+, BY1272+, BY1274+, BY1275+, BY1292+, BY1299+, BY1312+, BY1313+, BY1323+, BY1331+, BY1332+, BY1334+, BY1338+, BY1339+, BY1347+, BY1348+, BY1357+, BY1392+, BY1393+, BY1402+, BY1403+, BY1435+, BY1486+, BY1499+, BY1500+, BY1504+, BY1512+, BY1519+, BY1526+, BY1530+, BY1536+, BY1537+, BY16182+, BY16183+, BY16191+, BY16192+, BY16198+, BY16200+, BY16205+, BY16301+, BY16314+, BY1665+, BY1699+, BY1705+, BY1707+, BY1708+, BY1712+, BY171815+, BY171816+, BY1730+, BY1735+, BY1753+, BY1757+, BY1764+, BY1766+, BY1772+, BY1778+, BY1780+, BY1784+, BY1789+, BY1794+, BY1808+, BY1820+, BY1835+, BY18729+, BY1877+, BY1886+, BY1896+, BY1945+, BY1980+, BY1983+, BY1995+, BY2032+, BY2033+, BY2034+, BY2040+, BY2045+, BY2056+, BY2072+, BY2076+, BY2094+, BY2102+, BY2103+, BY2109+, BY2124+, BY2127+, BY2141+, BY2155+, BY2158+, BY2164+, BY2168+, BY2178+, BY2181+, BY2182+, BY2196+, BY22034+, BY22302+, BY2261+, BY2265+, BY2272+, BY2274+, BY2279+, BY2521+, BY2529+, BY2530+, BY27761+, BY3070+, BY31496+, BY31497+, BY31500+, BY31501+, BY31502+, BY31504+, BY31507+, BY31508+, BY31510+, BY31511+, BY31512+, BY31513+, BY31514+, BY31515+, BY31516+, BY31517+, BY31518+, BY31519+, BY31520+, BY31521+, BY31522+, BY31523+, BY31524+, BY31525+, BY31526+, BY31527+, BY31528+, BY31529+, BY31530+, BY31532+, BY31535+, BY31536+, BY31537+, BY31538+, BY31540+, BY31542+, BY730+, BY731+, BY744+, BY752+, BY766+, BY772+, BY774+, BY791+, BY797+, BY819+, BY826+, BY835+, BY840+, BY859+, BY861+, BY864+, BY865+, BY868+, BY880+, BY882+, BY893+, BY894+, BY897+, BY905+, BY918+, BY939+, BY964+, BY970+, BY971+, BY978+, BY990+, BY992+, BY997+, BY999+, CTS10362+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS125+, CTS1996+, CTS3368+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5173+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9828+, E101+, E117+, E119+, E143+, E146+, E159+, E169+, E181+, E19+, E215+, E226+, E28+, E34+, E42+, E54+, E56+, E762+, E99+, FGC17059+, FGC19510+, FGC24495+, FGC24513+, FGC33851+, FGC37882+, FGC37886+, FGC37891+, FGC37901+, FGC37907+, FGC37915+, FGC37923+, FGC37933+, FGC37936+, FGC37940+, FGC37944+, FGC37952+, FGC37957+, FGC37964+, FGC37972+, FGC37986+, FGC37993+, FGC37999+, FGC38011+, FGC38019+, FGC38023+, FGC38026+, FGC38034+, FGC38035+, FGC38036+, FGC38042+, FGC38043+, FGC38050+, FGC38055+, FGC38080+, FGC38082+, FGC38084+, FGC38092+, FGC38093+, FGC38098+, FGC38103+, FGC38109+, FGC38112+, FGC38113+, FGC38126+, FGC38139+, FGC38140+, FGC38141+, FGC38157+, FGC38160+, FGC38165+, FGC38180+, FGC38181+, FGC38187+, FGC38282+, FGC38283+, FGC38291+, FGC40002+, FGC40005+, FGC40011+, FGC44230+, FGC5795+, FGC60280+, FGC6230+, KMS1702+, L1090+, L136+, L411+, L414+, L419+, L421+, L436+, L439+, M10010+, M10013+, M10023+, M10024+, M10029+, M10045+, M10047+, M10055+, M10059+, M10060+, M10061+, M10064+, M10066+, M10075+, M10076+, M10081+, M10084+, M10088+, M10093+, M10097+, M10105+, M10106+, M10115+, M10121+, M10123+, M10129+, M10135+, M10137+, M10140+, M10142+, M10152+, M10170+, M10173+, M10174+, M10178+, M10179+, M10182+, M10184+, M10190+, M10192+, M10213+, M10214+, M10216+, M10218+, M10225+, M10228+, M10229+, M10230+, M10231+, M10239+, M10241+, M10253+, M10258+, M10270+, M10273+, M10275+, M10291+, M10293+, M10300+, M10308+, M10324+, M10327+, M10328+, M10341+, M10347+, M10352+, M10355+, M10361+, M10370+, M10372+, M10373+, M10374+, M10384+, M10386+, M10395+, M10403+, M10422+, M10781+, M11758+, M11768+, M11771+, M11774+, M11778+, M11783+, M11784+, M127+, M13+, M144+, M190+, M202+, M219+, M220+, M244+, M246+, M2823+, M305+, M308+, M315+, M32+, M63+, M7328+, M9427+, M9436+, M9449+, M9460+, M9483+, M9494+, M9495+, M9510+, M9513+, M9523+, M9536+, M9539+, M9546+, M9547+, M9548+, M9552+, M9554+, M9557+, M9562+, M9566+, M9567+, M9569+, M9572+, M9574+, M9576+, M9580+, M9581+, M9583+, M9584+, M9588+, M9590+, M9591+, M9596+, M9599+, M9600+, M9601+, M9602+, M9603+, M9604+, M9605+, M9607+, M9610+, M9611+, M9614+, M9616+, M9617+, M9619+, M9620+, M9626+, M9630+, M9632+, M9633+, M9638+, M9640+, M9644+, M9651+, M9658+, M9660+, M9666+, M9667+, M9668+, M9690+, M9691+, M9692+, M9701+, M9711+, M9713+, M9714+, M9737+, M9739+, M9740+, M9745+, M9748+, M9749+, M9750+, M9751+, M9753+, M9754+, M9756+, M9769+, M9771+, M9780+, M9785+, M9786+, M9789+, M9792+, M9793+, M9799+, M9802+, M9807+, M9812+, M9820+, M9825+, M9830+, M9832+, M9835+, M9836+, M9842+, M9844+, M9848+, M9854+, M9882+, M9885+, M9887+, M9890+, M9899+, M9904+, M9915+, M9916+, M9917+, M9918+, M9919+, M9921+, M9923+, M9925+, M9944+, M9947+, M9951+, M9952+, M9957+, M9960+, M9965+, M9974+, M9975+, M9988+, M9993+, M9998+, P100+, P289+, PAGES00010+, PAGES00053+, PF10+, PF1001+, PF1002+, PF1005+, PF1010+, PF1013+, PF1016+, PF1023+, PF1024+, PF1028+, PF1029+, PF1035+, PF1036+, PF1037+, PF1038+, PF1040+, PF1041+, PF1043+, PF1046+, PF1048+, PF1051+, PF1052+, PF1054+, PF1055+, PF1058+, PF1061+, PF1068+, PF1075+, PF1082+, PF1083+, PF1089+, PF1092+, PF1094+, PF1097+, PF1099+, PF1102+, PF1188+, PF119+, PF1202+, PF1203+, PF1204+, PF1207+, PF1208+, PF1210+, PF1214+, PF1216+, PF1219+, PF1220+, PF1221+, PF1224+, PF1225+, PF1229+, PF1232+, PF1234+, PF1235+, PF1236+, PF1244+, PF1246+, PF1254+, PF1255+, PF1259+, PF1260+, PF1263+, PF1268+, PF1270+, PF1277+, PF1278+, PF1282+, PF1285+, PF1286+, PF1288+, PF1295+, PF1302+, PF1344+, PF138+, PF152+, PF174+, PF180+, PF192+, PF197+, PF199+, PF203+, PF210+, PF212+, PF214+, PF219+, PF223+, PF225+, PF231+, PF238+, PF239+, PF241+, PF248+, PF249+, PF251+, PF252+, PF253+, PF254+, PF255+, PF257+, PF258+, PF262+, PF263+, PF265+, PF271+, PF272+, PF273+, PF275+, PF277+, PF278+, PF281+, PF283+, PF284+, PF291+, PF292+, PF294+, PF295+, PF297+, PF299+, PF305+, PF309+, PF312+, PF314+, PF316+, PF321+, PF322+, PF323+, PF325+, PF326+, PF334+, PF342+, PF344+, PF353+, PF3561+, PF4+, PF470+, PF5+, PF549+, PF6+, PF603+, PF604+, PF634+, PF640+, PF641+, PF662+, PF663+, PF664+, PF666+, PF667+, PF669+, PF670+, PF676+, PF685+, PF697+, PF698+, PF7+, PF710+, PF711+, PF717+, PF718+, PF719+, PF722+, PF725+, PF728+, PF732+, PF736+, PF737+, PF738+, PF740+, PF742+, PF745+, PF746+, PF747+, PF748+, PF75+, PF755+, PF760+, PF774+, PF775+, PF778+, PF779+, PF781+, PF782+, PF784+, PF786+, PF788+, PF789+, PF790+, PF796+, PF797+, PF799+, PF800+, PF803+, PF805+, PF806+, PF807+