Lituania Propria- Background

Administrators

Background

  
Lituania Propria“ projektas skirtas tiems, kas kildina savo šaknis iš visų laikų „Tikrosios Lietuvos“ ir ją supančių pagrindinių baltiškųjų žemių - mūsų visų valstybių branduolio, pradedant Lietuvos Karalyste ir baigiant dabartine Lietuvos Respublika. Visiems, kas joje ar šalia jos tebegyvena ar bent prisimena savo protėvių kilmės šalį, nepriklausomai kokia kalba šiandien bekalbėtų ar kokioje šalyje bebūtų.
Taip pat mus domina žmonės, kurių pavardės atspindi baltų genčių, etnografinių grupių ar regionų vardus. Todėl prie projekto kviečiame jungtis savo Tėvynės netekusius ir po Pasaulį išblaškytus Mažosios Lietuvos lietuvininkus bei mūsų brolius Prūsus. Mielai čia laukiami ir kiti mūsų kraujo broliai: latviai, latgaliai, kuršininkai, žiemgaliai - žemgaliečiai, sėliai, jotvingiai ir visi jais besijaučiantys jų palikuonys.
Lietuvos bajorijos palikuonims genetinės genealogijos tyrimai gali padėti išsiaiškinti giminės priešistorę, patvirtinti jos kilmės legendas, užpildyti dokumentinės genealogijos tyrinėjimų „juodasias skyles“, nustatyti ryšį su kitomis kilmingomis šeimomis bei giminėmis. 
    

"Lituania Propria" project is for those who trace their roots from all the times Lithuania Proper and  surrounding Baltic lands.
For those who still live in either in neighbourhood of it, or at least remember their ancestral country of origin, no matter what language today use or the country live in.
Also we are interested in people, whose names reflect the names of Baltic tribes, ethnographic groups or regions. Therefore we invite to join the project Lithuanians of Lithuania Minor, Latvians, Latgalians as well as descendants of Old Prussians, Nadruvians, Scalovians, Curonians, Semigalians, Selonians, Yatvingians, West and East Galindians or even those who feel representing Neuri.
For descendants of Lithuanian nobility genetic genealogy testing may help to explain prehistory of the family, confirm family legends, complete  black holes in the documentary genealogical research, disclose the relationship to other noble families.

  


  

Lituania Propria (Lithuania Proper): 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania_Propria


Lituania Propria (coverage in the East in the XV-XVII century): 
http://www.laborunion.lt/memo/modules/myarticles/article.php?storyid=132


Grand Duchy of Lithuania:
http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Duchy_of_Lithuania


Medieval Lithuania:
http://viduramziu.istorija.net/en


Lituania Minor (Lithuania Minor):

http://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania_Minor
Aisčiai Vakarų Baltai 260 m. po Kr.

Aestii West Balts 260 AD

http://alkas.lt/wp-content/uploads/2013/04/4-vakaru-baltai-K100.jpg

iš/from: http://www.aisciai.eu/


Baltai V-VIII a. po Kr.

Balts 5-8 c. AD

http://alkas.lt/wp-content/uploads/2013/04/5-baltai-VIIIa-K100.jpg
iš/from: http://www.aisciai.eu/


   

GEDmatch.com (Tools for genealogy research)

http://www.gedmatch.com/


Y-DNA Haplogroup N and its Subclades - 2014
http://www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpN.html

Y-DNA Haplogroup R and its Subclades - 2014

http://www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpR.html


Y-DNA Haplogroup I and its Subclades - 2014

http://www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpI.htmlGeneral Fund

Current balance: $0.00

Type Amount Date Donor Note KitNum Donation Type
Debit $0.00 7/30/2009 D9189 Multi Kit Order 160353 Unknown
Debit $0.00 7/30/2009 D9189 Multi Kit Order 160352 Unknown

Project Stats

Statistic Type Count
Big Y 17
Combined GEDCOMs Uploaded 75
DISTINCT mtDNA Haplogroups 126
DISTINCT Y-DNA Confirmed Haplogroups 31
DISTINCT Y-DNA Predicted Haplogroups 12
Family Finder 232
Genographic 2.0 Transfers 29
Maternal Ancestor Information 331
mtDNA 243
mtDNA Full Sequence 136
mtDNA Plus 206
mtDNA Subgroups 11
Paternal Ancestor Information 441
Predicted Y-DNA Haplogroups 148
Total Members 512
Unpredicted Y-DNA Haplogroups 0
Unreturned Kits 7
WTY 4
Y-DNA Deep Clade (After 2008) 75
Y-DNA Deep Clade (Prior to 2008) 2
Y-DNA Subgroups 43
Y-DNA111 91
Y-DNA12 416
Y-DNA25 380
Y-DNA37 370
Y-DNA67 304