Paardenvriend

  • 29 members
Are you a member of the Paardenvriend project?
Robert Philippo Robert Philippo
November 15, 2017 @ 2:32am
Y-DNA groepsontwikkelingen / Y-ADN groupe developpements - 2 - Hierbij een overzicht van het aantal matches bij de 37 marker test. De matches gaan tot een genetische afstand van 4, grotere afstanden zijn niet interessant. - Voici un sommaire du nombre des matches`du test de 37 marqueurs. Les matches sont jusqu'su distance génétique 4, distances plus loin ne sont pas intéressantes. NVT: - Het teken NVT zegt dat deze deelnemers geen 37 marker test bij FTDNA hebben gedaan. - La signe NVT veut dire que ces participants n'ont pas fait un test de 37 marqueurs à FTDNA. Groepen / Groupes: - Groep tak Wouter 1641, Robert, Leonard en Arnoud matchen in 1641 met elkaar. - Groupe branche Wouter 1641, Robert, Leonard et Arnoud font le match à 1641. - Groep Pieter 1811, Gerrit en Jan-Peter matchen in 1811 met elkaar. - Groupe Pieter 1811, Gerrit et Jan-Peter font le match à 1811. - Groep tak Kain-Staden 1500, Eric, Jean-Pierre en Willy matchen tot ca. 1500. - Groupe branche Kain-Staden 1500, Eric, Jean-Pierre et Willy font le match à environ 1500. Upgrade naar 37 markertest / Upgrade vers le 37 marqueur test: Voor diegenen die nog geen 37 marker test hebben gedaan is er momenteel een interessante actie bij FTDNA. Pour ceux qui n'ont pas encore fait un test 37 marqueurs il y a actuellement une action intéressante à FTDNA. Robert Philippo
Robert Philippo Robert Philippo
November 11, 2017 @ 4:17am
- Hierbij het totaal aantal matches per deelnemer vaderlijn test per november 2017. Hoe meer markers getest, hoe dichter bij de directe verwantschap. In dit staatje zijn de genetische afstanden niet genoteerd. - Voici le nombre total des matchs par participant du test lignée paternelle par novembre 2017. De plus des marqueurs sont testés de plus proche la parenté directe. Dans cette table les distances génétiques ne sont pas notées. - In Nederland is haplogroep R1b ca. 50% van de mannelijke bevolking, I1 ca. 33%, J2 ca. 4%, R1a ca. 3%, E ca. 3%, N ca. 0,2%. In Noord-Frankrijk en België is R1a ca. 4% van de mannelijke populatie. - Aux Pays-Bas haplogroupe R1b est environ 50% de la population masculine, I1 ca. 33%, J2 ca. 4%, R1a ca. 3%, E ca. 3%, N ca. 0,2%. Dans le Nord de la France et en Belgique R1a est ca. 4% de la population masculine.
Robert Philippo Robert Philippo
Admin
May 9, 2016 @ 4:00am
Het vorige bericht ging over de genetisch genealogische verwantschap van de Philippo's en Phlypo's in België en Noord-Frankrijk. Hierbij het genografische beeld waarbij hun match te zien is in de R1a boom in de rode cirkel op basis van hun SNP's M512 en M198 waarbij zij geplaatst zijn op 6.500 jaar voor Christus. Indien er verder onderzocht zou worden dan kom je dichterbij het heden. Tot heden zijn er vier deelnemers gevonden in de R1a groep, wellicht dat bij verder onderzoek een splitsing plaats vindt tussen Kevin Philippo en de rest, alhoewel hij M512 scoort matcht hij nu al niet vanwege de vele afwijkingen in de markers.