, PF812+, PF813+, PF814+, PF815+, PF817+, PF818+, PF819+, PF821+, PF823+, PF826+, PF830+, PF831+, PF832+, PF840+, PF842+, PF849+, PF85+, PF851+, PF852+, PF853+, PF859+, PF863+, PF864+, PF871+, PF877+, PF878+, PF879+, PF882+, PF887+, PF888+, PF889+, PF892+, PF893+, PF894+, PF895+, PF897+, PF901+, PF906+, PF908+, PF910+, PF915+, PF916+, PF92+, PF920+, PF921+, PF923+, PF926+, PF927+, PF929+, PF935+, PF936+, PF937+, PF938+, PF939+, PF942+, PF944+, PF951+, PF960+, PF963+, PF966+, PF970+, PF971+, PF975+, PF978+, PF981+, PF982+, PF984+, PF986+, PF990+, PF994+, PH1023+, PH127+, PH1331+, PH135+, PH204+, PH2158+, PH2276+, PH3365+, PH368+, PH398+, PH4481+, PH4521+, PH453+, PH5083+, PH621+, PH636+, PH642+, PH654+, PH896+, SK234+, SK236+, SK237+, SK238+, SK240+, SK242+, SK243+, SK245+, SK246+, SK247+, SK250+, SK78+, V10+, V1018+, V156+, V1561+, V160+, V168+, V221+, V241+, V243+, V250+, V2844+, V3161+, Y20629+, Y20633+, Y22375+, Y23655+, Y23656+, Y23865+, Y23870+, Y23876+, Y23878+, Y23881+, Y23883+, Y23887+, Y23892+, Y23894+, Y23895+, Y23898+, Y26735+, Y26829+, Y4922+, Y7119+, YP4730+, YP4744+, YP4750+, YP5359+, YSC0000227+, Z11978+, Z11984+, Z11985+, Z11986+, Z11987+, Z11997+, Z12123+, Z12203+, Z16229+, Z17404+, Z2065+, Z2198+, Z8156+, ZS5822+, P283-
M9936 aldhayfli الوادي B-BY16115 BY11750+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15093+, BY15111+, BY15135+, BY15138+, BY15143+, BY15144+, BY15147+, BY15148+, BY15150+, BY15153+, BY15166+, BY15167+, BY15168+, BY15169+, BY15170+, BY15171+, BY15172+, BY15173+, BY15174+, BY15175+, BY15176+, BY15177+, BY15178+, BY15179+, BY15180+, BY15181+, BY15182+, BY15185+, BY15186+, BY15187+, BY15188+, BY16112+, BY16113+, BY16114+, BY16115+, BY16116+, BY16117+, BY16118+, BY16119+, BY16120+, BY16121+, BY16122+, BY16123+, BY16124+, BY16125+, BY16126+, BY16127+, BY16128+, BY16129+, BY16130+, BY16131+, BY16132+, BY16133+, BY16134+, BY16135+, BY16136+, BY17028+, BY17029+, BY17030+, BY22302+, BY24910+, BY27761+, BY3070+, BY3474+, BY45784+, BY45838+, BY46092+, BY46110+, BY46234+, BY46683+, BY46804+, BY47106+, BY47310+, BY47662+, BY47738+, BY47885+, BY48000+, BY48399+, BY48657+, BY48903+, BY49105+, BY49572+, BZ3011+, CTS10362+, CTS10507+, CTS10826+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11716+, CTS11848+, CTS11912+, CTS125+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1388+, CTS1996+, CTS2179+, CTS2328+, CTS2486+, CTS2668+, CTS294+, CTS296+, CTS3186+, CTS3349+, CTS3389+, CTS3431+, CTS346+, CTS3490+, CTS3536+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3646+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4358+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS4966+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5849+, CTS5884+, CTS5986+, CTS6135+, CTS6240+, CTS6383+, CTS6458+, CTS6800+, CTS6907+, CTS698+, CTS7653+, CTS8243+, CTS8393+, CTS8650+, CTS8980+, CTS9111+, CTS9828+, FGC33855+, FGC33856+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33862+, FGC33863+, FGC33864+, FGC33865+, FGC33866+, FGC33867+, FGC33868+, FGC33869+, FGC33870+, FGC33871+, FGC33874+, FGC33875+, FGC33881+, FGC33884+, FGC51417+, FGC53293