DNA Surname Project DROST - Goals

Het door middel van DNA-onderzoek bevestigen en aantonen van verwantschap, ook tussen de verschillende (inmiddels beschreven) takken Drost.
Daar waar de papierenregisters geen informatie meer geven, opent DNA-onderzoek nieuwe mogelijkheden.