Robert Philippo Robert Philippo
Admin
May 9, 2016 @ 3:59am
Nieuw resultaat vaderlijn DNA onderzoek in de regio Roeselare. de heer Willy Phlypo is getest en blijkt niet met ons verwant te zijn. Hij is echter wel verwant aan de reeds geteste Philippo's die van oorsprong uit Kain komen, een plaatsje bij Doornik. Deze reeds geteste Philippo's wonen in Tourcoing (Fr) en omgeving. Hier zijn enkele feiten duidelijk. 1. de achternaam kan verschillen (Phlypo / Philippo). 2. de stambomen komen op papier niet bij elkaar maar raken elkaar wel genetisch. 3. met een dergelijke test kan je papier overbruggen. De sponsors worden van harte bedankt door dit mogelijk te maken. Bijlagen: kaart met Phlypo en Philippo's, kaart met de naam Phlypo in België (relatieve frequentie) en het concentratiegebied, kaart idem maar dan met Philippo's in België.
Robert Philippo Robert Philippo
Admin
October 15, 2015 @ 9:24am
DNA: Zoals enkelen onder jullie heeft Jeroen Philippo ook indertijd een Au-DNA (Autosomaal DNA) test gedaan. Dit was om te zien of via zo'n familielijntest een biologisch verband tussen hem, Diny Wb Monnereau en Amos Rudelsheim was. Dat is toen gelukt. Met een dergelijke test heb je de mogelijkheid om zo'n 7 generaties ver in de diepte en de breedte verwantschapsrelaties te ontdekken. Dit is nu ook gelukt met de biologische verwantschap tussen Jeroen en Bart Lenselink. FTDNA geeft matches aan maar je moet het zelf in de stamboom uitzoeken waar de match zit. Gebleken is dat Jeroen en Bart matchen en 5e neven van elkaar zijn en in de stamboom in 1807 bij hun gezamenlijke voorouders Govert Kersten en Esselien Meulenbrugge bij elkaar komen. Steeds vaker wordt de Au-DNA test gebruikt om verwantschappen tussen mannen en vrouwen tot de 7e generatie aan te tonen. Degene die daar behoefte aan heeft kan zich bij mij melden. De test kost bij FTDNA 99 USD.
Robert Philippo Robert Philippo
Admin
October 12, 2015 @ 7:02am
Hierboven de stamboom van Kevin Philippo. Onlangs heeft Kevin Philippo uit Haarlem een Y-DNA test laten doen, hij is op zoek naar zijn voorvaderen. Hij stamt uit de tak “Neeltje Philippo” uit Haarlem. Neeltje (o 1779 - † 1856) kreeg als ongehuwde moeder een zoon, genaamd Abraham Philippo. Het vreemde is dat zoon Abraham bij de aangifte van zijn kinderen de achternaam Hooft liet noteren, welke later door de rechtbank veranderd werd in Philippo. Kevin heeft Haplogroup R1a1a1 (R-M512), een kleine groep in Nederland, ca. 4% van de mannen bezitten deze. R1b daarentegen heeft ca. 50% van de Nederlandse mannen, daarom is het matchen met Kevin erg moeilijk. Kevin's Philippo tak komt in 1646 uit in onze Philippo Tak Haarlem.
Robert Philippo Robert Philippo
Admin
September 10, 2015 @ 4:27am
Hierbij de fylogenetische boom van de twee groepen Philippo's.
Robert Philippo Robert Philippo
Admin
September 10, 2015 @ 4:26am
Na de test van Gerrit blijkt dat de Groep Gerrit / Jan-Peter de R-DF19, de Anglo-Saxon Groep van R-S116, de Groep Arnoud, Leonard, Robert is de zgn. R-S21, de Germanic Groep. Hiermee staat overduidelijk vast dat beide groepen geen directe verwantschap kennen en rond 4500 YBP van elkaar scheidden.
Robert Philippo Robert Philippo
Admin
August 21, 2015 @ 7:49am
De Du Rieu's uit de Weeskamer van Kortrijk kwamen uit deze plaatsjes tussen Kortrijk en Moeskroen.
Robert Philippo Robert Philippo
Admin
August 21, 2015 @ 7:48am
De kaart met de vier te onderzoeken stammen rondom Lille en Kortrijk