+, FGC53371+, L1090+, L136+, M109+, M150+, M152+, M181+, M182+, M218+, M247+, M249+, M299+, M42+, M5836+, M5838+, M5839+, M5844+, M5845+, M5848+, M5850+, M5851+, M5852+, M5856+, M5858+, M5866+, M5868+, M5869+, M5871+, M5872+, M5873+, M5874+, M5875+, M5877+, M5878+, M5879+, M5880+, M5881+, M5882+, M5883+, M5886+, M5887+, M5888+, M5891+, M5896+, M5898+, M5902+, M5904+, M5907+, M5910+, M5913+, M5916+, M5917+, M5919+, M5920+, M5922+, M5925+, M5927+, M5930+, M5933+, M5934+, M5938+, M5941+, M5944+, M5946+, M5952+, M5954+, M5955+, M5962+, M5965+, M5967+, M5969+, M5971+, M5972+, M5973+, M5976+, M5979+, M5983+, M5984+, M5985+, M5986+, M5987+, M5997+, M5999+, M6000+, M6003+, M6004+, M6005+, M6007+, M6010+, M6013+, M6015+, M6019+, M6021+, M6029+, M6038+, M6041+, M6045+, M6046+, M6048+, M6089+, M6164+, M6204+, M6247+, M6279+, M6289+, M6307+, M6311+, M6347+, M6349+, M6350+, M6352+, M6353+, M6355+, M6357+, M6359+, M6361+, M6362+, M6363+, M6367+, M6368+, M6369+, M6371+, M6372+, M6373+, M6374+, M6375+, M6376+, M6378+, M6381+, M6382+, M6386+, M6387+, M6388+, M6392+, M6393+, M6394+, M6395+, M6396+, M6397+, M6398+, M6400+, M6401+, M6403+, M6404+, M6405+, M6407+, M6408+, M6411+, M6416+, M6418+, M6421+, M6424+, M6425+, M6427+, M6429+, M6430+, M6431+, M6432+, M6434+, M6435+, M6436+, M6437+, M6439+, M6441+, M6442+, M6443+, M6444+, M6445+, M6446+, M6449+, M6450+, M6453+, M6455+, M6457+, M6458+, M6459+, M6460+, M6463+, M6464+, M6465+, M6467+, M6468+, M6470+, M6471+, M6472+, M6473+, M6474+, M6475+, M6476+, M6479+, M8637+, M8638+, M8675+, M8681+, M8683+, M8686+, M8687+, M8688+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8708+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8726+, M8727+, M8728+, M8730+, M8731+, M8732+, M8734+, M8735+, M8737+, M8740+, M8746+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8796+, M8798+, M8812+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8863+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8876+, M8883+, M8886+, M8887+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, M8909+, M8910+, M8911+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8933+, M8938+, M8963+, M94+, P90+, PAGES00018+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1029+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF1203+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3561+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF892+, PF937+, PF951+, PF970+, PH3433+, PH4047+, PH4706+, PH51+, SK253+, SK284+, SK285+, SK286+, SK287+, SK288+, SK289+, SK297+, SK298+, V1041+, V1406+, V168+, V2012+, V2144+, V217+, V220+, V221+, V227+, V2280+, V234+, V237+, V241+, V250+, V2661+, V2903+, V2949+, V3009+, V3231+, V3409+, V3854+, V3917+, V3954+, V4015+, V75+, V78+, V85+, Y10227+, Y10263+, Y10264+, Y10272+, Y10280+, Y10283+, Y10305+, Y10338+, Y10340+, Y10341+, Y10342+, Y10346+, Y10347+, Y10348+, Y10349+, Y10350+, Y10351+, Y10353+, Y10355+, Y10357+, Y10358+, Y10359+, Y10360+, Y10363+, Y10364+, Y10365+, Y10366+, Y10367+, Y10369+, Y10370+, Y10371+, Y10376+, Y10377+, Y10380+, Y10381+, Y10382+, Y10383+, Y10385+, Y10388+, Y10390+, Y10395+, Y10397+, Y10398+, Y10400+, Y10405