Grodno Project

Grodno Project
  • 20 members

About us

Projekt przeznaczony jest dla osób, których przodkowie żyli na terenie szeroko rozumianej Grodzieńszczyzny. Głownym celem projektu jest zebranie jak największej ilości próbek DNA osób zamieszkujących te tereny, Prosimy o dodawanie próbek osób z ustaloną genealogią od conajmniej XIX wieku.    The project is dedicated to people whose ancestors lived in the Grodno region. The main goal of the project is to collect DNA samples of people living in the Grodno area. Please add samples with established "paper" genealogy since at least the 19th century.