+, Y10407+, Y10408+, Y10409+, Y10410+, Y10411+, Y12223+, Y18029+, Y20280+, Y20673+, Y20681+, YSC0000227+, Z11682+, Z11684+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11699+, Z11701+, Z11702+, Z11707+, Z11739+, Z11750+, Z11780+, Z11785+, Z11786+, Z11791+, Z11793+, Z11794+, Z11796+, Z11800+, Z11801+, Z11804+, Z11806+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11819+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11865+, Z11867+, Z11873+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Z15874+, Z18012+, Z22786+, Z22860+, Z22884+, Z22886+, Z22893+, Z22895+, Z22901+, Z22920+, Z22926+, Z22928+, Z22932+, Z22934+, Z22937+, Z22940+, Z22941+, Z22955+, Z22964+, Z22974+, Z22983+, Z22987+, Z22993+, Z22996+, Z23004+, Z23007+, Z23012+, Z23014+, Z23015+, Z23016+, Z23018+, Z23019+, Z23020+, Z23025+, Z23026+, Z23027+, Z23032+, Z23036+, Z23039+, Z23040+, Z23041+, Z23044+, Z23052+, Z23057+, Z23071+, Z23073+, Z23074+, Z23075+, Z23077+, Z23079+, Z23094+, Z23095+, Z23099+, Z23101+, Z599+, ZS3220+, M150+, M182+, M152+, M218+, P50-, PF4284-
166357 Alnasser عرب الحوارث - فلسطين والاردن B-BY16119 A5013+, BY11750+, BY15086+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15093+, BY15111+, BY15113+, BY15135+, BY15138+, BY15143+, BY15147+, BY15148+, BY15150+, BY15153+, BY15166+, BY15167+, BY15168+, BY15169+, BY15170+, BY15171+, BY15172+, BY15173+, BY15174+, BY15175+, BY15176+, BY15177+, BY15178+, BY15179+, BY15180+, BY15181+, BY15182+, BY15185+, BY15186+, BY15187+, BY15188+, BY16112+, BY16113+, BY16114+, BY16119+, BY16132+, BY16136+, BY16879+, BY17028+, BY18729+, BY22302+, BY27761+, BY3070+, BY45784+, BY45838+, BY46110+, BY46311+, BY46804+, BY47106+, BY47310+, BY47605+, BY47662+, BY47738+, BY48000+, BY48399+, BY48657+, BY48903+, BY49572+, BZ3011+, CTS10362+, CTS10507+, CTS10826+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11716+, CTS11848+, CTS11912+, CTS125+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1388+, CTS1996+, CTS2179+, CTS2328+, CTS2486+, CTS2668+, CTS294+, CTS296+, CTS3186+, CTS3349+, CTS3389+, CTS3431+, CTS346+, CTS3490+, CTS3536+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3646+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4358+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS4966+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5849+, CTS5884+, CTS5986+, CTS6135+, CTS6240+, CTS6383+, CTS6458+, CTS6800+, CTS6907+, CTS698+, CTS7653+, CTS8243+, CTS8393+, CTS8650+, CTS8980+, CTS9111+, CTS9828+, FGC24523+, FGC33855+, FGC33856+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33862+, FGC33863+, FGC33864+, FGC33865+, FGC33866+, FGC33867+, FGC33868+, FGC33869+, FGC33870+, FGC33871+, FGC33874+, FGC33875+, FGC33876+, FGC33881+, FGC33884+, FGC51417+, FGC53293+, FGC53371+, FGC5795+, L1090+, L136+, M109+, M150+, M152+, M181+, M182+, M218+, M247+, M249+, M299+, M42+, M5836+, M5838+, M5839+, M5844+, M5845+, M5848+, M5850+, M5851+, M5852+, M5856+, M5858+, M5866+, M5868+, M5869+, M5871+, M5872+, M5873+, M5874+, M5875+, M5878+, M5879+, M5880+, M5881+, M5882+, M5883+, M5886+, M5887+, M5888+, M5891+, M5896+, M5898+, M5902+, M5904+, M5907+, M5910+, M5913+, M5916+, M5917+, M5919+, M5920+, M5922+, M5925+, M5927+, M5930+, M5933+, M5934+, M5938+, M5941+, M5944+, M5946+, M5952+, M5954+, M5955+, M5956+, M5962+, M5965+, M5967+, M5969+, M5971+, M5972+, M5973+, M5976+, M5979+, M5983+, M5984+, M5985+, M5986+, M5987+, M5997+, M5999+, M6000+, M6003+, M6004+, M6005+, M6007+, M6010+, M6013+, M6015+, M6019+, M6021+, M6038+, M6041+, M6045+, M6046+, M6048+, M6089+, M6164+, M6204+, M6247+, M6279+, M6289+, M6307+, M6311+, M6347+, M6349+, M6350+, M6353+, M6355+, M6357+, M6359+, M6361+, M6362+, M6363+, M6367+, M6368+, M6369+, M6371+, M6372+, M6374+, M6375+, M6376+, M6381+, M6382+, M6386+, M6387+, M6388+, M6393+, M6394+, M6395+, M6396+, M6397+, M6398+, M6400+, M6401+, M6403+, M6404+, M6405+, M6407+, M6411+, M6416+, M6418+, M6421+, M6427+, M6429+, M6430+, M6431+, M6432+, M6434+, M6435+, M6436+, M6439+, M6441+, M6443+, M6444+, M6445+, M6446+, M6449+, M6450+, M6453+, M6455+, M6457+, M6458+, M6459+, M6460+, M6462+, M6463+, M6464+, M6465+, M6467+, M6468+, M6470+, M6471+, M6472+, M6473+, M6474+, M6475+, M6476+, M6479+, M8637+, M8638+, M8675+, M8681+, M8683+, M8686+, M8687+, M8688+, M8693+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8708+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8726+, M8727+, M8728+, M8730+, M8731+, M8732+, M8734+, M8735+, M8737+, M8740+, M8746+, M8753+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8796+, M8798+, M8812+, M8813+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8863+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8874+, M8876+, M8883+, M8886+, M8887+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, M8909+, M8910+, M8911+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8933+, M8938+, M8963+, M94+, P90+, PAGES00018+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1029+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF1203+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3561+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF892+, PF937+, PF951+, PF970+, PH3433+, PH4047+, PH4706+, SK253+, SK284+, SK285+, SK286+, SK287+, SK288+, SK289+, SK297+, SK298+, V1041+, V1406+, V168+, V2012+, V2144+, V217+, V220+, V221+, V227+, V2280+, V234+, V237+, V241+, V250+, V2661+, V2903+, V2949+, V3009+, V3231+, V3409+, V3854+, V3917+, V3954+, V4015+, V75+, V78+, V85+, Y10227+, Y10263+, Y10264+, Y10272+, Y10280+, Y10283+, Y10305+, Y10338+, Y10340+, Y10341+, Y10342+, Y10346+, Y10347+, Y10348+, Y10349+, Y10350+, Y10351+, Y10353+, Y10355+, Y10356+, Y10357+, Y10358+, Y10359+, Y10360+, Y10363+, Y10364+, Y10365+, Y10366+, Y10367+, Y10369+, Y10370+, Y10371+, Y10376+, Y10377+, Y10380+, Y10381+, Y10382+, Y10383+, Y10385+, Y10388+, Y10390+, Y10392+, Y10395+, Y10397+, Y10398+, Y10400+, Y10405+, Y10407+, Y10408+, Y10409+, Y10410+, Y10411+, Y12221+, Y12223+, Y18029+, Y20280+, Y20673+, Y20681+, Y26901+, YSC0000227+, Z11682+, Z11684+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11699+, Z11701+, Z11702+, Z11707+, Z11750+, Z11780+, Z11785+, Z11786+, Z11791+, Z11792+, Z11793+, Z11794+, Z11796+, Z11800+, Z11801+, Z11804+, Z11806+, Z11807+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11819+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11865+, Z11867+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Z15874+, Z2065+, Z22786+, Z22860+, Z22876+, Z22884+, Z22886+, Z22895+, Z22901+, Z22926+, Z22928+, Z22932+, Z22934+, Z22937+, Z22940+, Z22941+, Z22974+, Z22983+, Z22987+, Z22996+, Z22999+, Z23004+, Z23007+, Z23012+, Z23014+, Z23015+, Z23016+, Z23018+, Z23019+, Z23020+, Z23032+, Z23036+, Z23039+, Z23041+, Z23044+, Z23052+, Z23057+, Z23071+, Z23073+, Z23074+, Z23077+, Z23079+, Z23094+, Z23099+, Z23101+, Z599+
224580 Al-Tamimi (Mzru3.P)   B-BY17062 BY11750+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15093+, BY15111+, BY15135+, BY15138+, BY15143+, BY15147+, BY15148+, BY15150+, BY15153+, BY15166+, BY15167+, BY15168+, BY15169+, BY15170+, BY15171+, BY15172+, BY15173+, BY15174+, BY15175+, BY15176+, BY15177+, BY15178+, BY15179+, BY15180+, BY15181+, BY15182+, BY15185+, BY15186+, BY15187+, BY15188+, BY16112+, BY16113+, BY16114+, BY17040+, BY17041+, BY17042+, BY17043+, BY17044+, BY17045+, BY17046+, BY17047+, BY17048+, BY17049+, BY17050+, BY17051+, BY17052+, BY17053+, BY17054+, BY17055+, BY17056+, BY17057+, BY17058+, BY17059+, BY17060+, BY17061+, BY17062+, BY17063+, BY17064+, BY22302+, BY27761+, BY3070+, BY45777+, BY45784+, BY45838+, BY46110+, BY46234+, BY46804+, BY47106+, BY47310+, BY47364+, BY47662+, BY47738+, BY47885+, BY48000+, BY48080+, BY48399+, BY48657+, BY48903+, BY49268+, BY49572+, BZ3011+, CTS10362+, CTS10507+, CTS10826+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11716+, CTS11848+, CTS11912+, CTS125+, CTS12632+, CTS1388+, CTS1996+, CTS2179+, CTS2328+, CTS2486+, CTS2668+, CTS294+, CTS296+, CTS3186+, CTS3349+, CTS3389+, CTS3431+, CTS346+, CTS3490+, CTS3536+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3646+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4358+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS4966+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5849+, CTS5884+, CTS5986+, CTS6135+, CTS6240+, CTS6383+, CTS6458+, CTS6800+, CTS6907+, CTS698+, CTS7653+, CTS8243+, CTS8393+, CTS8650+, CTS8980+, CTS9111+, CTS9828+, FGC12596+, FGC33855+, FGC33856+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33860+, FGC33862+, FGC33863+, FGC33864+, FGC33865+, FGC33866+, FGC33868+, FGC33869+, FGC33870+, FGC33871+, FGC33874+, FGC33875+, FGC33876+, FGC33881+, FGC33884+, FGC51148+, FGC51417+, FGC53293+, FGC53371+, L1090+, L136+, M109+, M150+, M152+, M181+, M182+, M218+, M247+, M249+, M299+, M42+, M5836+, M5838+, M5839+, M5844+, M5845+, M5848+, M5850+, M5851+, M5852+, M5856+, M5858+, M5859+, M5868+, M5869+, M5871+, M5872+, M5873+, M5874+, M5875+, M5878+, M5879+, M5880+, M5881+, M5882+, M5883+, M5886+, M5887+, M5888+, M5891+, M5896+, M5898+, M5902+, M5904+, M5907+, M5910+, M5913+, M5916+, M5917+, M5919+, M5920+, M5925+, M5927+, M5930+, M5933+, M5934+, M5938+, M5941+, M5944+, M5946+, M5952+, M5954+, M5955+, M5962+, M5967+, M5969+, M5971+, M5972+, M5973+, M5976+, M5979+, M5983+, M5984+, M5985+, M5986+, M5987+, M5997+, M5999+, M6000+, M6003+, M6004+, M6005+, M6007+, M6010+, M6013+, M6019+, M6021+, M6038+, M6041+, M6045+, M6046+, M6048+, M6089+, M6164+, M6204+, M6279+, M6289+, M6307+, M6311+, M6347+, M6349+, M6350+, M6353+, M6355+, M6357+, M6359+, M6361+, M6362+, M6363+, M6367+, M6368+, M6369+, M6371+, M6372+, M6373+, M6374+, M6375+, M6376+, M6381+, M6382+, M6386+, M6387+, M6388+, M6393+, M6394+, M6395+, M6396+, M6397+, M6398+, M6400+, M6401+, M6403+, M6404+, M6405+, M6407+, M6408+, M6411+, M6416+, M6418+, M6421+, M6424+, M6427+, M6429+, M6430+, M6431+, M6432+, M6434+, M6435+, M6436+, M6439+, M6441+, M6443+, M6444+, M6445+, M6446+, M6449+, M6450+, M6453+, M6455+, M6457+, M6458+, M6459+, M6460+, M6462+, M6463+, M6464+, M6465+, M6467+, M6468+, M6470+, M6471+, M6472+, M6473+, M6474+, M6475+, M6476+, M6479+, M8637+, M8638+, M8675+, M8681+, M8683+, M8686+, M8687+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8708+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8727+, M8728+, M8730+, M8731+, M8732+, M8734+, M8735+, M8737+, M8740+, M8746+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8796+, M8798+, M8812+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8874+, M8876+, M8883+, M8886+, M8887+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, M8909+, M8910+, M8911+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8933+, M8938+, M8963+, M94+, P90+, PAGES00018+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF1203+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF892+, PF937+, PF951+, PF970+, PH3433+, PH4047+, PH4706+, SK253+, SK284+, SK285+, SK286+, SK287+, SK288+, SK289+, SK297+, SK298+, V1041+, V1406+, V168+, V2012+, V2144+, V217+, V220+, V221+, V227+, V2280+, V234+, V237+, V241+, V250+, V2661+, V2903+, V2949+, V3009+, V3231+, V3409+, V3854+, V3917+, V3954+, V4015+, V75+, V78+, V85+, Y10227+, Y10263+, Y10272+, Y10280+, Y10283+, Y10305+, Y10338+, Y10340+, Y10341+, Y10342+, Y10346+, Y10347+, Y10348+, Y10349+, Y10350+, Y10351+, Y10353+, Y10357+, Y10358+, Y10359+, Y10363+, Y10365+, Y10366+, Y10367+, Y10369+, Y10370+, Y10371+, Y10376+, Y10377+, Y10380+, Y10381+, Y10382+, Y10383+, Y10385+, Y10388+, Y10390+, Y10395+, Y10397+, Y10398+, Y10400+, Y10405+, Y10407+, Y10408+, Y10409+, Y10410+, Y10411+, Y12223+, Y18029+, Y20280+, Y20673+, Y20681+, YSC0000227+, Z11682+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11699+, Z11701+, Z11702+, Z11707+, Z11750+, Z11780+, Z11785+, Z11786+, Z11791+, Z11792+, Z11793+, Z11794+, Z11796+, Z11800+, Z11801+, Z11804+, Z11806+, Z11807+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11819+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11865+, Z11867+, Z11873+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Z15874+, Z18012+, Z22786+, Z22860+, Z22876+, Z22886+, Z22895+, Z22901+, Z22926+, Z22928+, Z22932+, Z22934+, Z22937+, Z22940+, Z22941+, Z22955+, Z22974+, Z22983+, Z22987+, Z22996+, Z22999+, Z23004+, Z23012+, Z23014+, Z23015+, Z23016+, Z23018+, Z23019+, Z23020+, Z23022+, Z23025+, Z23026+, Z23027+, Z23032+, Z23036+, Z23039+, Z23040+, Z23041+, Z23044+, Z23052+, Z23057+, Z23071+, Z23073+, Z23074+, Z23075+, Z23077+, Z23079+, Z23094+, Z23099+, Z23101+, Z599+, ZS3220+
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... of 114